Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2014

Zarządzenie nr. 18.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice
PDF18.2014.pdf (2,42MB)
 

Zarządzenie nr. 17.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw systemu kontroli zarządczej
PDF17.2014.pdf (4,14MB)
 

Zarządzenie nr. 16.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad szacowania ryzyk w Urzędzie Gminy w Komprachcicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Komprachcice
PDF16.2014.pdf (3,54MB)
 

Zarządzenie nr. 15.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach
PDF15.2014.pdf (1,14MB)
 

Zarządzenie nr. 14.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
PDF14.2014.pdf (3,75MB)
 

Zarządzenie nr. 13.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wdrożenia regulaminu przeprowadzania kontroli w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Komprachcice
PDF13.2014.pdf (4,08MB)


Zarządzenie nr. 12a.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.
PDF12a.2014.pdf (103,89KB)
 

Zarządzenie nr. 12.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2014 r.
PDF12.2014.pdf (592,34KB)
 

Zarządzenie nr. 11.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
PDF11.2014.pdf (15,66MB)
 

Zarządzenie nr. 10.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.
PDF10.2014.pdf (912,84KB)


Zarządzenie nr. 9.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.
PDF9.2014.pdf (704,35KB)
 

Zarządzenie nr. 8.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
PDF8.2014.pdf (310,45KB)

 

Zarządzenie nr. 7.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.
PDF7.2014.pdf (1,22MB)
 

Zarządzenie nr. 6.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.
PDF6.2014.pdf (601,63KB)
 

Zarządzenie nr. 5.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
PDF5.2014.pdf (1,15MB)

 

Zarządzenie nr. 4.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
PDF4.2014.pdf (480,72KB)

 

Zarządzenie nr. 3.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia zdawczo - odbiorczej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia Świetlicy Terapeutycznej w Domecku
PDF3.2014.pdf (541,52KB)
 

Zarządzenie nr. 2.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stefana Krdynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
PDF2.2014.pdf (393,42KB)
 

Zarządzenie nr. 1.2014 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.
PDF0050.1.2014.pdf (613,26KB)

 

Zarządzenie nr 358/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia  2014 r.
w sprawie powołania zespołu Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Ochrony Zdrowia PsychicznegoPDF358-14.pdf (80,09KB)


Zarządzenie nr 357/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada  2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF357-14.pdf (968,92KB)


Zarządzenie nr 356/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada  2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF356-14.pdf (2,29MB)


Zarządzenie nr 355/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 listopada  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF355-14.pdf (951,90KB)


Zarządzenie nr 354/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada  2014 r.
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF354-14.pdf (805,19KB)


Zarządzenie nr 353/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 listopada  2014 r.
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF353-14.pdf (615,00KB)


Zarządzenie nr 352/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 listopada  2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 r.PDF352-14.pdf (860,12KB)


Zarządzenie nr 351/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października  2014 r.
w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF351-14.pdf (928,22KB)


Zarządzenie nr 350/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października  2014 r.
w sprawie: planów finansowych na 2014 rok.PDF350-14.pdf (1,19MB)


Zarządzenie nr 349/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF349-14.pdf (1,17MB)


Zarządzenie nr 348/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komprachcice w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów na terenie Gminy Komprachcice i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Komprachcice, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.PDF348-14.pdf (420,34KB)


Zarządzenie nr 347/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października  2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF347-14.pdf (789,04KB)


Zarządzenie nr 346/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 października  2014 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów na terenie Gminy Komprachcice i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Komprachcice, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.PDF346-14.pdf (843,52KB)


Zarządzenie nr 345/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF345-14.pdf (786,54KB)

Zarządzenie nr 344/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF344-14.pdf (720,98KB)

Zarządzenie nr 343/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 października  2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF343-14.pdf (729,50KB)


Zarządzenie nr 342/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF342-14.pdf (1,33MB)

 

Zarządzenie nr 341/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia zdawczo - odbiorczej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałego wyposażenia Świetlicy Terapeutycznej w DomeckuPDF341-14.pdf (471,27KB)


Zarządzenie nr 340/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w  ŻerkowicachPDF340-14.pdf (413,13KB)


Zarządzenie nr 339/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w Polskiej Nowej WsiPDF339-14.pdf (416,17KB)


Zarządzenie nr 338/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w OchodzachPDF338-14.pdf (418,27KB)


Zarządzenie nr 337/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w ChmielowicachPDF337-14.pdf (415,14KB)

Zarządzenie nr 336/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF336-14.pdf (1,16MB)


Zarządzenie nr 335/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF335-14.pdf (825,16KB)


Zarządzenie nr 334/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rokPDF334-14.pdf (1,18MB)


Zarządzenie nr 333/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF333-14.pdf (962,67KB)


Zarządzenie nr 332/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonymPDF332-14.pdf (373,93KB)


Zarządzenie nr 331/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczychPDF331-14.pdf (948,72KB)


Zarządzenie nr 330/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF330-14.pdf (677,54KB)


Zarządzenie nr 329/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF329-14.pdf (646,02KB)


Zarządzenie nr 328/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przecwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie KomprachcicePDF328-14.pdf (952,76KB)


Zarządzenie nr 327/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonymPDF327-14.pdf (305,89KB)


Zarządzenie nr 326/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF326-14.pdf (786,11KB)


Zarządzenie nr 325/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF325-14.pdf (610,36KB)


Zarządzenie nr 324/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF324-14.pdf (630,77KB)


Zarządzenie nr 323/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie  upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do podejmowania całości działań wobec dłużników alimentacyjnych,w tym wydawania decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcyPDF323-14.pdf (477,76KB)


Zarządzenie nr 322/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF322-14.pdf (830,19KB)


Zarządzenie nr 321/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 sierpnia 2014 r.
w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoPDF321-14.pdf (874,61KB)


Zarządzenie nr 320/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie  wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (opłat) za gospodarkę odpadami komunalnymiPDF320-14.pdf (8,66MB)


Zarządzenie nr 319/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 sierpnia 2014 r.
w sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznychPDF319-14.pdf (291,62KB)


Zarządzenie nr 318/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 sierpnia 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF318-14.pdf (650,62KB)


Zarządzenie nr 317/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lipca 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF317-14.pdf (714,67KB)


Zarządzenie nr 316/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie  upoważnienia do egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDF316-14.pdf (594,86KB)


Zarządzenie nr 315/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów egzekucji opłat za odpady komunalnePDF315-14.pdf (832,53KB)


Zarządzenie nr 314/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bez przetargowejPDF314-14.pdf (360,64KB)


Zarządzenie nr 313/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF313-14.pdf (658,56KB)


Zarządzenie nr 312/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF312-14.pdf (672,92KB)


Zarządzenie nr 311/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF311-14.pdf (709,67KB)


Zarządzenie nr 310/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacyjnegoPDF310-14.pdf (676,91KB)


Zarządzenie nr 309/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lipca 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF309-14.pdf (689,07KB)


Zarządzenie nr 308/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KomprachcicachPDF308-14.pdf (356,79KB)


Zarządzenie nr 307/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF307-14.pdf (688,12KB)


Zarządzenie nr 306/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowychPDF306-14.pdf (320,06KB)


Zarządzenie nr 305/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2014 r.PDF305-14.pdf (1,21MB)


Zarządzenie nr 304/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonymPDF304-14.pdf (369,31KB)


Zarządzenie nr 303/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF303-14.pdf (600,10KB)


Zarządzenie nr 302/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF302-14.pdf (705,17KB)


Zarządzenie nr 301/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnychPDF301-14.pdf (378,71KB)


Zarządzenie nr 300/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r.PDF300-14.pdf (632,45KB)


Zarządzenie nr 299/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w KomprachcicachPDF299-14.pdf (698,04KB)


Zarządzenie nr 298/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja 2014 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania dokumentu na środowisko" o numerze POIS.09.03.00-00-028/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)PDF298-14.pdf (768,62KB)


Zarządzenie nr 297/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2014 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF297-14.pdf (315,93KB)


Zarządzenie nr 296/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2014 r. PDF296-14.pdf (723,41KB)


Zarządzenie nr 295/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF295-14.pdf (1,20MB)


Zarządzenie nr 294/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDF294-14.pdf (1,07MB)


Zarządzenie nr 293/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF293-140001.pdf (592,97KB)


Zarządzenie nr 292/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez gminę Komprachcice PDF292-14.pdf (2,65MB)


Zarządzenie nr 291/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF291-14.pdf (882,22KB)


Zarządzenie nr 290/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF290-14.pdf (930,59KB)


Zarządzenie nr 289/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym PDF289-14.pdf (506,61KB)


Zarządzenie nr 288/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym PDF288-14.pdf (348,82KB)


Zarządzenie nr 287/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Komprachcice, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. PDF287-14.pdf (364,14KB)


Zarządzenie nr 286/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF286-14.pdf (744,28KB)


Zarządzenie nr 285/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF285-14.pdf (690,37KB)


Zarządzenie nr 284/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice PDF284-14.pdf (450,40KB)


Zarządzenie nr 283/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży PDF283-14.pdf (481,48KB)


Zarządzenie nr 282/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowj komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDF282-14.pdf (373,40KB)


Zarządzenie nr 281/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2014 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli,dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 PDF281-14.pdf (837,30KB)


Zarządzenie nr 280/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r PDF280-14.pdf (636,59KB)


Zarządzenie nr 279/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018PDF279-14.pdf (4,79MB)


Zarządzenie nr 278/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości PDF278-14.pdf (425,26KB)


Zarządzenie nr 277/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 marca 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014r. PDF277-14.pdf (936,49KB)


Zarządzenie nr 276/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014r. PDF276-14.pdf (1,25MB)


Zarządzenie nr 275/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. PDF275-14.pdf (836,71KB)


Zarządzenie nr 274/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF274-14.pdf (625,48KB)


Zarządzenie nr 273/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 PDF273-14.pdf (796,97KB)


Zarządzenie nr 272/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF272-14.pdf (244,76KB)


Zarządzenie nr 271/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II ustnym przetargu nieograniczonym PDF271-14.pdf (132,10KB)


Zarządzenie nr 270/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach PDF270-14.pdf (385,59KB)


Zarządzenie nr 269/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r. PDF269-14.pdf (205,93KB)


Zarządzenie nr 268/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 r. PDF268-14.pdf (224,13KB)


Zarządzenie nr 267/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r.PDF267-14.pdf (194,54KB)


Zarządzenie nr 266/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2014 rok PDF266-14.pdf (604,58KB)


Zarządzenie nr 265/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF265-14.pdf (89,92KB)


Zarządzenie nr 264/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF264-14.pdf (94,43KB)


Zarządzenie nr 263/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF263-14.pdf (93,25KB)


Zarządzenie nr 262/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF262-14.pdf (89,37KB)


Zarządzenie nr 261/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności PDF261-14.pdf (90,25KB)


Zarządzenie nr 260/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF260-14.pdf (89,91KB)


Zarządzenie nr 259/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Ochodzach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF259-14.pdf (89,90KB)


Zarządzenie nr 258/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Komprachcicach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF258-14.pdf (90,12KB)


Zarządzenie nr 257/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Chmielowicach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności PDF257-14.pdf (89,86KB)


Zarządzenie nr 256/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. PDF256-14.pdf (208,43KB)


Zarządzenie nr 255/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany zasad wdrażania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych PDF255-14.pdf (235,78KB)


Zarządzenie nr 254/14 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice PDF254-14.pdf (521,46KB)