Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenie nr. 153.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia  2015 r.
w sprawie określenia wzoru arkusza organizacji Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi oraz trybu jego opracowania, zatwierdzania i aktualizacji w ciągu roku
PDF153.2016.pdf (203,58KB)
 

Zarządzenie nr. 152.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.
PDF152.2015.pdf (64,90KB)
 

Zarządzenie nr. 151.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia  2015 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok
PDF151.2015.pdf (2,03MB)

 

Zarządzenie nr. 150.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF150.2015.pdf (221,16KB)

 

Zarządzenie nr. 149.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF149.2015.pdf (70,11KB)
 

Zarządzenie nr. 148.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia  2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok.
PDF148.2015.pdf (78,64KB)
 

Zarządzenie nr. 147.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 grudnia  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF147.2015.pdf (64,55KB)


Zarządzenie nr. 146.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 grudnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF146.2015.pdf (125,83KB)

 

Zarządzenie nr. 145.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 grudnia  2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
PDF145.2015.pdf (135,50KB)
 

Zarządzenie nr. 144.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 grudnia  2015 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji
PDF144.2015.pdf (66,20KB)

 

Zarządzenie nr. 143.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 grudnia  2015 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji
PDF143.2015.pdf (66,06KB)

 

Zarządzenie nr. 142.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 grudnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF142.2015.pdf (168,55KB)
 

Zarządzenie nr. 141.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia  2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok
PDF141.2015.pdf (90,36KB)
 

Zarządzenie nr. 140.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia  2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych dla pani Ewy Tylikowskiej - Dyrektor Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi.

PDF140.2015.pdf (79,40KB)

 

Zarządzenie nr. 139.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia  2015 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Publicznego Żłobka w PolskiejNowej Wsi
PDF139.2015.pdf (29,17KB)

 

Zarządzenie nr. 138.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 listopada  2015 r.
w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 212/09 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami ztrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach
PDF138.2015.pdf (92,92KB)
 

Zarządzenie nr. 137.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 listopada  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF137.2015.pdf (157,32KB)
 

Zarządzenie nr. 136.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF136.2015.pdf (228,29KB)
 

Zarządzenie nr. 135.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF135.2015.pdf (65,26KB)
 

Zarządzenie nr. 134.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2015 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
PDF134.2015.pdf (43,40KB)
 

Zarządzenie nr. 133.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2015 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -  Dyrektor Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi
PDF133.2015.pdf (42,57KB)
 

Zarządzenie nr. 132.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2015 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Komprachcice
PDF132.2015.pdf (139,16KB)
 

Zarządzenie nr. 131.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 listopada  2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok
PDF131.2015.pdf (225,45KB)
 

Zarządzenie nr. 130.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 listopada  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF130.20105.pdf (77,25KB)
 

Zarządzenie nr. 129.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 listopada  2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
PDF129.2015.pdf (33,26KB)

 

Zarządzenie nr. 128.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF128.2015.pdf (214,86KB)

 

Zarządzenie nr. 127.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października  2015 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF127.2015.pdf (96,53KB)
 

Zarządzenie nr. 126.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października  2015 r.
w sprawie odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF126.2015.pdf (47,74KB)
 

Zarządzenie nr. 125.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 października  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF125.2015.pdf (64,85KB)
 

Zarządzenie nr. 124.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF124.2015.pdf (89,76KB)
 

Zarządzenie nr. 123.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 października  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF123.2015.pdf (74,36KB)
 

Zarządzenie nr. 122.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 października  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF122.2015.pdf (105,18KB)
 

Zarządzenie nr. 121.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 października  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF121.2015.pdf (93,76KB)
 

Zarządzenie nr. 120.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 października  2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF120.2015.pdf (53,33KB)
 

Zarządzenie nr. 119.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF119.2015.pdf (127,34KB)
 

Zarządzenie nr. 118.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października  2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDF118.2015.pdf (231,99KB)
 

Zarządzenie nr. 117.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 października  2015 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDF117.2015.pdf (211,17KB)
 

Zarządzenie nr. 116.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 października  2015 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborow do Sejmu rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDF116.2015.pdf (488,57KB)
 

Zarządzenie nr. 115.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 października  2015 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Komprachcice, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
PDF115.2015.pdf (175,95KB)

 

Zarządzenie nr. 114.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF114.2015.pdf (109,88KB)
 

Zarządzenie nr. 113.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 września  2015 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2015 r.
PDF113.2015.pdf (74,10KB)
 

Zarządzenie nr. 112.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 września  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF112.2015.pdf (143,11KB)
 

Zarządzenie nr. 111.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 września  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF111.2015.pdf (72,14KB)
 

Zarządzenie nr. 110.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 września  2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025"
PDF110.2015.pdf (103,09KB)
 

Zarządzenie nr. 109.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 września  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF109.2015.pdf (66,06KB)
 

Zarządzenie nr. 108.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września  2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok
PDF108.2015.pdf (126,62KB)
 

Zarządzenie nr. 107.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 września  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF107.2015.pdf (82,76KB)
 

Zarządzenie nr. 106.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 września  2015 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
PDF106.2015.pdf (107,93KB)

 

Zarządzenie nr. 105.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF105.2015.pdf (67,80KB)
 

Zarządzenie nr. 104.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF104.2015.pdf (66,03KB)

 

Zarządzenie nr. 103.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 sierpnia  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF103.2015.pdf (67,89KB)
 

Zarządzenie nr. 102.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 sierpnia  2015 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
PDF102.2015.pdf (108,13KB)
 

Zarządzenie nr. 101.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 sierpnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF101.2015.pdf (69,22KB)
 

Zarządzenie nr. 100.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 sierpnia  2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
PDF100.2015.pdf (157,78KB)
 

Zarządzenie nr. 99.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF99.2015.pdf (71,79KB)
 

Zarządzenie nr. 98.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF98.2015.pdf (102,89KB)
 

Zarządzenie nr. 97.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia  2015 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Komprachcice, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
PDF97.2015.pdf (77,37KB)
 

Zarządzenie nr. 96.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 sierpnia  2015 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
PDF96.2015.pdf (32,32KB)
 

Zarządzenie nr. 95.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 sierpnia  2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF95.2015.pdf (101,48KB)
 

Zarządzenie nr. 94.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 sierpnia  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF94.2015.pdf (99,52KB)
 

Zarządzenie nr. 93.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola publicznego w Chmielowicach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności
PDF93.2015.pdf (30,05KB)
 

Zarządzenie nr. 92.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF92.2015.pdf (102,19KB)
 

Zarządzenie nr. 91.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 lipca  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF91.2015.pdf (78,91KB)
 

Zarządzenie nr. 90.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca  2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Chmielowicach zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności
PDF90.2015.pdf (30,18KB)
 

Zarządzenie nr. 89.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF89.2015.pdf (72,23KB)
 

Zarządzenie nr. 88.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca  2015 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
PDF88.2015.pdf (49,87KB)

 

Zarządzenie nr. 87.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF87.2015.pdf (58,86KB)
 

Zarządzenie nr. 86.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 lipca  2015 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
PDF86.2015.pdf (104,24KB)
 

Zarządzenie nr. 85.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca  2015 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych
PDF85.2015.pdf (32,35KB)

 

Zarządzenie nr. 84.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca  2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok.
PDF84.2015.pdf (198,34KB)

 

Zarządzenie nr. 83.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca  2015 r.
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania projektu programu rozwoju zwanego Strategią Rozwoju Gminy komprachcice na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025 oraz określenia trybu i harmonogramu prac nad Strategią
PDF83.2015.pdf (128,52KB)

 

Zarządzenie nr. 82.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF82.2015.pdf (69,38KB)
 

Zarządzenie nr. 81.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca  2015 r.
w sprawie upoważnienia do egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PDF81.2015.pdf (41,71KB)

 

Zarządzenie nr. 80.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF80.2015.pdf (93,27KB)

 

Zarządzenie nr. 79.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
PDF79.2015.pdf (59,94KB)

 

Zarządzenie nr. 78.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 czerwca  2015 r.
w sprawie powołania komisji oceniającej drogi na terenie gminy Komprachcice i ustalenia regulaminu pracy komisji
PDF78.2015.pdf (395,15KB)

 

Zarządzenie nr. 77.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca  2015 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF77.2015.pdf (41,15KB)
 

Zarządzenie nr. 76.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca  2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF76.2015.pdf (62,36KB)
 

Zarządzenie nr. 75.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 czerwca  2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF75.2015.pdf (70,27KB)
 

Zarządzenie nr. 74.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 czerwca  2015 r.
w sprawie powołania zespołu Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego
PDF74.2015.pdf (764,42KB)


Zarządzenie nr. 73.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca  2015 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
PDF73.2015.pdf (325,97KB)
 

Zarządzenie nr. 72.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 czerwca  2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
PDF72.2015.pdf (495,32KB)
 

Zarządzenie nr. 71.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 czerwca  2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 r.
PDF71.2015.pdf (673,63KB)
 

Zarządzenie nr. 70.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF70.2015.pdf (58,29KB)


Zarządzenie nr. 69.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF69.2015.pdf (74,56KB)


Zarządzenie nr. 68.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF68.2015.pdf (85,88KB)
 

Zarządzenie nr. 67.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF67.2015.pdf (66,65KB)
 

Zarządzenie nr. 66.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok
PDF66.2015.pdf (240,85KB)

Zarządzenie nr. 65.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF65.2015.pdf (41,73KB)
 

Zarządzenie nr. 64.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
PDF64.2015.pdf (55,26KB)


Zarządzenie nr. 63.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków3 budżetu Gminy na 2015 r.
PDF63.2015.pdf (65,43KB)
 

Zarządzenie nr. 62.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy służebnością przesyłu
PDF62.2015.pdf (51,61KB)
 

Zarządzenie nr. 61.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF61.2015.pdf (67,83KB)
 

Zarządzenie nr. 60.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 maja 2015 r.
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont
PDF60.2015.pdf (213,55KB)
 

Zarządzenie nr. 59.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF59.2015.pdf (64,65KB)
 

Zarządzenie nr. 58.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
PDF58.2015.pdf (37,33KB)
 

Zarządzenie nr. 57.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie odwołania Dyrektora samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
PDF57.2015.pdf (42,08KB)
 

Zarządzenie nr. 56.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF56.2015.pdf (59,08KB)
 

Zarządzenie nr. 55.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF55.2015.pdf (62,07KB)
 

Zarządzenie nr. 54.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
PDF54.2015.pdf (146,15KB)
 

Zarządzenie nr. 53.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF53.2015.pdf (81,43KB)
 

Zarządzenie nr. 52.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełenomocnictw do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
PDF52.2015.pdf (44,17KB)
 

Zarządzenie nr. 51.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarz Gminy Komprachcice, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
PDF51.2015.pdf (40,05KB)
 

Zarządzenie nr. 50.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r
PDF50.2015.pdf (80,62KB)
 

Zarządzenie nr. 49.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia formy przekazywania do Urzędu Gminy sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne podległe Wójtowi Gminy
PDF49.2015.pdf (49,58KB)
 

Zarządzenie nr. 48.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF48.2015.pdf (78,80KB)
 

Zarządzenie nr. 47.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF47.2015.pdf (111,67KB)
 

Zarządzenie nr. 46.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gmminy na 2015 r.
PDF46.2015.pdf (95,98KB)
 

Zarządzenie nr. 45.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok.
PDF45.2015.pdf (148,10KB)
 

Zarządzenie nr. 44.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję"/"Jugend Tragt Gedichte vor dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice
PDF44.2015.pdf (50,88KB)


Zarządzenie nr. 43.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF43.2015.pdf (64,64KB)
 

Zarządzenie nr. 42.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Społecznej Komiisji Mieszkaniowej w Komprachcicach i ustalenia regulaminu pracy Komisji
PDF42.2015.pdf (121,03KB)
 

Zarządzenie nr. 41.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania pism, wydawania postanowień i zaświadczeń
PDF41.2015.pdf (43,81KB)
 

Zarządzenie nr. 40.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2015
PDF40.2015.pdf (253,30KB)
 

Zarządzenie nr. 39.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
PDF39.2015.pdf (1,52MB)
 

Zarządzenie nr. 38.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF38.2015.pdf (289,93KB)
 

Zarządzenie nr. 37.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF37.2015.pdf (62,25KB)
 

Zarządzenie nr. 36.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.
PDF36.2015.pdf (66,29KB)
 

Zarządzenie nr. 35.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej gminy na lata 2015 - 2018
PDF35.2015.pdf (664,39KB)
 

Zarządzenie nr. 34.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie planów finansowych na 2015 rok
PDF34.2015.pdf (742,94KB)
 

Zarządzenie nr. 33.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2015 rok
PDF33.2015.pdf (1,72MB)
 

Zarządzenie nr. 32.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
PDF32.2015.pdf (944,94KB)
 

Zarządzenie nr. 31.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II ustnym przetargu nieograniczonym
PDF31.2015.pdf (350,27KB)
 

Zarządzenie nr. 30.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2015 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym
PDF30.2015.pdf (366,22KB)
 

Zarządzenie nr. 29.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
PDF29.2015.pdf (733,05KB)
 

Zarządzenie nr. 28.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF28.2015.pdf (928,86KB)
 

Zarządzenie nr. 27.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do podejmowania całości działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wydawania decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
PDF27.2015.pdf (431,73KB)
 

Zarządzenie nr. 26.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
PDF26.2015.pdf (371,51KB)
 

Zarządzenie nr. 25.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do wydawania decyzji administracyjnych
PDF25.2015.pdf (355,35KB)
 

Zarządzenie nr. 24.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
PDF24.2015.pdf (420,67KB)
 

Zarządzenie nr. 23.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie regulaminu umieszczania tabliczek informacyjnych na słupkach z nazwami ulic będącymi własnością Gminy Komprachcice
PDF23.2015.pdf (80,97KB)
 

Zarządzenie nr. 22.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 r.
PDF22.2015.pdf (258,28KB)
 

Zarządzenie nr. 21.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PDF21.2015.pdf (359,94KB)
 

Zarządzenie nr. 20.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice
PDF20.2015.pdf (1,05MB)


Zarządzenie nr. 19.2015 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2015 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
PDF19.2015.pdf (371,53KB)