Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2018

 

Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia  2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Karty „Opolska Rodzina”, wzoru Karty „Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina” lub wydania duplikatu Karty „Opolska Rodzina”, Regulaminu Karty „Opolski Senior”, wzoru Karty „Opolski Senior”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolski Senior”  lub wydania duplikatu Karty „Opolski Senior”, wzoru upoważnienia do odbioru Karty „Opolska Rodzina” lub Karty „Opolski Senior”
PDF14.2018.pdf (39,70KB)
PDFZałącznik 1.pdf (109,13KB)
PDFZałącznik 2.pdf (292,95KB)
PDFZałącznik 3.pdf (425,89KB)
PDFZałącznik 4.pdf (101,41KB)
PDFZałącznik 5.pdf (144,69KB)
PDFZałącznik 6.pdf (404,63KB)
PDFZałącznik 7.pdf (129,52KB)

 

Zarządzenie nr 13.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia  2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
PDF13.2018.pdf (15,34KB)

 

Zarządzenie nr 12.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF12,.2018.pdf (72,24KB)

 

Zarządzenie nr 11.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia  2018 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Komprachcice na 2018 r.
PDF11.2018.pdf (72,32KB)

 

Zarządzenie nr 10.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia  2018 r.
w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Komprachcice dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Komprachcice
PDF10.2019.pdf (303,98KB)
 

 

Zarządzenie nr 9.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia  2018 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF9.2018.pdf (23,12KB)

 

Zarządzenie nr 8.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF8.2018.pdf (69,91KB)

 

Zarządzenie nr 7.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 grudnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF7.2018.pdf (99,49KB)

 

Zarządzenie nr 6.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF6.2018.pdf (70,62KB)

 

Zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF5.2018.pdf (74,82KB)

 

Zarządzenie nr 4.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada  2018 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu,na rzecz którego w 2019 roku skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie pracę na cele społeczne
PDF4.2018.pdf (23,63KB)

 

Zarządzenie nr 3.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF3.2018.pdf (71,61KB)

 

Zarządzenie nr 2.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF2.2018.pdf (78,86KB)

 

Zarządzenie nr 1.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF1.2018.pdf (85,58KB)
 

 

Zarządzenie nr 537.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wawelnie składników majątku ruchomego
PDF537.2018.pdf (175,16KB)
 

 

Zarządzenie nr 536.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Nowej Wsi składników majątku ruchomego
PDF536.2018.pdf (227,75KB)

 

Zarządzenie nr 535.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ochodzach składników majątku ruchomego
PDF535.2018.pdf (175,45KB)

 

Zarządzenie nr 534.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Domecku składników majątku ruchomego
PDF534.2018.pdf (228,74KB)

 

Zarządzenie nr 533.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Komprachcicach składników majątku ruchomego
PDF533.2018.pdf (222,49KB)

 

Zarządzenie nr 532.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF532.2018.pdf (70,21KB)

 

Zarządzenie nr 531.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada  2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złażonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
PDF531.2018.pdf (47,13KB)

 

Zarządzenie nr 530.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 listopada  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF530.2018.pdf (76,61KB)
 

 

Zarządzenie nr 529.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF529.2018.pdf (71,49KB)

 

Zarządzenie nr 528.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF528.2018.pdf (71,31KB)

 

Zarządzenie nr 527.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF527.2018.pdf (31,67KB)

 

Zarządzenie nr 526.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 października  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF526.2018.pdf (70,16KB)
 

 

Zarządzenie nr 525.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF525.2018.pdf (74,68KB)

 

Zarządzenie nr 524.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF524.2018.pdf (70,56KB)

 

Zarządzenie nr 523.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 października  2018 r.
w sprawie wyliczenia kwoty dotacji oraz rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
PDF523.2018.pdf (70,78KB)
 

 

Zarządzenie nr 522.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 października  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF522.2018.pdf (78,47KB)

 

Zarządzenie nr 521.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 października  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF521.2018.pdf (79,05KB)

 

Zarządzenie nr 520.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 października  2018 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
PDF520.2018.pdf (24,61KB)

 

Zarządzenie nr 519.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF519.2018.pdf (73,09KB)

 

Zarządzenie nr 518.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF518.2018.pdf (70,58KB)

 

Zarządzenie nr 517.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 października  2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice
PDF517.2018.pdf (30,20KB)
 

 

Zarządzenie nr 516.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 października  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF516.2018.pdf (69,83KB)

 

Zarządzenie nr 515.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 października  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF515.2018.pdf (69,71KB)

 

Zarządzenie nr 514.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Marii Zając - dyrektor Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi
PDF514.2018.pdf (17,34KB)

 

Zarządzenie nr 513.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Beacie Dobosz - dyrektor Przedszkola Publicznego w Ochodzach
PDF513.2018.pdf (17,31KB)

 

Zarządzenie nr 512.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Danucie Oborskiej - dyrektor Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
PDF512.2018.pdf (17,35KB)

 

Zarządzenie nr 511.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Zofii Kotońskiej - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
PDF511.2018.pdf (18,34KB)

 

Zarządzenie nr 510.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Monice Josek - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
PDF510.2018.pdf (17,32KB)

 

Zarządzenie nr 509.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Panu Henrykowi Hajzykowi - dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
PDF509.2018.pdf (17,33KB)

 

Zarządzenie nr 508.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Bogumile Sawaryn - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF508.2018.pdf (17,59KB)

 

Zarządzenie nr 507.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF507.2018.pdf (72,06KB)
 

 

Zarządzenie nr 506.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 września  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF506.2018.pdf (73,25KB)

 

Zarządzenie nr 505.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 września  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF505.2018.pdf (69,70KB)

 

Zarządzenie nr 504.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF504.2018.pdf (81,63KB)

 

Zarządzenie nr 503.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF503.2018.pdf (30,23KB)

 

Zarządzenie nr 502.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przdszkola Publicznego w Komprachcicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF502.2018.pdf (30,38KB)

 

Zarządzenie nr 501.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Ochodzach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF501.2018.pdf (30,22KB)

 

Zarządzenie nr 500.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF500.2018.pdf (30,35KB)

 

Zarządzenie nr 499.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2018 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
PDF499.2018.pdf (14,30KB)

 

Zarządzenie nr 498.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 września  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF498.2018.pdf (70,74KB)

 

Zarządzenie nr 497.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 września  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF497.2018.pdf (73,41KB)

 

Zarządzenie nr 496.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF496.2018.pdf (30,87KB)

 

Zarządzenie nr 495.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF495.2018.pdf (72,73KB)

 

Zarządzenie nr 494.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 września  2018 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF494.2018.pdf (50,68KB)

 

Zarządzenie nr 493.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 września  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF493.2018.pdf (69,93KB)

 

Zarządzenie nr 492.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września  2018 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF492.2018.pdf (24,32KB)

 

Zarządzenie nr 491.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 sierpnia  2018 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Komprachcice, Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Komprachcice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDF491.2018.pdf (46,99KB)

 

Zarządzenie nr 490.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF490.2018.pdf (75,13KB)
 

 

Zarządzenie nr 489.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF489.2018.pdf (70,71KB)

 

Zarządzenie nr 488.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF488.2018.pdf (71,08KB)

 

Zarządzenie nr 487.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF487.2018.pdf (64,77KB)

 

Zarządzenie nr 486.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF486.2018.pdf (64,87KB)

 

Zarządzenie nr 485.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF485.2018.pdf (69,59KB)

 

Zarządzenie nr 484.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF484.2018.pdf (70,74KB)

 

Zarządzenie nr 483.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 sierpnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF483.2018.pdf (72,65KB)

 

Zarządzenie nr 482.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2018 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
PDF482.2018.pdf (24,69KB)
 

 

Zarządzenie nr 481.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2018 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, udziału 6303/1000 części działki nr 1392/27 km 11 położonej w obrębie Polska Nowa Wieś
PDF481.2018.pdf (327,04KB)

 

Zarządzenie nr 480.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2018 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF480.2018.pdf (24,51KB)
 

Zarządzenie nr 479.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF479.2018.pdf (83,02KB)
 

Zarządzenie nr 478.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF478.2018.pdf (69,13KB)
 

Zarządzenie nr 477.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lipca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF477.2018.pdf (69,15KB)
 

Zarządzenie nr 476.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca  2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF476.2018.pdf (26,40KB)
 

Zarządzenie nr 475.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 lipca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF475.2018.pdf (73,53KB)
 

Zarządzenie nr 474.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 lipca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF474.2018.pdf (75,14KB)

 

Zarządzenie nr 473.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 lipca  2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF473.2018.pdf (26,69KB)

 

Zarządzenie nr 472.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca  2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Ochodzach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności tj. w okresie od 17 lipca do 20 lipca 2018 r.
PDF472.2018.pdf (30,50KB)

 

Zarządzenie nr 471.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF471.2018.pdf (75,55KB)

 

Zarządzenie nr 470.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 lipca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF470.2018.pdf (70,44KB)

 

Zarządzenie nr 469.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lipca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF469.2018.pdf (69,38KB)

 

Zarządzenie nr 468.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 lipca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF468.2018.pdf (68,79KB)

 

Zarządzenie nr 467.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 lipca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF467.2018.pdf (71,22KB)

 

Zarządzenie nr 466.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF466.2018.pdf (71,41KB)

 

Zarządzenie nr 465.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2018 r.
w sprawie dokonywania zmian w planach finansowych
PDF465.2018.pdf (153,20KB)
 

 

Zarządzenie nr 464.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF464.2018.pdf (73,30KB)

 

Zarządzenie nr 463.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca  2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF463.2018.pdf (23,05KB)

 

Zarządzenie nr 462.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 czerwca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF462.2018.pdf (70,05KB)

 

Zarządzenie nr 461.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 czerwca  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
[file,id_cms='11842',type='attachment'
 

 

Zarządzenie nr 460A.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 czerwca  2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach
PDF460A.2018.pdf (89,22KB)
 

 

Zarządzenie nr 460.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 czerwca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF460.2018.pdf (70,08KB)

 

Zarządzenie nr 459.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 maja  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF459.2018.pdf (70,33KB)

 

Zarządzenie nr 458.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 maja  2018 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 315/1 km 3 położonej w obrębie Ochodze
PDF458.2018.pdf (25,66KB)
 

 

Zarządzenie nr 457.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 maja  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF457.2018.pdf (69,20KB)

 

Zarządzenie nr 456.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia18 maja  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF456.2018.pdf (79,84KB)

 

Zarządzenie nr 455.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja  2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF455.2018.pdf (28,73KB)

 

Zarządzenie nr 454.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 maja  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF454.2018.pdf (67,46KB)
 

Zarządzenie nr 453.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 maja  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF453.2018.pdf (69,87KB)

 

Zarządzenie nr 452.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia  2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
PDF452.2018.pdf (15,21KB)

 

Zarządzenie nr 451.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF451.2018.pdf (68,68KB)

 

Zarządzenie nr 450.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF450.2018.pdf (71,23KB)

 

Zarządzenie nr 449.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia  2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu maj,ącego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF449.2018.pdf (38,77KB)

 

Zarządzenie nr 448.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF448.2018.pdf (68,01KB)
 

Zarządzenie nr 447.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 kwietnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF447.2018.pdf (76,09KB)

 

Zarządzenie nr 446.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 kwietnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF446.2018.pdf (67,90KB)

 

Zarządzenie nr 445.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF445.2018.pdf (73,68KB)

 

Zarządzenie nr 444.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 kwietnia  2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF444.2018.pdf (95,29KB)

 

Zarządzenie nr 443.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia  2018 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
PDF443.2018.pdf (23,04KB)
 

 

Zarządzenie nr 442.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia  2018 r.
w sprawie przeniesien w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok

PDF442.2018.pdf (68,47KB)
 

 

Zarządzenie nr 441.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 marca  2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDF441.2018.pdf (73,76KB)

 

Zarządzenie nr 440.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 marca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r
PDF440.2018.pdf (92,11KB)
 

 

Zarządzenie nr 439.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 marca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r
PDF439.2018.pdf (72,38KB)

 

Zarządzenie nr 438.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 marca  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r
PDF438.2018.pdf (72,94KB)

 

Zarządzenie nr 437.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF437.2018.pdf (68,85KB)

 

Zarządzenie nr 436.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 lutego  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF436.2018.pdf (70,46KB)

 

Zarządzenie nr 435.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 lutego  2018 r.
w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego "Młodzież recytuje Poezję"/ "Jugend Tragt Gedichte vor" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Komprachcice
PDF435.2018.pdf (16,75KB)

 

Zarządzenie nr 434.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 luty  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r
PDF434.2018.pdf (121,43KB)

 

Zarządzenie nr 433.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF433.2018.pdf (69,81KB)

 

Zarządzenie nr 432.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF432.2018.pdf (64,48KB)

 

Zarządzenie nr 431.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2018/2019
PDF431.2018.pdf (51,53KB)

 

Zarządzenie nr 430.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2018/2019
PDF430.2018.pdf (52,06KB)
 

 

Zarządzenie nr 429.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r
PDF429.2018.pdf (135,17KB)
 

 

Zarządzenie nr 428.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r
PDF428.2018.pdf (69,74KB)
 

 

Zarządzenie nr 427.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r
PDF427.2018.pdf (75,29KB)

 

Zarządzenie nr 426.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 stycznia  2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Komprachcice
PDF426.2018.pdf (17,80KB)

 

Zarządzenie nr. 425.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 stycznia  2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego gminnego fanpage'a Gminy Komprachcice na portalu społecznościowym Facebook
PDF425.2018.pdf (41,69KB)
 

 

Zarządzenie nr. 424.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 stycznia  2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach wicedyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF424.2018.pdf (29,45KB)

 

Zarządzenie nr. 423.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 stycznia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF423.2018.pdf (81,36KB)
 

 

Zarządzenie nr. 422.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 stycznia  2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2018 rok
PDF422.2018.pdf (112,16KB)