Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2020

 

Zarządzenie nr 209.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Komprachcice
PDF209.2020a.pdf (707,98KB)
PDF209. 2020.pdf (61,53KB)

 

Zarządzenie nr 208.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF208.2020.pdf (79,98KB)

 

Zarządzenie nr 207.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach wykonania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego
PDF207.2020.pdf (61,54KB)
 

 

Zarządzenie nr 206.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF206.2020.pdf (87,74KB)

 

Zarządzenie nr 205.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF205.2020.pdf (92,97KB)

 

Zarządzenie nr 204.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF204.2020.pdf (118,12KB)

 

Zarządzenie nr 203.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF203.2020.pdf (80,10KB)

 

Zarządzenie nr 202.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF202.2020.pdf (79,15KB)

 

Zarządzenie nr 201.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF201.2020.pdf (81,88KB)

 

Zarządzenie nr 200.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF200.2020.pdf (73,88KB)

 

Zarządzenie nr 199.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2020 rok
PDF199.2020.pdf (74,41KB)
 

 

Zarządzenie nr 198.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF198.2020.pdf (73,34KB)

 

Zarządzenie nr 197.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF197.2020.pdf (124,29KB)

 

Zarządzenie nr 196.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF196.2020.pdf (81,71KB)

 

Zarządzenie nr 195.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi podczas jego nieobecności
PDF195.2020.pdf (70,32KB)
 

 

Zarządzenie nr 194.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF194.2020.pdf (56,90KB)

 

Zarządzenie nr 193.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF193.2020.pdf (79,48KB)

 

Zarządzenie nr 192.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Komprachcice
PDF192.2020.pdf (82,85KB)

 

Zarządzenie nr 191.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi podczas jego nieobecności
PDF191.2020.pdf (70,51KB)
 

 

Zarządzenie nr 190.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF190.2020.pdf (74,74KB)

 

Zarządzenie nr 189.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF189.2020.pdf (69,98KB)

 

Zarządzenie nr 188.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF188.2020.pdf (73,66KB)

 

Zarządzenie nr 187.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstw domowych
PDF187.2020.pdf (63,03KB)

 

Zarządzenie nr 186.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu, na rzecz którego w 2021 rokuskazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne
PDF186.2020.pdf (37,07KB)
 

 

Zarządzenie nr 185.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF185.2020.pdf (94,03KB)

 

Zarządzenie nr 184.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF184.2020.pdf (83,21KB)

 

Zarządzenie nr 183.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF183.2020.pdf (76,99KB)

 

Zarządzenie nr 182.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF182.2020.pdf (84,29KB)

 

Zarządzenie nr 181.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF181.2020.pdf (80,71KB)

 

Zarządzenie nr 180.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF180.2020.pdf (77,98KB)

 

Zarządzenie nr 179.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF179.2020.pdf (91,11KB)

 

Zarządzenie nr 178.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF178.2020.pdf (75,11KB)

 

Zarządzenie nr 177.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF177.2020.pdf (76,62KB)

 

Zarządzenie nr 176.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF176.2020.pdf (83,24KB)

 

Zarządzenie nr 175.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF175.2020.pdf (107,65KB)

 

Zarządzenie nr 174.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF174.2020.pdf (74,18KB)

 

Zarządzenie nr 173.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
PDF173.2020.pdf (472,67KB)

 

Zarządzenie nr 172.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF172.2020.pdf (80,80KB)
 

 

Zarządzenie nr 171.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF171.2020.pdf (74,09KB)

 

Zarządzenie nr 170.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF170.2020.pdf (73,43KB)

 

Zarządzenie nr 169.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń Rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia " Za życiem" świadczenia " Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF169.2020.pdf (87,15KB)

 

Zarządzenie nr 168.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF168.2020.pdf (74,65KB)

 

Zarządzenie nr 167.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Jolancie Tracz - p.o dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF167.2020.pdf (34,19KB)

 

Zarządzenie nr 166.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF166.2020.pdf (68,50KB)

 

Zarządzenie nr 165.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF165.2020.pdf (102,60KB)

 

Zarządzenie nr 164.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF164.2020.pdf (75,13KB)

 

Zarządzenie nr 163.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF163.2020.pdf (51,13KB)
 

 

Zarządzenie nr 162.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF162.2020.pdf (51,02KB)

 

Zarządzenie nr 161.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF161.2020.pdf (51,01KB)

 

Zarządzenie nr 160.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF160.2020.pdf (51,36KB)

 

Zarządzenie nr 159.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF159.2020.pdf (51,39KB)

 

Zarządzenie nr 158.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF158.2020.pdf (51,52KB)

 

Zarządzenie nr 157.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF157.2020.pdf (80,34KB)

 

Zarządzenie nr 156.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF156.2020.pdf (74,51KB)

 

Zarządzenie nr 155.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF155.2020.pdf (79,12KB)

 

Zarządzenie nr 154.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF154.2020.pdf (74,11KB)

 

Zarządzenie nr 153.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF153.2020.pdf (73,27KB)

 

Zarządzenie nr 152.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF152.2020.pdf (58,08KB)

 

Zarządzenie nr 151.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF151.2020.pdf (79,52KB)

 

Zarządzenie nr 150.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
PDF150.2020.pdf (51,23KB)

 

Zarządzenie nr 149.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF149.2020.pdf (74,51KB)

 

Zarządzenie nr 148.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF148.2020.pdf (76,98KB)

 

Zarządzenie nr 147.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF147.2020.pdf (74,48KB)

 

Zarządzenie nr 146.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF146.2020.pdf (79,75KB)

 

Zarządzenie nr 145.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF145.2020.pdf (79,80KB)

 

Zarządzenie nr 144.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF144.2020.pdf (74,64KB)

 

Zarządzenie nr 143.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF143.2020.pdf (80,87KB)

 

Zarządzenie nr 142.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
PDF142.2020.pdf (73,21KB)

 

Zarządzenie nr 141.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF141.2020.pdf (74,99KB)

 

Zarządzenie nr 140.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF140.2020.pdf (87,83KB)
 

 

Zarządzenie nr 139.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Komprachcicach
PDF139.2020.pdf (38,86KB)

 

Zarządzenie nr 138.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ,świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Za życiem", świadczenia "Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF138.2020.pdf (128,58KB)

 

Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF137.2020.pdf (84,11KB)

 

Zarządzenie nr 136.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF136.2020.pdf (73,79KB)

 

Zarządzenie nr 135.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF135.2020.pdf (92,25KB)

 

Zarządzenie nr 134.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF134.2020.pdf (74,35KB)

 

Zarządzenie nr 133.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2019
PDF133.2020.pdf (58,33KB)
PDFRaport o stanie Gminy Komprachcice za 2019 r. - zał. do Zarządzenia Nr 133.2020.pdf (1,50MB)
 

 

Zarządzenie nr 132.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF132.2020.pdf (122,27KB)

 

Zarządzenie nr 131.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF131.2020.pdf (121,23KB)

 

Zarządzenie nr 130.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDF130.2020.pdf (52,18KB)

 

Zarządzenie nr 129.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDF129.2020.pdf (55,23KB)

 

Zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF128.2020.pdf (117,39KB)

 

Zarządzenie nr 127.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF127.2020.pdf (175,86KB)

 

Zarządzenie nr 126.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF126.2020.pdf (119,85KB)

 

Zarządzenie nr 125.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF125.2020.pdf (120,12KB)

 

Zarządzenie nr 124.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF124.2020.pdf (120,54KB)

 

Zarządzenie nr 123.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF123.2020.pdf (63,14KB)

 

 

Zarządzenie nr 122.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF122.2020.pdf (178,32KB)

 

Zarządzenie nr 121.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF121.2020.pdf (116,14KB)
 

 

Zarządzenie nr 120.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF120.2020.pdf (128,60KB)

 

Zarządzenie nr 119.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 lutego 2020 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych
PDF119.2020.pdf (63,05KB)

 

Zarządzenie nr 118.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF118.2020.pdf (172,37KB)
 

Zarządzenie nr 116.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF116.2020.pdf (120,95KB)
 

 

Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020
PDF115.2020.pdf (60,36KB)
 

Zarządzenie nr 114.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2020/2021
PDF114.2020.pdf (95,08KB)

 

Zarządzenie nr 113.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2020/2021
PDF113.2020.pdf (95,48KB)

 

Zarządzenie nr 112.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF112.2020.pdf (120,16KB)

 

Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF111.2020.pdf (124,80KB)

 

Zarządzenie nr 110.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF110.2020.pdf (42,83KB)

 

Zarządzenie nr 109.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice na 2020 rok
PDF109.2020.pdf (260,48KB)