Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTR WYBORCÓW - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

 
REJESTR WYBORCÓW - (Kodeks wyborczy - tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.2408)
 
Urząd Gminy w Komprachcicach prowadzi rejestr wyborców w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności.
Wyborców zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały wpisuje się do centralnego rejestru wyborców z urzędu.
Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze tej gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy wpisuje się do centralnego rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek.

W przypadku wyborców składających wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej – wniosek o wpisanie do RW gminy) wydajemy decyzję w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

 
 

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024:

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/60484

- informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.):

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/59672

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/60485

- informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/60486