Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2024

ORO.522.1.2023                                                                                                                                Komprachcice dnia; 06 października 2023 r.

                           

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

 

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2023 r. poz. 571),                                               
                                                                                                       z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.


Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.


Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.                                                                     

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf (517,14KB)
PDFuchwała nr XXXII-243-10 w spr. konsult. z organiz. pozytku publiczn.pdf (70,52KB)