Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE

MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (156,18KB)
PDFSWZ.pdf (801,02KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (104,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spełnianiu warunków.doc (78,50KB)
DOCZałącznik nr 3- Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu.doc (87,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji.doc (85,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc (79,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Wykaz robót.doc (80,00KB)
DOCZałącznik nr 7- Wykaz osób.doc (44,50KB)
PDFDENDROLOGIA.pdf (1,69MB)
PDFNIWELETA A-B.pdf (147,40KB)
PDFNIWELETA C-D.pdf (126,86KB)
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf (3,07MB)
PDFOPIS OZNAKOWANIE DOCELOWE.pdf (146,61KB)
PDFOpis techniczny.pdf (301,64KB)
PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE.pdf (161,07KB)
PDFprzedmiar robót - ul. Zbożowa.pdf (314,46KB)
PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf (212,87KB)
PDFPRZEKRÓJ B-B.pdf (218,20KB)
PDFPZT.pdf (547,81KB)
PDFSST.pdf (840,47KB)
DOCXprojekt umowy.docx (276,03KB)
ZIPuzgodnienia_zaswiadczenia.zip (8,36MB)

Domecko - ul. Cicha

PDF1. Metryka.pdf (112,73KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (186,23KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,01MB)
PDF4. PZT-rys1.pdf (1 022,61KB)
PDF4. PZT-rys2.pdf (872,46KB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,19MB)
PDF6.Niweleta-rys1.pdf (252,51KB)
PDF6.Niweleta-rys2df.pdf (254,72KB)

Dziekaństwo - ul. Rzeczna

PDF1. Metryka.pdf (112,59KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (180,19KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,38MB)
PDF4.PZT.pdf (1,45MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (671,00KB)
PDF6.Niweleta.pdf (251,50KB)

Dziekaństwo - ul. Polna

PDF1. Metryka.pdf (112,53KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (189,47KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,38MB)
PDF4.PZT-rys1.pdf (1,58MB)
PDF4.PZT-rys2.pdf (1,39MB)
PDF5.Przekroj studni rewizyjnej.pdf (314,54KB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (899,30KB)
PDF6.Niweleta.pdf (275,54KB)
 

Dziekaństwo - ul. Wodna

PDF1. Metryka.pdf (112,86KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (169,73KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,38MB)
PDF4.PZT-rys1.pdf (1,55MB)
PDF4.PZT-rys2.pdf (1,26MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (691,55KB)
PDF6.Niweleta.pdf (259,94KB)

Ochodze - ul. Łąkowa

PDF1. Metryka.pdf (113,11KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (175,78KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (2,80MB)
PDF4.PZT.pdf (1,04MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (398,08KB)
PDF5.Przekroje- studnia.pdf (447,50KB)
PDF6.Niweleta.pdf (248,13KB)
 

Ochodze - ul. Osiedle

PDF1. Metryka.pdf (112,90KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (173,38KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (2,95MB)
PDF4.PZT-rys1.pdf (932,80KB)
PDF4.PZT-rys2.pdf (830,09KB)
PDF4.PZT-rys3.pdf (982,74KB)
PDF4.PZT-rys4.pdf (954,22KB)
PDF4.PZT-rys5.pdf (983,36KB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (615,79KB)
PDF6.Niweleta-rys1.pdf (227,80KB)
PDF6.Niweleta-rys2.pdf (231,82KB)
PDF6.Niweleta-rys3.pdf (247,08KB)
 

PNW - ul. Zielona, ul. Zagórna

PDF1. Metryka.pdf (113,56KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (186,32KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,61MB)
PDF4. PZT-rys1.pdf (1,33MB)
PDF4. PZT-rys2.pdf (967,29KB)
PDF4. PZT-rys3.pdf (1,07MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (899,08KB)
PDF6.Niweleta.pdf (273,08KB)
 

Ochodze - ul. Sarnia

PDF1. Metryka.pdf (112,60KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (211,08KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (2,93MB)
PDF4. PZT.pdf (1,63MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (767,05KB)
PDF6.Niweleta.pdf (272,85KB)
 

Komprachcice - ul. Sienna

PDF1. Metryka.pdf (112,49KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (213,39KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,35MB)
PDF4.PZT-rys1.pdf (1,23MB)
PDF4.PZT-rys2.pdf (1,03MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (947,11KB)
PDF6.Niweleta.pdf (265,75KB)
 

Komprachcice - ul. Fabryczna

PDF1. Metryka.pdf (113,25KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (198,46KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,47MB)
PDF4.PZT-rys1.pdf (1,02MB)
PDF4.PZT-rys2.pdf (1,17MB)
PDF4.PZT-rys3.pdf (1,09MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,04MB)
PDF5.Przekroje -studnia chłonna.pdf (460,35KB)
PDF6.Niweleta.pdf (286,33KB)
 

PNW - ul. Słoneczna

PDF1. Metryka.pdf (113,27KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (175,97KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,65MB)
PDF4. PZT-rys1.pdf (892,90KB)
PDF4. PZT-rys2.pdf (959,37KB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (671,33KB)
PDF6.Niweleta.pdf (268,85KB)

 

Wawelno - ul. Stawowa

PDF1. Metryka.pdf (112,81KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (180,89KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,06MB)
PDF4. PZT.pdf (1,08MB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (859,52KB)
PDF6.Niweleta.pdf (239,23KB)
 

Wawelno - ul. Jesienna

PDF1. Metryka.pdf (112,86KB)
PDF2. Opis techniczny.pdf (175,62KB)
PDF3. Plan orientacyjny.pdf (3,11MB)
PDF4. PZT.pdf (895,00KB)
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (672,59KB)

Przedmiar

ZIPPrzedmiary pozostałe.zip (2,64MB)

PDFSST_komprachcice-modernizacja.pdf (1,32MB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (661,30KB)
PDFInformacja_z_otwarcia_ofert.pdf (809,45KB)
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (981,06KB)