Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa – (prowadzone w Urzędzie Gminy w Komprachcicach)

1. Dziennik korespondencji

2. Rejestr przesyłek wychodzących

3. Ewidencja godzin pracy

4. ewidencja wyjść prywatnych

5. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

6. Rejestr Zarządzeń Wójta

7. Rejestr skarg i wniosków

8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

9. Rejestr pieczęci urzędowych

10. Rejestr delegacji

11. Rejestr czynności przetwarzania

12. Rejestr kategorii przetwarzania

13. Wykaz rejestrów publicznych

14. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

15. Rejestr incydentów

16. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

17. Rejestr kontroli zewnętrznych

18. Kartoteka urlopowa

19. Rejestr uchwał Rady Gminy

20. Rejestr wydanych świadczeń rzeczowych

21. Rejestr gruntów komunalizowanych

22. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

23. Rejestr wydanych zaświadczeń z mpzp

24. Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew

25. Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

26. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

27. Rejestr Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

28. Rejestr oświetlenia ulicznego

29. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
       z terenu gminy Komprachcice

30. Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych zasobu archiwum zakładowego

31. Rejestr pomiaru temperatury i powietrza w archiwum zakładowym

32. Rejestr zamówień publicznych

33. Rejestr umów zamówień publicznych

34. Rejestr cudzoziemców

35. Ewidencja ludności

36. Rejestr wyborców

37. Rejestr testamentów allograficznych

38. Rejestr adresów i ulic

39. Rejestr podatników podatku od nieruchomości – osób fizycznych

40. Rejestr podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych

41. Rejestr podatników podatku rolnego – osób fizycznych

42. Rejestr podatników podatku rolnego – osób prawnych

43. Rejestr podatników podatku od posiadania środków transportowych – osób fizycznych

44. Rejestr podatników podatku od posiadania środków transportowych – osób prawnych

45. Rejestr psów rasy agresywnej

46. Rejestr wydanych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

47. Ewidencja właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

(dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy w urzędzie gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych)