Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla kamiennego

Firma IMEX-PIECHOTA Sp. K., ul. Portowa 7, 45-116 Opole, informuje iż prowadzi sprzedaż końcową paliwa stałego.

Koszt za 1 t: 1600,00zł

Stan węgla na dzień 11.05.2023r.: groszek - 70,26 ton, orzech - 45,7 ton.

Wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego w sprzedaży końcowej można składać do 30 czerwca 2023 r.

Wniosek składa się jednorazowo za okres od 10.05.2023 do 30.06.2023. Każdy kolejny wniosek złożony przez wnioskodawcę za okres od 10.05.2023 do 30.06.2023 roku nie będzie rozpatrywany i pozostanie bez rozpatrzenia.

 

                                                    Wójt Gminy Komprachcice
                                                        Leonard Pietruszka

 

 

Zgodnie z art. art. 4 ust. 7 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), dalej jako: „Ustawa”, informuję, iż PGE Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000050911, zawarła z podmiotem IMEX-PIECHOTA Spółka komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Portowa 7, kod pocztowy 45-116 Opole, KRS: 0000444512, , REGON: 531293637, NIP: 7542476814, umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych (dalej jako: „Umowa”). Zgodnie z ustawą oraz na mocy ww. Umowy podmiot IMEX-PIECHOTA Spółka komandytowa w 2023r. zobowiązany jest do realizacji sprzedaży nabytego paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Komprachcice.

                                                                                           

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Komprachcice przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022 r.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka