Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY KOMPRACHCICE

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (117,68KB)
PDFZmiana treści SWZ 2.pdf (561,84KB)
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków.doc (71,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu.doc (77,50KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (160,17KB)
PDFSWZ.pdf (814,75KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (108,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków.doc (69,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu.doc (76,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji.doc (66,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót.doc (68,50KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy.docx (68,67KB)
PDFZałącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (2,60MB)
DOCXZałącznik nr 10 - Informacje z miniPortalu.docx (14,55KB)
XLSXCzęść 1 - Kosztorys ofertowy.xlsx (17,72KB)
XLSXCzęść 2 - Kosztorys ofertowy.xlsx (16,03KB)
PDFCzęść 1 - Przedmiar robót.pdf (162,00KB)
PDFCzęść 2 - Przedmiar robót.pdf (274,73KB)
JPEGRów Komprachcice.jpeg (315,54KB)
JPEGRów Ochodze 1.jpeg (123,05KB)
JPEGRów PNW 2.jpeg (170,51KB)
JPEGRów Wawelno 1.jpeg (230,03KB)
JPEGRów Wawelno 2.jpeg (242,60KB)
JPEGModernizacja przepustu wraz z montażem studzienki i konserwacją rowu w parku.jpeg (255,23KB)
JPEGRowy Domecko 3 i 4.jpeg (272,38KB)
JPEGRowy Osiny 3 i 4.jpeg (156,97KB)
JPEGRów Osiny 1.jpeg (122,77KB)
PDFZmiana treści SWZ.pdf (510,10KB)
PDFaktualizacja SWZ rozdz. XVII.pdf (815,16KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (493,94KB)
PDFInformacja o wyborze oferty - strona BIP-2.pdf (525,58KB)