Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Komprachcicach

PDFzmiana ogłoszenia.pdf (105,54KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (160,82KB)
PDFSWZ.pdf (1,11MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (107,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków.doc (69,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu.doc (77,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji.doc (66,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Wykaz robót.doc (69,00KB)
DOCXZałącznik nr 7 - Projekt umowy - umowa o roboty budowlane CZK_.docx (113,89KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Informacje z miniPortalu.docx (16,01KB)
DOCZałącznik nr 9 - Wykaz osób.doc (82,50KB)
DOCZałącznik nr 10 - Oświadczenie o zatrudnieniu.doc (75,50KB)
PDFPrzedmiar Branża Budowlana.pdf (330,05KB)
PDFPrzedmiar Instalacje elektryczne.pdf (308,65KB)
PDFPrzedmiar Instalacje sanitarne.pdf (333,16KB)
Architektura:
PDFObliczenia statyczno-wytrzymałościowe - Opis PT - 36-78.pdf (8,05MB)
PDFOPIS Projekt architektoniczno-budowlany.pdf (3,61MB)
PDFOPIS Projekt techniczny.pdf (2,76MB)
PDFOPIS Projekt zagospodarowania terenu.pdf (2,78MB)
PDFRozpoznanie podłoża gruntowego.pdf (1,39MB)
PDFA-1 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (507,30KB)
PDFA-2 - RZUT DACHU.pdf (176,36KB)
PDFA-3 - PRZEKROJE.pdf (817,89KB)
PDFA-4 - ELEWACJE.pdf (132,72KB)
PDFA-5 - ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf (200,75KB)
PDFPZT.pdf (788,10KB)
Konstrukcja:
PDFK-1 - Rzut fundamentów.pdf (433,98KB)
PDFK-2 - Rzut konstrukcyjny.pdf (336,98KB)
PDFK-3 - Poz. F1-F5.pdf (213,67KB)
PDFK-4 - Poz. F6a-F6b, Ł1-Ł2, pręty startowe.pdf (229,20KB)
PDFK-5 - Poz. S1-S4.pdf (193,89KB)
PDFK-6 - Poz. S5-S6.pdf (188,84KB)
PDFK-7 - Poz. B1-B2.pdf (213,34KB)
PDFK-8 - Poz. B3-B8.pdf (201,89KB)
PDFK-9 - Poz. P1 _ Poz. W2.pdf (233,68KB)
PDFK-10 - Poz. P2 - zbrojenie dolne.pdf (356,13KB)
PDFK-11 - Poz. P2 - zbrojenie górne, Poz. W1,W3.pdf (330,99KB)
Instalacje sanitarne:
PDFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.pdf (179,25KB)
PDFPT OPIS INS_SANITARNA.pdf (187,98KB)
PDFSPECYFIKACJA KOTŁOWNIA.pdf (46,94KB)
PDFRYS S-1 PRZYZIEMIE - WODA.pdf (294,52KB)
PDFRYS S-2 PRZYZIEMIE - KANALIZACJA.pdf (212,27KB)
PDFRYS S-3 PRZYZIEMIE - OGRZEWANIE.pdf (508,80KB)
PDFRYS S-4 SCHEMAT - KOTŁOWNIA.pdf (104,27KB)
PDFRYS S-5 PRZYZIEMIE - GAZ.pdf (213,44KB)
PDFRYS S-6 PRZYZIEMIE - WENTYLACJA.pdf (599,12KB)
PDFRYS S-7 DACH - WENTYLACJA.pdf (142,20KB)
PDFRYS S-PZT INST_PRZYŁ_SANITARNE.pdf (1,07MB)
Instalacje elektryczne:
PDFE - Opis techniczny.pdf (249,66KB)
PDFE1 - rzut przyziemia.pdf (537,38KB)
PDFE2 - Rzut dachu.pdf (307,05KB)
PDFE3 - Schemat RG.pdf (206,92KB)
PDFE4 - Schemat TG.pdf (207,34KB)
PDFE5 - Schemat TK.pdf (141,75KB)
Mapa
JPEGMAPA.jpeg (81,78KB)
Seecyfikacje:
PDFspec_1 Wymagania ogólne.pdf (491,31KB)
PDFspec_2 Roboty ziemne.pdf (493,52KB)
PDFspec_3 Roboty rozbiórkowe.pdf (303,44KB)
PDFspec_4 Betonowanie.pdf (566,01KB)
PDFspec_5 Betonowanie - zbrojenie.pdf (343,69KB)
PDFspec_6 Konstrukcje stalowe.pdf (266,88KB)
PDFspec_7 Zabezpieczenie antykorozyjne.pdf (469,44KB)
PDFspec_8 Roboty hydroizoalcyjne.pdf (353,39KB)
PDFspec_9 Montaż stolarki.pdf (654,93KB)
PDFspec_10 Izolacje termiczne.pdf (266,41KB)
PDFspec_11 Wykonanie pokryć dachowych. Obróbki rynny i rury spustowe.pdf (411,15KB)
PDFSpec_12 Membrana dachowa.pdf (526,74KB)
PDFspec_13 Tynkowanie.pdf (377,30KB)
PDFspec_14 Dolne warstwy podbudów.pdf (507,16KB)
PDFspec_15 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.pdf (609,85KB)
PDFspec_16 Nawierzchnia z betonowej kostki.pdf (3,80MB)
PDFspec_17 Betonowe obrzeża chodnikowe.pdf (400,32KB)
PDFspec_18 Roboty Murarskie.pdf (676,58KB)
PDFspec_19 Tynki szlachetne.pdf (408,81KB)
PDFspec_20 Roboty malarskie.pdf (481,74KB)
PDFSpec_21 Zieleń.pdf (559,45KB)
PDFspec_22 BSO.pdf (479,62KB)
PDFspec_23 Membrana dachowa.pdf (512,56KB)
PDFspec_23 Pokrywanie podłóg i ścian.pdf (325,49KB)
PDFSpec_24 Sufit podwieszany.pdf (307,84KB)
PDFSpec_25 Okładziny z płyt G-K.pdf (502,61KB)
PDFspec_26 Posadzki.pdf (253,33KB)
PDFspec_27 Okładziny ceramiczne i hydroizolacje.pdf (530,67KB)
PDFspec_28 Elementy wyposażenia.pdf (120,87KB)
PDFspec_29 Instalacje sanitarne.pdf (437,51KB)
PDFspec_30 Instalacje elektryczne.pdf (591,76KB)
PDFWyjasnienie 1.pdf (543,90KB)
DOCXZałącznik nr 7 - skorygowany projekt umowy.docx (111,45KB)
PDFWyjasnienie 2.pdf (440,31KB)
PDFWYJAŚNIENIE 3.pdf (394,05KB)
PDFWYJAŚNIENIE 4.pdf (462,46KB)
Opinia geologiczna:
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf (695,16KB)
PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf (4,45MB)
PDF03 Przekroje geotechniczne I-IV.pdf (416,91KB)
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (59,21KB)
PDF05.01 Karta dok.otw 1+2.pdf (60,33KB)
PDF05.02 Karta dok.otw 3+4.pdf (60,65KB)
PDF05.03 Karta dok.otw 5.pdf (58,08KB)
PDF06 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.pdf (55,89KB)
PDF07 Objaśnienia znaków i symboli.pdf (47,97KB)
PDFopinia tekst.pdf (281,03KB)
PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (664,41KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (818,54KB)
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (859,06KB)
PDFogłoszenie o wyniku postepowania.pdf (122,39KB)