Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Umowy zawarte w roku 2022

 

Nr umowy

 

Data zawarcia umowy

 

Podmiot, z którym zawarto umowę

 

Przedmiot umowy

 

Rodzaj umowy

R - roboty budowlane

U - usługi

D - dostawy

 

Wartość umowy

 

Klasyfikacja Budżetowa

(dział …

rozdział …

paragraf …)

 

 

Okres obowiązywania umowy

(data rozpoczęcia - data zakończenia)

 

 

Współfinansowanie ze środków zewnętrznych (określenie procentowe

lub kwotowe)

Kwota netto

Kwota brutto