Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEPROWADZENIE BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

PDFogłoszenie.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków.doc
DOCZałącznik nr 4 - Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu.doc
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 7 - Wykaz usług.doc
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór umowy_rowy melioracyjne_korekty EK_19.10.2021.docx
PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFCZĘŚĆ 1 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 2 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 3 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 4 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 5 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 6 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 7 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 8 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 9 - Przedmiar prac.pdf
PDFCZĘŚĆ 10 - Przedmiar prac.pdf
JPEGCZĘŚĆ 1 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 2 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 3 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 4 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 5 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 6 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 7 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 8 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 9 - Mapa.jpeg
JPEGCZĘŚĆ 10 - Mapa.jpeg
DOCXZałącznik nr 10 - Informacje z miniPortalu.docx
XLSXCZĘŚĆ 1 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 2 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 3 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 4 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 5 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 6 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 7 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 8 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 9 - Kosztorys ofertowy.xlsx
XLSXCZĘŚĆ 10 - Kosztorys ofertowy.xlsx
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty i unieważnieniu - strona BIP-3.pdf