Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania przedkładane Radzie Gminy

Sprawozdania finansowe dostępne tutaj
https://bip.komprachcice.pl/3892/2033/sprawozdania-finansowe.html

PDFSprawozdanie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Komprachcice - Komisariat Policji w Niemodlinie.pdf (967,58KB)
PDFSprawozdanie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Komprachcice - Straż Miejska w Opolu oddział Komprachcice.pdf (662,35KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (7,15MB)
PDFSprawozdanie za rok 2022 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Komprachcice - Komisariat Policji w Niemodlinie.pdf (974,83KB)
PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wapółpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.pdf (568,66KB)
PDFSprawozdanie za rok 2022 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Komprachcice -Straż Miejska w Opolu Oddział Komprachcice.pdf (622,47KB)
PDFOcena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.pdf (1,94MB)
PDFSprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach za rok 2022.pdf (733,24KB)
PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu wspierania rodziny za rok 2022.pdf (182,18KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi.pdf (2,44MB)
PDFSprawozdanie z działalności GOPS w Komprachcicach za rok 2021.pdf (188,64KB)
PDFSprawozadanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021.pdf (193,26KB)
PDFRaport z realizacji GPPiRPAiPN za rok 2021.pdf (119,56KB)
PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf (1,96MB)
PDFSprawozdanie za rok 2021 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Komprachcice -Straż Miejska w Opolu Oddział Komprachcice.pdf (1,07MB)
PDFSprawozdanie za rok 2021 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Komprachcice - Komisariat Policji Niemodlin.pdf (459,49KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r..pdf (493,35KB)
PDFSprawozdanie GOPS-ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 II.pdf (4,01MB)
PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.pdf (449,21KB)
PDFRaport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nakomanii za 2020 rok.pdf (398,47KB)
PDFAnaliza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Komprachcice za okres 01.01-31.12.2020 r.pdf (801,16KB)
PDFSprawozdanie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży za okres od 01 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r..pdf (2,28MB)