Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenia do złożenia ofert - do 30 tys. EURO - do XII 2020 r.

Zadanie dot: Wytworzenie i dostawa jedniodaniowego obiadu do 6 punktów na terenie Gminy Komprachcice w latach 2021-2022

PDFzaproszenie obiady 2021-2022.pdf
PDFumowa.pdf
DOCXedytowalny formularz oferty.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zadanie dot.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie.

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFumowa projekt.pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zadanie dot.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.620.000,00 ZŁ

UWAGA - zmiana terminu składania ofert na dzień 29.10.2020 r.
DOCzaproszenie do złozenie ofert - zmiana terminu składania ofert.doc
PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf
DOCformularz oferty.doc
PDFUchwala nr XVIII.102.2019.pdf
PDFUchwala nr XVIII.103.2019.pdf
PDFUchwała XXVI.151.2020 Rady Gminy Komprachcice z dn. 9 października w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
PDFUchwala nr 519.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr 518.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr 520.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwalanr 707.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr 41.2020 RIO Opole.pdf
PDFUchwała nr 118.2020 RIO Opole.pdf
PDFOswiadczenie o braku zaleglosci do ZUS US.pdf
PDFRb-27S - II kwartal 2020.pdf
PDFRb-28S - II kwartal 2020.pdf
PDFRb-N - II kwartal 2020.pdf
PDFRb-NDS - II kwartal 2020.pdf
PDFRb-Z - II kwartal 2020.pdf
PDF2020.10 - zalacznik-nr-1 - kredyt - Gmina Komprachcice.pdf
PDFWyjasnienie 1.pdf
PDFWyjaśnienie 2.pdf
PDFWyjaśnienie 3.pdf
DOCXFormularz - Gmina Komprachcice 20.10.2020r_.docx
PDFOpinia RIO za 2018 rok.pdf
PDFOpinia RIO za I polrocze 2020 roku.pdf
PDFRb-27S - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-27S - IV kwartal 2019.pdf
PDFRb-28S - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-28S - IV kwartal 2019.pdf
PDFRb-N - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-N - IV kwartal 2019.pdf
PDFRb-NDS - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-NDS - IV kwartal 2019.pdf
PDFRb-Z - III kwartal 2020.pdf
PDFRb-Z - IV kwartal 2019.pdf
PDFuchwala - powolanie skarbnika.pdf
PDFWybor Wojta.pdf
PDFWyjaśnienie 4.docx.pdf
PDFWyjaśnienie 5.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert 29.10.2020 r..docx.pdf

Zadanie dot.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie.
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFinformacja z otwrcia ofert.pdf
PDFInformacja 13.08.2020.pdf

Zadanie dot.: Budowy wiaty rekreacyjnej  w ramach zadania pn.: „ Z kulturą w plenerze”
PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFprojekt wiaty.pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFPrzedmiar.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert - unieważnienie.pdf

Zadanie dot.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2020
PDFZaproszenie do złożenia ofert 24.06.2020.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz ofertowy.docx

Zadanie dot.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2020 - unieważnienie

DOCXformularz ofertowy 12.06.docx
PDFzaproszenie do zlożenia ofert.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFunieważnienie 24.06.2020.pdf

Zadanie dot.: Świadczenie usługi w formie schronienia

PDFzaproszenie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz ofert.docx

Zadanie dot. : zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki
 i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag” z terenu Gminy Komprachcice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz oferty - edytowalny.docx

Zadanie dot. zadania: wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku"

PDFzapytanie - Termomodernizacja budynku PSP w Domecku - tablice.pdf
PDFinformacja z otwarcia tablica.pdf

Zapytanie dot. zadania: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
dot. przebudowy sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFumowa ost..pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert 07.02.2020.docx.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 Zapytanie dot. zadania : Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFumowa ost..pdf
DOCXedytowalne załączniki.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym: Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 6 punktów
      na terenie Gminy Komprachcice w 2020 r.

PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf
PDFinformacja dot. zaproszenia do złożenia ofert (...).pdf

Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym: Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
PDFzaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym.pdf
DOCXprojekt umowy.docx
Uwaga aktualizacja terminów: PDFzaproszenie aktualizacja 06.11.2019 r..pdf
Uwaga: Odbiór odpadów nastąpi z jednego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Edytowalny formularz oferty: DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert:PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
Unieważnienie:PDFunieważnienie.pdf

Zapytanie dot.: usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2019

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFzał 3 - wykaz robót.pdf
DOCXRegulamin_konkursu_azbest_2018_od_28.02.2018.docx
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie dot.: umieszczenia ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "
PDFzapytanie ogłoszenie.pdf
DOCwzór poglądowy wzór ogłoszenia w prasie.doc
DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie dot.wykonania i montażu tablic informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "
PDFzapytanie tablice.pdf
DOCwzór tablicy.doc
DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie: Zaprojektowanie, wydruk i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn.: „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
PDFzapytanie BGR.271.5.2019.AC.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz oferty.docx
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie: Realizacja przedstawień i warsztatów ekologicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice
PDFZapytanie ofertowe 04.03.2019 r..pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFprojekt umowy.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert 11.03.2019.pdf

Zapytanie: Realizacja przedstawień i warsztatów ekologicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice - unieważnione
PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFWyjaśnienie 1.pdf
PDFwyjaśnienie 2.pdf
Informacja z otwarcia ofert-unieważnienie: PDFinformacja z otwarcia ofert- unieważnienie.pdf

Zapytanie: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Ochodze i Polska Nowa Wieś
PDFzapytanie.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFformularz ofert.pdf
PDFwykaz robót.pdf
PDFprojekt Polska Nowa Wieś.pdf
PDFzał. 1 do projektu Polska Nowa Wieś.pdf
PDFProjekt Ochodze.pdf
PDFzał do projektu Ochodze.pdf
PDFWyjasnienie.pdf
PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI 2.pdf
PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI 3.pdf
Informacja z otwarcia ofert  PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w Gminie Komprachcice - styczeń 2019 r.
PDFZapytanie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych w Gminie Komprachcice styczeń 2019 r..pdf
PDFzał. nr 2 Projekt umowy.pdf
DOCXzałączniki -edytowalne.docx
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów
na terenie Gminy Komprachcice
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXformularz ofert.docx


Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy
do segregacji surowców wtórnych
PDFzapytanie 08.10.pdf
DOCXformularz oferty.docx
DOCXprojekt umowy (2).docx
PDFInformacja z otwarcia.pdf

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy
do segregacji surowców wtórnych
PDFzapytanie - Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy 02.10.pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFinformacja o unieważnieniu.pdf

Zaproszenie do złożenie ofert: Zakup zestawów komputerowych przenośnych
PDFzaproszenie 24.09.pdf
DOCXprojekt umowy - zakup komputerów_korekty EK_14.09.2018.docx
DOCXformularz oferty - zakup komputerów.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy
do segregacji surowców wtórnych
PDFzapytanie - Wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy.pdf
DOCXformularz oferty.docx
PDFInformacja z otwarcia.pdf

Zaproszenie do złożenia ofert: Zakup zestawów komputerowych przenośnych
PDFwyjasnienia.pdf
PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf
DOCXformularz oferty - zakup komputerów.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami (ekonotatniki z długopisami oraz torby)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie notatniki i torby.pdf
DOCXformularz oferty.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: Wykonanie i dostawa kompletów promocyjnych - ekonotatników z długopisami
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzapytanie ofertowe - ekonotatniki i długopisy.pdf
DOCXformularz oferty.docx

Zaproszenie do złożenia ofert: "System elektronicznej rejestracji sesji i głosowania - obsługa sesji Rady Gminy Komprachcice"
PDFzaproszenie do złożenia oferty System elektronicznej rejestracji sesji i głosowania.pdf
DOCXformularz oferty.docx

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.820.000,00 zł

Uwaga zmiana terminu składania ofert: oferty należy składać do dnia 18.07.2018r., godz. 13:00

Uwaga: zmiana zaproszenia do złożenia oferty (zmiana w pkt. 10) - PDFzaktualizowane zaproszenie do złożenia ofert.pdf

Uwaga: zmiana formularza oferty - DOCformularz oferty.doc

PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf
DOCformularz oferty.doc
PDFUCHWAŁA NR XXXI.225.2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXXI.226.2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXXII.235.2018.pdf
PDFUCHWAŁA NR 91_2018.pdf
PDFUCHWAŁA NR 606_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 605_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 659_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 740_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 699_2017.pdf
PDFUCHWAŁA NR 156_2018.pdf
XLSXObecne zobowiazania.xlsx
PDFRb-Z.pdf
PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFoswiadczenie ZUS US.pdf
Wyjaśnienie nr 1: PDFWyjaśnienie nr 1.pdf
Wyjaśnienie nr 2: PDFWyjaśnienie nr 2.pdf
PDFformularz zapytania bankowego.pdf
PDFRb-27S (2017 rok).pdf
PDFRb-28S (2017 rok).pdf
PDFRb-N (2017 rok).pdf
PDFRb-NDS (2017 rok).pdf
PDFRb-Z (2017 rok).pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice, a także w okresie  rękojmi i gwarancji obejmującej zadanie
PDFPełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Budowa ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice.pdf
DOCZałącznik nr 1i 2.doc
DOCXZałącznik nr 3.docx

Zestawienie ofert: PDFzestawienie ofert.pdf
Informacja dot. wyboru wykonawcy zadania: PDFInformacja dot. wyboru wykonawcy.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym " Ścieżka dydaktyczna - poznajemy życie pszczół i innych owadów pożytecznych"
PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf
DOCformularz oferty.doc
PDFprojekt umowy.pdf