Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018

 

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Wojewoda Opolski

PN.I.431.1.10.2018.SJ

29.03.2020

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 20.04.2018 r 20.04.2018 r
Archiwum Państwowe w Opolu 38/2018 Kontrola archiwum zakładowego UG Komprachcice 18.05.2018 18.05.2018
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stałe 3/2018 ZGKiM Komprachcice - składowisko Domecko 8.08.2018 24.08.2018
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu

16/18

20/18

kontrola na wniosek strony z 23.08.2018 04.09.2018 04.09.2018