Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Prezydenta RP 2020

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFPREZYDENT 2020 - OKW_znak X.pdf
PPTPREZYDENT 2020 - OKW_znak X.ppt
PDFPREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.pdf

PPTPREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.ppt
DOCXWytyczne obwodowe.docx

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu ObKW.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1.pdf
PDFInformacja KW w Opolu I.pdf
PDFObwieszczenie o numerach i granicach obwodów do głosowania.pdf
PDFKomunikat Urzędnika Wyborczego o dyżurach.pdf

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia:
PDF1591425116_1-51-20-informacja-002.pdf
DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx
PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami-_-pp38202

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarz-_-pp38197

informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp38196

informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

 

PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I.pdf

PDFObwieszczenie o numerach i granicach obwodów do głosowania.pdf

Uwaga! Począwszy od 16.03.2020 r. zawieszone zostają do odwołania dyżury Urzędnika Wyborczego.

Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przekazywać drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres Istnieje także możliwość przesyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r..pdf

Uwaga! Złożony przed dniem pierwszego głosowania:
- wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
dotyczą zarówno pierwszego, jak i ewentualnego ponownego głosowania.
Zatem wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie w nim ujęty także w przypadku ponownego głosowania. Nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o dopisanie do kolejnego (innego) obwodu głosowania między turami. W tym przypadku wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – musi pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie wydaje urząd, w którym wyborca został ujęty w spisie wyborców.
Natomiast wyborca, który przed I turą NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie, niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania, może złożyć taki wniosek najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania (tj. do 19 maja br).

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

 

PDFKomunikat Urzędnika Wyborczego o dyżurach.pdf

Uchwała PKW Nr 20/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz Parlamentu Europejskiego;
PDFUchwała PKW nr 20-2020 zmieniająca w sprawie powoływania OKW.pdf
PDFZałącznik do uchwały w sprawie powoływania OKW.pdf

SPISY WYBORCÓW ;

W dniach       16.06.2020r. – 19.06.05.2020r.     w Urzędzie Gminy w Komprachcicach – w pokoju nr  2 w godzinach urzędowania udostępniany będzie do wglądu spis wyborców do wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Udostępnianie polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2020
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  29-01-2020 09:11
  przez: Wojciech Pawlik
 • zmodyfikowano:
  18-06-2020 09:28
  przez: Wojciech Pawlik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 797
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl