Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

PDFKlauzula informacyjna - RDK.pdf
 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH :

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy/miasta , który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.

Uwagi:

 • złożenie wniosku następuje osobiście w Urzędzie - PDFWSO_Wniosek_przekazanie_danych_kontaktowych_RDK_styczen2020.pdf
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
  Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych , tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane maja być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 2294)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych , bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,
 • dowód osobisty lub paszport.
 • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 
Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2020
  przez: Iwona Bartos
 • opublikowano:
  28-01-2020 11:32
  przez: Iwona Bartos
 • zmodyfikowano:
  29-01-2020 09:05
  przez: Wojciech Pawlik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 1026
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl