Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-18.11.2019 r..pdf
DOCXoświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx

Wyjaśnienie nr 1:PDFWyjasnienie nr 1.pdf
Wyjaśnienie nr 2: PDFWyjaśnienie nr 2.pdf
Wyjaśnienie nr 3: PDFWyjaśnienie nr 3.pdf

UWAGA:

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
PDFSIWZ 30.11.2029.pdf
PDFprojekt umowy SOK.pdf
DOCedytowalne załączniki.doc

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy SOK 04.10.2019 .pdf
PDFprzedmiar - inst. elektryczna.pdf
PDFprzedmiar budowlanka.pdf
PDFprzedmiar -sanitarna.pdf


Projekt - architektura
PDF1-zagospodarowanie-terenu.pdf
PDF2-rzut-istniejacej-piwnicy.pdf
PDF3-rzut-parteru.pdf
PDF4-rzut-1-pietra.pdf
PDF5-rzut-dachu.pdf
PDF6-przekroj-a01.pdf
PDF7-przekroj-a02.pdf
PDF8-przekroj-a03.pdf
PDF9-elewacja-poludniowa.pdf
PDF10-elewacja-zachodnia.pdf
PDF11-elewacja-polnocna.pdf
PDF12-elewacja-wschodnia.pdf
PDF13-zestawienie-stolarki-okiennej.pdf
PDF14-zestawienie-stolarki-drwiowej.pdf
DOCarchitektura-opis-techniczny.doc

Projekt - instalacje elektryczne
PDFopis-techniczny-instalacje-elektryczne.pdf
PDFrys-nr-1e-schemat-ideowy-zasilania.pdf
PDFrys-nr-2e-schemat-tablicy-glownej-tg.pdf
PDFrys-nr-3e-schemat-tablicy-holu-th.pdf
PDFrys-nr-4e-schemat-tablicy-sali-wielofunkcyjnej-tsw.pdf
PDFrys-nr-5e-schemat-tablicy-parteru-tp.pdf
PDFrys-nr-6e-schemat-tablicy-mieszkania-tm.pdf
PDFrys-nr-7e-schemat-tablicy-ktlowni-tk.pdf
PDFrys-nr-8e-schemat-tablicy-sceny-tzs.pdf
PDFrys-nr-9e-schemat-tablicy-i-pietra-tp1.pdf
PDFrys-nr-10e-tablica-klimatyzacji-i-wentylacji-tkg.pdf
PDFrys-nr-11e-rzut-parteru-inst-elektr-oswietlenia.pdf
PDFrys-nr-12e-rzut-parteru-inst-elektr-gniazd.pdf
PDFrys-nr-13e-rzut-pietra-inst-elektr-oswietlenia.pdf
PDFrys-nr-14e-rzut-pietra-inst-elektr-gniazd.pdf
PDFrys-nr-15e-rzut-piwnicy-inst-elektryczne.pdf
PDFspecyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-elektrycznych.pdf
Projekt - instalacje sanitarne
PDFopis-techniczny-instalacje-sanitarne.pdf
PDFrys-nr-is1-rzut-piwnicy-instalacja-co.pdf
PDFrys-nr-is2-rzut-parteru-instalacja-wod-kan-hydrantowa.pdf
PDFrys-nr-is3-rzut-parteru-instalacja-wentylacji-klimatyzacji-co.pdf
PDFrys-nr-is4-rzut-pietra-instalacja-wod-kan.pdf
PDFrys-nr-is5-rzut-pietra-instalacja-wentylacji-klimatyzacji-co.pdf
PDFrys-nr-is6-aksonometria-wody.pdf
PDFrys-nr-is7-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej.pdf
PDFrys-nr-is8-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej-podposadzkowej.pdf
PDFrys-nr-is9-rozwiniecie-instalacji-co.pdf
PDFrys-nr-is10-przekroj-instalacji-wentylacji-a-a.pdf
PDFschemat-wymiarowania-ksztaltek-wentylacyjnych.pdf
PDFspecyfikacja-techniczna-instalacje-sanitarne.pdf
Projekt - Konstrukcje
PDFK-1 Rzut fundamentów rys. zamienny.pdf
PDFK-2 Rzut stropu nad parterem rys. zamienny.pdf
PDFK-3 Rzut stropu nad I piętrem rys. zamienny.pdf
DOCkomprachcice-sok-2016-pw.doc
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-wykaz-drewna-1.xls
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-wykaz-stali-profilowej-1.xls
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-zestwienie-stali-zbrojeniowej-1.xls
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-zestwienie-stali-zbrojeniowej-2.xls
PDFrys-nr-4-elementy-konstrukcyjne-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model.pdf
PDFrys-nr-5-elementy-konstrukcyjne-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model.pdf
PDFRysunek wzmocnienia więźby dachowej po wycięciu kleszczy.pdf
PDFWykaz stali profilowej.pdf
Projekt zamienny wentylacji
PDFIS1. Rzut parteru - Wentylacja nawiewno-wywiewna.pdf
PDFIS2. Przekrój A-A - Wentylacja nawiewno-wywiewna.pdf
PDFIS3. Przekrój B-B - Wentylacja nawiewno-wywiewna.pdf
PDFKarta doboru rekuperatora.pdf
XLSKopia LISTA CZĘŚCI WENTYLACJI.xls
DOCXMetryka wentylacja.docx
DOCOpis wentylacja.doc
PDFSchemat wymiarowania kształtek wentylacyjnych.pdf
PDFWIDOK 3D.pdf
Szkic wiaty tymczasowej
PDFSzkic usytuowania wiaty tymczasowej.pdf
PDFSzkic wiaty tymczasowej zaakceptowany.pdf


 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2019
  przez: Aleksandra Chlewicka
 • opublikowano:
  29-10-2019 11:03
  przez: Aleksandra Chlewicka
 • zmodyfikowano:
  28-11-2019 14:35
  przez: Aleksandra Chlewicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 613
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl