Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10228876810871019154310344413065810684185137717484038400
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9072696848984978147988008869728145580880784389384582071114095
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86422715117801382929836877662593075813658503711451293827104646
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
434634231137074372784246641602445274702348612877368891284522
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322503090226381257283271729937262242459023722325062938242953
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184052146022766290062314426780249622043425237325093231325982
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000187811347610242167261499615409
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 105582
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 94956
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 75966
 4. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 69721
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 67776
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 29069
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 27481
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 25173
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 22248
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 21597
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 19744
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 18966
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18420
 14. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18332
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 18307
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18120
 17. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 17324
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17001
 19. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 16946
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16756
 21. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16601
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 16419
 23. Archiwum
  Wyświetleń: 15871
 24. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 14998
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 14755
 26. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14401
 27. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 13979
 28. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 13973
 29. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13965
 30. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13490
 31. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 13323
 32. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 13154
 33. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13137
 34. Budżet
  Wyświetleń: 13089
 35. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 13011
 36. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 12997
 37. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12767
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 12697
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12188
 40. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 12033
 41. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 11997
 42. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11970
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11956
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11768
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11750
 46. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 11728
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 11631
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 11397
 49. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11126
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 10960
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10807
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10728
 53. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10679
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10629
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10557
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10447
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10407
 58. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10397
 59. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 10385
 60. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10373
 61. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10371
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10277
 63. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10252
 64. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 10143
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10073
 66. Wybory
  Wyświetleń: 9950
 67. Drogi
  Wyświetleń: 9946
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9842
 69. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 9780
 70. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9692
 71. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9590
 72. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9559
 73. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9365
 74. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9284
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9212
 76. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9147
 77. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 8964
 78. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8964
 79. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 8791
 80. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8734
 81. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8647
 82. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8479
 83. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8467
 84. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 8391
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8379
 86. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8371
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8296
 88. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8284
 89. Sesje
  Wyświetleń: 8114
 90. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 8075
 91. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8028
 92. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 7996
 93. Dotacje
  Wyświetleń: 7849
 94. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7810
 95. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7794
 96. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 7789
 97. zadania
  Wyświetleń: 7787
 98. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 7785
 99. strona główna
  Wyświetleń: 7768
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7742
 101. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7569
 102. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7507
 103. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 7497
 104. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7467
 105. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7461
 106. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7382
 107. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7363
 108. Ważne informacje
  Wyświetleń: 7309
 109. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7230
 110. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7217
 111. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7163
 112. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7141
 113. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7057
 114. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7041
 115. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7026
 116. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 6997
 117. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6980
 118. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6976
 119. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6949
 120. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6912
 121. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6809
 122. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6791
 123. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6725
 124. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6707
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6693
 126. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6691
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6647
 128. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6647
 129. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6581
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6500
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6458
 132. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6425
 133. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6373
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6307
 135. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6118
 136. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6079
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 5996
 138. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 5878
 139. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5852
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 5845
 141. Programy
  Wyświetleń: 5843
 142. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 5838
 143. 2007
  Wyświetleń: 5785
 144. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5782
 145. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5756
 146. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5728
 147. Przemoc
  Wyświetleń: 5726
 148. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5723
 149. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5714
 150. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5702
 151. Referendum
  Wyświetleń: 5692
 152. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5689
 153. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5678
 154. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5669
 155. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5662
 156. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5659
 157. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5609
 158. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5609
 159. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5560
 160. 2012
  Wyświetleń: 5515
 161. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5514
 162. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5469
 163. 2006
  Wyświetleń: 5464
 164. Podatki
  Wyświetleń: 5420
 165. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5406
 166. 2013
  Wyświetleń: 5405
 167. za rok 2012
  Wyświetleń: 5380
 168. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5366
 169. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 5356
 170. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5352
 171. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5335
 172. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5327
 173. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 5309
 174. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5274
 175. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5270
 176. 2011
  Wyświetleń: 5255
 177. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5252
 178. za rok 2009
  Wyświetleń: 5252
 179. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5249
 180. za rok 2011
  Wyświetleń: 5199
 181. 2008
  Wyświetleń: 5190
 182. za rok 2010
  Wyświetleń: 5179
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5173
 184. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5157
 185. 2005
  Wyświetleń: 5148
 186. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5107
 187. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5095
 188. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5023
 189. za rok 2013
  Wyświetleń: 5014
 190. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5003
 191. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4998
 192. za 2013 r.
  Wyświetleń: 4981
 193. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 4980
 194. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4977
 195. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 4975
 196. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 4973
 197. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 4943
 198. Stypendia
  Wyświetleń: 4939
 199. za 2014 r.
  Wyświetleń: 4934
 200. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4929
 201. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 4916
 202. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4875
 203. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 4848
 204. 2010
  Wyświetleń: 4811
 205. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4808
 206. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4798
 207. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4772
 208. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4768
 209. 2004
  Wyświetleń: 4739
 210. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4707
 211. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4692
 212. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4689
 213. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4668
 214. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4638
 215. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4633
 216. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4625
 217. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4616
 218. 2013
  Wyświetleń: 4613
 219. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4595
 220. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4573
 221. 2005
  Wyświetleń: 4568
 222. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4566
 223. 2003
  Wyświetleń: 4557
 224. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4555
 225. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4546
 226. 2007
  Wyświetleń: 4538
 227. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4537
 228. 2010
  Wyświetleń: 4523
 229. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4518
 230. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4505
 231. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4493
 232. 2009
  Wyświetleń: 4492
 233. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4466
 234. 2002
  Wyświetleń: 4447
 235. 2001
  Wyświetleń: 4441
 236. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4440
 237. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4437
 238. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4436
 239. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4430
 240. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4422
 241. 2006
  Wyświetleń: 4418
 242. Statut
  Wyświetleń: 4411
 243. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4409
 244. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4397
 245. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4397
 246. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4395
 247. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4395
 248. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4393
 249. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4393
 250. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4382
 251. 2009
  Wyświetleń: 4380
 252. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4373
 253. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4356
 254. 2008
  Wyświetleń: 4352
 255. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4333
 256. 2014
  Wyświetleń: 4328
 257. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4319
 258. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4318
 259. 2012
  Wyświetleń: 4314
 260. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4309
 261. 2011
  Wyświetleń: 4301
 262. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4296
 263. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4286
 264. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4276
 265. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4272
 266. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4266
 267. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4255
 268. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4220
 269. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4210
 270. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4203
 271. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4195
 272. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4192
 273. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4183
 274. za rok 2016
  Wyświetleń: 4177
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4175
 276. 2002
  Wyświetleń: 4154
 277. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4147
 278. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4147
 279. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4124
 280. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4123
 281. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4119
 282. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4101
 283. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4096
 284. za 2010 r.
  Wyświetleń: 4088
 285. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4081
 286. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4071
 287. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4060
 288. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4046
 289. za 2011 r.
  Wyświetleń: 4046
 290. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4040
 291. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4031
 292. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4029
 293. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4025
 294. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4020
 295. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4013
 296. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4012
 297. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4006
 298. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4001
 299. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3992
 300. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 3991
 301. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3982
 302. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 3976
 303. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 3976
 304. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3972
 305. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 3965
 306. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3947
 307. 2003
  Wyświetleń: 3943
 308. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 3943
 309. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 3941
 310. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3939
 311. za 2011 rok
  Wyświetleń: 3938
 312. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 3932
 313. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3926
 314. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 3917
 315. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3907
 316. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3902
 317. za 2012 r.
  Wyświetleń: 3901
 318. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 3892
 319. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3892
 320. 2004
  Wyświetleń: 3884
 321. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3878
 322. za 2012 rok
  Wyświetleń: 3868
 323. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3864
 324. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3859
 325. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3850
 326. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 3848
 327. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3811
 328. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3782
 329. za 2009 rok
  Wyświetleń: 3771
 330. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3764
 331. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3763
 332. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3756
 333. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3749
 334. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3742
 335. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3739
 336. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3724
 337. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3714
 338. 2001
  Wyświetleń: 3713
 339. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3707
 340. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3701
 341. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3696
 342. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3687
 343. za 2010 rok
  Wyświetleń: 3686
 344. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3681
 345. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3659
 346. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3653
 347. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3650
 348. za rok 2014
  Wyświetleń: 3623
 349. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3610
 350. 2014
  Wyświetleń: 3607
 351. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3600
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3581
 353. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3568
 354. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3567
 355. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3556
 356. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3516
 357. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3513
 358. Przetarg
  Wyświetleń: 3497
 359. 2017
  Wyświetleń: 3476
 360. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3472
 361. 2016
  Wyświetleń: 3464
 362. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3431
 363. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3428
 364. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3421
 365. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3416
 366. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3415
 367. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3410
 368. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3383
 369. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3381
 370. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3378
 371. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3362
 372. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3356
 373. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3351
 374. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3346
 375. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3343
 376. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3341
 377. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3333
 378. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3311
 379. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3303
 380. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3302
 381. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3301
 382. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3277
 383. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3258
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3255
 385. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3254
 386. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3229
 387. za rok 2015
  Wyświetleń: 3224
 388. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3201
 389. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3193
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3170
 391. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3167
 392. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3160
 393. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3142
 394. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3129
 395. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3128
 396. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3126
 397. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3117
 398. 2015
  Wyświetleń: 3113
 399. 2015
  Wyświetleń: 3110
 400. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3105
 401. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3100
 402. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3093
 403. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3088
 404. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3081
 405. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 3075
 406. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3070
 407. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 3067
 408. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3067
 409. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3047
 410. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3043
 411. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3043
 412. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3041
 413. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3020
 414. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3004
 415. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2990
 416. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2984
 417. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2960
 418. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2934
 419. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2909
 420. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2906
 421. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2890
 422. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2883
 423. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 2854
 424. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2853
 425. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2853
 426. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 2827
 427. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2811
 428. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2758
 429. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2734
 430. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2715
 431. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2711
 432. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2703
 433. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2658
 434. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2653
 435. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2644
 436. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2626
 437. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2604
 438. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2587
 439. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2561
 440. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2552
 441. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2540
 442. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2535
 443. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2521
 444. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2511
 445. Rejestry
  Wyświetleń: 2499
 446. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2475
 447. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2459
 448. 2016
  Wyświetleń: 2454
 449. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2453
 450. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2407
 451. Rok 2016
  Wyświetleń: 2394
 452. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2381
 453. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2380
 454. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2379
 455. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2341
 456. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2326
 457. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2256
 458. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2255
 459. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2241
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2240
 461. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2237
 462. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2225
 463. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2216
 464. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2207
 465. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2207
 466. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2205
 467. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2200
 468. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2193
 469. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2185
 470. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2185
 471. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2179
 472. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2161
 473. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2134
 474. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2128
 475. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2118
 476. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2109
 477. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2104
 478. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2086
 479. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2084
 480. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2083
 481. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2082
 482. 2017
  Wyświetleń: 2081
 483. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2076
 484. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2057
 485. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2057
 486. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 2055
 487. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2046
 488. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2044
 489. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2037
 490. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2030
 491. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2029
 492. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2027
 493. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2013
 494. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2011
 495. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2010
 496. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1997
 497. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 1994
 498. Rok 2015
  Wyświetleń: 1993
 499. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1987
 500. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1987
 501. Projekty
  Wyświetleń: 1981
 502. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1976
 503. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1973
 504. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1964
 505. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1960
 506. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1959
 507. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 1958
 508. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1956
 509. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1951
 510. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1951
 511. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1950
 512. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1948
 513. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1939
 514. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1938
 515. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 1931
 516. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1923
 517. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1922
 518. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1917
 519. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1915
 520. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1915
 521. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1906
 522. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1896
 523. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1892
 524. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1891
 525. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 1869
 526. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1868
 527. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1863
 528. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1863
 529. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1850
 530. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1839
 531. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1827
 532. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1826
 533. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1820
 534. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1818
 535. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1816
 536. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1815
 537. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1812
 538. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1812
 539. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1807
 540. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1804
 541. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1802
 542. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1800
 543. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1779
 544. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1777
 545. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1777
 546. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1776
 547. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1769
 548. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1769
 549. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1767
 550. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1764
 551. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1760
 552. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1757
 553. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1746
 554. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1744
 555. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1742
 556. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1742
 557. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1731
 558. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1730
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1730
 560. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1723
 561. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1721
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1714
 563. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1711
 564. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1701
 565. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1694
 566. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1690
 567. rok 2017
  Wyświetleń: 1688
 568. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1683
 569. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1678
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1652
 571. rok 2016
  Wyświetleń: 1643
 572. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1631
 573. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1623
 574. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1607
 575. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1597
 576. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1569
 577. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1566
 578. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1559
 579. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1545
 580. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1543
 581. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1539
 582. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1538
 583. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1538
 584. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 585. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1529
 586. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1528
 587. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1527
 588. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1519
 589. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1519
 590. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1515
 591. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1513
 592. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1513
 593. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1513
 594. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1501
 595. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1498
 596. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1495
 597. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1494
 598. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1494
 599. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1494
 600. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1491
 601. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1491
 602. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1491
 603. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1490
 604. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 605. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1488
 606. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1488
 607. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1484
 608. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1482
 609. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 1481
 610. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1478
 611. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1478
 612. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1475
 613. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1475
 614. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1474
 615. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1473
 616. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1473
 617. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1471
 618. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1469
 619. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1465
 620. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1464
 621. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1463
 622. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1461
 623. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1457
 624. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1457
 625. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1455
 626. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1453
 627. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1453
 628. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1445
 629. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1445
 630. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1445
 631. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1444
 632. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1443
 633. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1443
 634. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1441
 635. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1440
 636. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1440
 637. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1439
 638. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1438
 639. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1438
 640. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1435
 641. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1434
 642. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1433
 643. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1430
 644. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1428
 645. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1425
 646. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1425
 647. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1425
 648. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1424
 649. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1424
 650. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1423
 651. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1423
 652. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1422
 653. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1419
 654. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 655. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1418
 656. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1415
 657. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1414
 658. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1414
 659. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1413
 660. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1411
 661. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1411
 662. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1409
 663. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1406
 664. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1406
 665. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1406
 666. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1405
 667. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1400
 668. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1397
 669. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1395
 670. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1394
 671. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1394
 672. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1392
 673. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1392
 674. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1389
 675. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1388
 676. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1385
 677. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1383
 678. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1382
 679. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1381
 680. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1379
 681. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1378
 682. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 683. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1375
 684. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1373
 685. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1372
 686. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1371
 687. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1371
 688. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1370
 689. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1370
 690. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1370
 691. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1369
 692. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1367
 693. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1367
 694. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1366
 695. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1366
 696. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 697. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1364
 698. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1364
 699. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1363
 700. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1363
 701. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1363
 702. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1363
 703. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1362
 704. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1360
 705. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1359
 706. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1357
 707. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1357
 708. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1355
 709. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1354
 710. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1352
 711. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1352
 712. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1352
 713. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1350
 714. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1350
 715. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1349
 716. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1349
 717. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1348
 718. 2017
  Wyświetleń: 1345
 719. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1345
 720. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1345
 721. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1344
 722. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1343
 723. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1343
 724. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1341
 725. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1341
 726. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1340
 727. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1339
 728. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1338
 729. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1338
 730. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1338
 731. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1338
 732. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1337
 733. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1337
 734. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1336
 735. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1336
 736. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1336
 737. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1334
 738. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1334
 739. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1334
 740. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1334
 741. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1334
 742. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1332
 743. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1331
 744. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1331
 745. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1331
 746. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1331
 747. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1331
 748. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1331
 749. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1330
 750. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1330
 751. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1330
 752. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1330
 753. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1330
 754. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1330
 755. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1329
 756. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1329
 757. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1328
 758. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1328
 759. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1327
 760. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1327
 761. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1326
 762. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1326
 763. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1325
 764. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1323
 765. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1323
 766. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1323
 767. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 768. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1321
 769. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1321
 770. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1320
 771. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1318
 772. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1318
 773. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1318
 774. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1318
 775. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1317
 776. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1316
 777. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1316
 778. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1315
 779. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1315
 780. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1315
 781. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1315
 782. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1314
 783. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1313
 784. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1313
 785. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1312
 786. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1312
 787. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1311
 788. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1310
 789. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1310
 790. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1310
 791. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1309
 792. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1309
 793. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1309
 794. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1309
 795. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1309
 796. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 797. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1308
 798. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 799. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1308
 800. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1308
 801. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1307
 802. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1306
 803. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1306
 804. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1306
 805. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1305
 806. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1304
 807. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1303
 808. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1303
 809. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1303
 810. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1302
 811. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1302
 812. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1302
 813. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1300
 814. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1299
 815. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1299
 816. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 817. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 818. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1298
 819. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1298
 820. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1297
 821. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1297
 822. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1297
 823. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1296
 824. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1296
 825. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1296
 826. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1295
 827. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1295
 828. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1295
 829. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1294
 830. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1293
 831. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1293
 832. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1293
 833. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1293
 834. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1293
 835. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1292
 836. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1291
 837. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1290
 838. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1290
 839. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1290
 840. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 841. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1288
 842. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1288
 843. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1287
 844. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1286
 845. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1286
 846. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1285
 847. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1285
 848. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1285
 849. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1284
 850. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1284
 851. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1284
 852. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1284
 853. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1284
 854. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1283
 855. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1282
 856. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 857. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 858. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 859. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1280
 860. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1280
 861. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1280
 862. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1280
 863. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1280
 864. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1279
 865. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1279
 866. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1279
 867. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1278
 868. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1278
 869. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1278
 870. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1278
 871. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1278
 872. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1277
 873. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1277
 874. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1277
 875. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1276
 876. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1275
 877. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 878. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1275
 879. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1275
 880. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1274
 881. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1274
 882. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1273
 883. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1272
 884. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1272
 885. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1271
 886. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1270
 887. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1270
 888. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1270
 889. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1270
 890. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1269
 891. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1269
 892. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1269
 893. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1268
 894. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1268
 895. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1268
 896. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1268
 897. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1268
 898. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1268
 899. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1268
 900. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1268
 901. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1267
 902. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1267
 903. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1267
 904. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1267
 905. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1266
 906. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 907. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1266
 908. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1266
 909. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1265
 910. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1265
 911. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1265
 912. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1265
 913. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1264
 914. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1264
 915. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1264
 916. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1263
 917. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1263
 918. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1262
 919. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1262
 920. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1262
 921. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1261
 922. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1261
 923. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1261
 924. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1261
 925. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1261
 926. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1261
 927. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1261
 928. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1261
 929. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1260
 930. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1260
 931. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1260
 932. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1259
 933. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1259
 934. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1259
 935. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1259
 936. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1259
 937. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1259
 938. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1259
 939. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 940. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1258
 941. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1258
 942. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1258
 943. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1258
 944. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 945. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 946. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1257
 947. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1257
 948. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1257
 949. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1257
 950. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1257
 951. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1256
 952. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1256
 953. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 954. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 955. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1255
 956. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 957. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1254
 958. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1254
 959. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1254
 960. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1253
 961. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1253
 962. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1253
 963. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1252
 964. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1252
 965. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1252
 966. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1252
 967. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1251
 968. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1251
 969. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1251
 970. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1251
 971. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1251
 972. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1250
 973. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1250
 974. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1250
 975. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1250
 976. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1250
 977. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1249
 978. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1249
 979. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1249
 980. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1248
 981. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1248
 982. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1248
 983. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1248
 984. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1248
 985. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1248
 986. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 987. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 988. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1247
 989. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1246
 990. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1246
 991. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1246
 992. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1246
 993. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1246
 994. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1246
 995. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1245
 996. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1245
 997. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1245
 998. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1245
 999. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1245
 1000. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1245
 1001. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1245
 1002. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1245
 1003. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1245
 1004. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1245
 1005. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1244
 1006. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1244
 1007. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1244
 1008. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1243
 1009. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1243
 1010. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1243
 1011. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1243
 1012. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1243
 1013. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1242
 1014. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1242
 1015. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1242
 1016. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1017. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1018. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1241
 1019. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1241
 1020. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1241
 1021. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 1022. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 1023. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 1024. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1240
 1025. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1240
 1026. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1240
 1027. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1239
 1028. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1239
 1029. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1239
 1030. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1239
 1031. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1239
 1032. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 1033. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 1034. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1238
 1035. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1238
 1036. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1238
 1037. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1237
 1038. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1236
 1039. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1236
 1040. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1236
 1041. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 1042. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 1043. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 1044. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 1045. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1236
 1046. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1236
 1047. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1235
 1048. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1235
 1049. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 1050. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1235
 1051. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 1052. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 1053. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1234
 1054. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1234
 1055. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1234
 1056. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1234
 1057. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 1058. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1233
 1059. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 1060. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1233
 1061. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1233
 1062. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1232
 1063. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 1064. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 1065. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1232
 1066. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 1067. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1231
 1068. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1231
 1069. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1231
 1070. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1231
 1071. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1231
 1072. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1231
 1073. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1230
 1074. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1230
 1075. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1230
 1076. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1230
 1077. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1229
 1078. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1229
 1079. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1229
 1080. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1229
 1081. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1229
 1082. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1229
 1083. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 1084. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 1085. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1228
 1086. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1228
 1087. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 1088. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1227
 1089. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1227
 1090. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1226
 1091. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1226
 1092. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1226
 1093. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1226
 1094. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1225
 1095. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1225
 1096. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1225
 1097. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1225
 1098. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1224
 1099. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1224
 1100. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1224
 1101. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1224
 1102. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1223
 1103. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1223
 1104. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1223
 1105. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1223
 1106. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1223
 1107. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1223
 1108. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1223
 1109. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1222
 1110. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1222
 1111. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1222
 1112. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1222
 1113. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1222
 1114. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1222
 1115. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1221
 1116. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1221
 1117. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1221
 1118. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1221
 1119. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1221
 1120. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1221
 1121. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1220
 1122. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1220
 1123. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1220
 1124. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1220
 1125. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1220
 1126. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1220
 1127. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1219
 1128. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1219
 1129. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1218
 1130. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1218
 1131. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1218
 1132. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1218
 1133. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1218
 1134. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1218
 1135. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1218
 1136. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1217
 1137. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1217
 1138. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1217
 1139. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1217
 1140. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1217
 1141. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1216
 1142. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1216
 1143. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1215
 1144. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1145. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1146. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1215
 1147. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1148. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1215
 1149. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1214
 1150. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1214
 1151. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1152. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1214
 1153. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1214
 1154. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1155. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1214
 1156. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1213
 1157. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1213
 1158. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1213
 1159. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1213
 1160. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1212
 1161. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1212
 1162. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1212
 1163. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1212
 1164. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1211
 1165. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1211
 1166. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1211
 1167. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1210
 1168. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1210
 1169. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1210
 1170. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1210
 1171. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1210
 1172. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1209
 1173. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1209
 1174. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1209
 1175. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1209
 1176. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1209
 1177. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1208
 1178. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1208
 1179. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1208
 1180. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1208
 1181. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1208
 1182. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1207
 1183. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1207
 1184. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1207
 1185. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1206
 1186. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1206
 1187. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1206
 1188. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1206
 1189. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1206
 1190. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1205
 1191. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1205
 1192. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1205
 1193. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1205
 1194. za rok 2017
  Wyświetleń: 1205
 1195. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1204
 1196. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1204
 1197. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1204
 1198. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1203
 1199. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1200. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1203
 1201. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1202. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1203
 1203. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1203
 1204. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1202
 1205. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1202
 1206. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1207. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1208. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1209. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1210. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1211. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1212. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1200
 1213. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1200
 1214. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1199
 1215. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1199
 1216. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1199
 1217. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1199
 1218. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1198
 1219. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1198
 1220. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1197
 1221. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1197
 1222. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1197
 1223. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1197
 1224. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1196
 1225. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1195
 1226. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1195
 1227. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1195
 1228. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1194
 1229. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1194
 1230. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1194
 1231. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1194
 1232. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1194
 1233. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1193
 1234. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1193
 1235. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1193
 1236. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1193
 1237. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1192
 1238. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1192
 1239. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1192
 1240. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1191
 1241. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1191
 1242. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1191
 1243. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1191
 1244. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1191
 1245. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1191
 1246. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1190
 1247. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1190
 1248. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1189
 1249. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1189
 1250. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1188
 1251. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1188
 1252. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1187
 1253. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1187
 1254. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1186
 1255. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1186
 1256. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1186
 1257. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1185
 1258. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1185
 1259. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1185
 1260. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1185
 1261. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1184
 1262. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1184
 1263. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1184
 1264. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1183
 1265. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1183
 1266. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1183
 1267. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1183
 1268. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1183
 1269. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1182
 1270. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1181
 1271. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1181
 1272. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1180
 1273. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1180
 1274. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1180
 1275. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1180
 1276. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1179
 1277. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1179
 1278. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1178
 1279. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1178
 1280. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1178
 1281. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1177
 1282. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1176
 1283. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1176
 1284. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1176
 1285. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1175
 1286. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1175
 1287. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1173
 1288. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1173
 1289. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1173
 1290. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1171
 1291. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1170
 1292. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1169
 1293. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1169
 1294. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1169
 1295. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1167
 1296. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1167
 1297. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1167
 1298. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1166
 1299. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1166
 1300. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1166
 1301. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1165
 1302. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1163
 1303. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1163
 1304. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1160
 1305. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1160
 1306. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1160
 1307. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1158
 1308. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1158
 1309. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1157
 1310. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1157
 1311. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1155
 1312. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1155
 1313. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1155
 1314. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1153
 1315. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1151
 1316. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1151
 1317. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1149
 1318. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1149
 1319. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1146
 1320. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1144
 1321. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1143
 1322. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1140
 1323. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1139
 1324. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1137
 1325. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1137
 1326. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1136
 1327. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1135
 1328. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1135
 1329. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1128
 1330. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1128
 1331. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1127
 1332. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1127
 1333. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1121
 1334. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1117
 1335. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1116
 1336. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1112
 1337. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1110
 1338. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1110
 1339. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1108
 1340. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1107
 1341. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1104
 1342. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1102
 1343. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1099
 1344. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1098
 1345. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1093
 1346. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1092
 1347. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1092
 1348. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1090
 1349. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1090
 1350. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1087
 1351. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1087
 1352. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1076
 1353. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1071
 1354. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1070
 1355. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1068
 1356. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1060
 1357. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1059
 1358. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1056
 1359. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1055
 1360. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1055
 1361. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1054
 1362. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1054
 1363. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1050
 1364. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1049
 1365. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1047
 1366. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1046
 1367. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1041
 1368. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1039
 1369. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1039
 1370. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1035
 1371. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1035
 1372. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1033
 1373. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1030
 1374. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1028
 1375. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1025
 1376. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1022
 1377. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1021
 1378. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1014
 1379. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1014
 1380. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1004
 1381. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1000
 1382. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 991
 1383. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 988
 1384. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 986
 1385. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 976
 1386. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 973
 1387. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 972
 1388. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 950
 1389. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 947
 1390. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 941
 1391. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 938
 1392. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 932
 1393. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 921
 1394. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 917
 1395. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 888
 1396. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 837
 1397. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 826
 1398. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 823
 1399. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 822
 1400. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 785
 1401. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 783
 1402. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 756
 1403. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 756
 1404. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 743
 1405. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 741
 1406. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 734
 1407. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 731
 1408. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 729
 1409. 2018
  Wyświetleń: 716
 1410. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 691
 1411. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 659
 1412. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 652
 1413. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 648
 1414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 633
 1415. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 625
 1416. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 624
 1417. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 574
 1418. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 516
 1419. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 509
 1420. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 502
 1421. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 487
 1422. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 475
 1423. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 466
 1424. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 447
 1425. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 443
 1426. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 441
 1427. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 433
 1428. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 433
 1429. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 414
 1430. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 406
 1431. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 401
 1432. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 396
 1433. za rok 2018
  Wyświetleń: 376
 1434. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 366
 1435. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 359
 1436. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 353
 1437. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 346
 1438. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 340
 1439. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 334
 1440. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 327
 1441. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 326
 1442. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 313
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 295
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 295
 1445. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 294
 1446. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 290
 1447. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 290
 1448. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 286
 1449. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 285
 1450. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 281
 1451. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 274
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 269
 1453. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 266
 1454. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 258
 1455. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 258
 1456. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 234
 1457. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 201
 1458. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 192
 1459. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 174
 1460. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 159
 1461. za 2019 r.
  Wyświetleń: 139
 1462. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
  Wyświetleń: 118
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 11956
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×