Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
 

Informacje o jednostce: 

- nazwa szkoły : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

 - adres : Polska Nowa Wieś ul. Lipowa 56 46-070 Komprachcice

- REGON : 001182799

- nr telefonu : /77/4646215

- fax : /77/4646215

- e-mail :

- adres strony : www.psppnw.pl

- dyrektor : mgr Zofia Kotońska

- obsługa księgowa : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach

- referent administracji : Joanna Danisz

- podmiot udostępniający dane : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

- odpowiedzialny za treść : nazwisko dyrektora jednostki : mgr Zofia Kotońska


Majątek:

l.p.

Składniki

Kwoty

1.

Budynki i lokale

360044zł

2.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-zł

3.

Maszyny i urządzenia techniczne

11078 zł

4.

Narzędzia , przyrządy

- zł

5.

Pozostałe środki trwałe , wyposażenie

172715 zł

6.

Zbiory biblioteczne

11451 zł

 

Ogółem

555288 zł

 

Nabór na wolne miejsca pracy:
 

 www.bip.komprachcice.pl   - Ogłoszenia o wolnych etatach

 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

-         miejsce przyjmowania interesantów : sekretariat, gabinet dyrektora,  gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski.

-         w jakich dniach i godzinach : we wszystkich miejscach interesantów przyjmuje się w godzinach 8-14 z wyjątkiem czwartków.

·        pedagog szkolny przyjmuje : środa – 8-12.30 oraz w dniach konsultacji i wywiadówek.

-         w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw  : załatwianie spraw odbywa się ustnie i pisemnie , dokumentacja załatwianych spraw znajduje się w odpowiednich aktach szkoły. W przypadku załatwiania sprawy ustnie , treść i istotne motywy takiego załatwienia są odnotowane w aktach i potwierdzone podpisem załatwiającego sprawę.

-         jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce: w szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

-         w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej (skrócona), korespondencyjnej : załatwianie spraw w formie pisemnej odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej zatwierdzonej przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu.    

-         w jakiej kolejności załatwiane są sprawy : sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu i stopnia pilności .


Załączniki do pobrania:

XLSXSchemat organizacyjny szkoły..xlsx (13,98KB) 

PDFstatut Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi.pdf (353,13KB)