Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne - PSP w Wawelnie

Dane teleadresowe

Nazwa jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie

Przedmiot działalności

Nauczanie w stopniu podstawowym

Adres

Wawelno, ul. Nowowiejska 14

46-070 Komprachcice

Adres kontaktowy e-mail

Adres strony WWW

http://pspwawelno.pl

Telefon kontaktowy

(77) 46 46 138

NIP

991-01-70-117

REGON

001182782

 

Informacje o osobach

Imię, nazwisko dyrektora

mgr Monika Josek

Referent

Roksana Skrzypczyk

Imię nazwisko głównego księgowego

Agnieszka Kowalczyk, ZOPO w Komprachcicach

 

Informacje o majątku

Budynki

241 835,- zł

Maszyny i urządzenia

 57 590,- zł

Narzędzia i przyrządy 

 65 276,- zł

Zbiory biblioteczne

 11 931,- zł

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Miejsce przyjmowania interesantów

- sekretariat szkoły

- gabinet dyrektora

- gabinet pedagoga szkolnego

- pokój nauczycielski

Godziny przyjmowania interesantów

- sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

- gabinet dyrektora oprócz czwartków w godz. 8:00 do 14:00

- gabinet pedagoga szkolnego czwartek w godz. 8:00 do 12:00

- pokój nauczycielski od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00

W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

- w sekretariacie interesant jest odpowiednio kierowany

- najważniejsze są sprawy uczniowskie, inne na bieżąco, według daty wpływu

- sprawy pisemne załatwiane są w formie odręcznej, korespondencyjnej, elektronicznej i innej (pieczątka z odpowiednim tekstem)

- skargi i wnioski powinny być składane na piśmie u dyrektora szkoły, który ma 14 dni na rozpatrzenie

- dyrektor po ustalonym terminie powinien udzielić wnioskodawcy odpowiedzi z uzasadnieniem

- wnioskodawca, wnosząc skargę, ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego bądź nadzorującego szkołę

- w jednostce obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt

 

Informacja o projektach unijnych w których uczestniczyła jednostka

Realizacja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

@QUA-info – wyrównywanie szans edukacyjnych

10-2008 – 05-2009

Wiedza nasza przyszłość

06-2010 – 05-2011

In English – mówię i liczę

11-2009 – 06-2010

Akademia przedszkolaka

10-2010 – 06-2011

Akademia przedszkolaka II

01-2011 – 06-2011

Pomysłowe Przedszkolaki

11-2011 – 09-2012

Dobry start (oddział przedszkolny)

02-2012 – 03-2012

Lubię się uczyć (klasy IV-VI)

W ramach ww. projektów wydłużono czas pracy oddziałów oraz poszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe oraz terapię logopedyczną. Ponadto doposażono bazę dydaktyczną przedszkola.

 

Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się w dniach od 3 do 7 sierpnia 2015 r.

 

 Dokumenty do pobrania:

PDFUchwała nr XXI-186-97.pdf (712,53KB)

PDFUchwała nr V-44-2003.pdf (384,80KB)

PDFSchemat organizacyjny PSP Wawelno.pdf (397,31KB)

PDFStatut Publicznej Szkoły Podstawowe w Wawelnie.pdf (853,35KB)