Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach


Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 

Dane teleadresowe: 

- nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
- przedmiot działalności: Nauczanie w zakresie podstawowym
- adres: ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice
- nr telefonu/faks: 774647737
- adres e-mail:
- adres strony: psp.komprachcice.pl

Informacje o osobach:

- dyrektor: Jolanta Tracz
- referent administracji: Renata Wacław
- główna księgowa: Agnieszka Kowalczyk
- obsługa księgowa: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach

Informacje o majątku: 

- budynki: wartość 600 000 zł
- maszyny i urządzenia: wartość 57 757 zł
- zbiory biblioteczne: 4 184 woluminy
- inne: środki trwałe i przedmioty nietrwałe pozostające w użytkowaniu, wartość 122 121 zł

Przyjmowanie i załatwianie spraw: 

- miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski
- godziny przyjmowania interesantów: dyrektor szkoły -  środa 13.00 - 14.00
Załatwianie spraw odbywa się ustnie i pisemnie. Dokumentacja spraw znajduje się w obowiązujących aktach szkoły.

W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Załatwianie spraw w formie pisemnej odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej. Sprawy są załatwiane w kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Pedagog szkolny przyjmuje:  

Poniedziałek:  8:00 - 8:45; 9:40 - 12:00
Wtorek:  8:00 - 12:30
Środa:  8:00 - 8:45; 11:30 - 12:30; 15:00 - 16:00
Piątek:  8:00 - 10:00

oraz w dniach konsultacji i wywiadówek.

Załączniki do pobrania:

PDFStatut Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach - aktualizacja_pazdziernik_2022.pdf (888,59KB)
PDFProgram wychowawczo-profilaktyczny na rok 2023-2024.pdf (480,60KB)