Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2019

1. Podatek od nieruchomości na 2019 r. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722).

Stawki określa Uchwała nr XLI.295.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
PDFUchwała XLI.295.2018.pdf (94,34KB)

Druki określa uchwała nr X.53.2015 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
PDFUchwała X.53.2015.pdf (119,56KB)
PDFZałącznik nr 1 - DN-1 2019 r.pdf (2,29MB)
PDFZałącznik nr 2 - IN-1.pdf (57,40KB)
PDFZałącznik nr 3 - ZN-1A.pdf (58,43KB)
PDFZałącznik nr 4 - ZN-1B.pdf (58,24KB)

DOCuchwala nr x-57-07.doc (25,00KB)

Nowe druki - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)
PDFIN-1.PDF (156,10KB)  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
PDFZIN-1.PDF (118,99KB)  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
PDFZIN-2.PDF (100,09KB)  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
PDFZIN-3.PDF (116,57KB)  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
PDFDN-1.PDF (192,64KB)  deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
PDFZDN-1.PDF (103,47KB)  załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
PDFZDN-2.PDF (101,88KB)  załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

 

2. Podatek rolny na 2019 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669)

Średnia cena skupu żyta  na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł.
PDFM20181004.pdf (94,43KB)

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 54,36 zł = 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 54,36 zł = 271,80 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr X.54.2015 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
PDFUchwała X.54.2015.pdf (118,90KB)
PDFZałącznik nr 1 - DR-1 2019 r.pdf (2,25MB)
PDFZałącznik nr 2 - IR-1.pdf (51,45KB)
PDFzałącznik nr 3 - ZR-1A.pdf (34,46KB)
PDFZałacznik nr 4 - ZR-1B.pdf (42,80KB)

Nowe druki - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)
PDFIR-1.PDF (136,89KB)  informacja o gruntach (IR-1)
PDFZIR-1.PDF (120,57KB)  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
PDFZIR-2.PDF (119,48KB)  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
PDFZIR-3.PDF (119,11KB)  załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
PDFDR-1.PDF (133,64KB)  deklaracja na podatek rolny (DR-1)
PDFZDR-1.PDF (121,17KB)  załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
PDFZDR-2.PDF (119,86KB)  załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

 

3. Podatek leśny na 2019 r.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. - 191,98 zł na 1 m3
PDFM20181005.pdf (94,59KB)

Druki określa uchwała nr X.55.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała X.55.2015.pdf (119,76KB)
PDFZałącznik nr 1 - DL-1 2019 r.pdf (1,46MB)
PDFzałącznik nr 2 - IL-1.pdf (42,98KB)
PDFZałącznik nr 3 -ZL-1A.pdf (35,22KB)
PDFZałącznik nr 4 -ZL-1B.pdf (37,53KB)

Nowe druki - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)
PDFIL-1.PDF (107,22KB)  informacja o lasach (IL-1)
PDFZIL-1.PDF (95,52KB)  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
PDFZIL-2.PDF (96,65KB)  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
PDFZIL-3.PDF (117,27KB)  załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
PDFDL-1.PDF (117,69KB)  deklaracja na podatek leśny (DL-1)
PDFZDL-1.PDF (95,72KB)  załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
PDFZDL-2.PDF (97,42KB)  załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

 

4. Podatek od środków transportowych na 2019 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722).

Stawki od środków transportowych  określa uchwała nr XLI.296.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
PDFUchwała XLI.296.2018.pdf (97,35KB)

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf (69,85KB)
PDFDT-1(6).PDF (184,87KB)
PDFDT-1_A(6).PDF (256,91KB)