Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta (2018-2024)


 

Zarządzenie nr 680.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
PDF680.2024.pdf (183,59KB)
 

 

Zarządzenie nr 679.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r
PDF679.2024.pdf (59,38KB)

 

Zarządzenie nr 678.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF678.2024.pdf (52,59KB)

 

Zarządzenie nr 677.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF677.2024.pdf (80,38KB)
 

 

Zarządzenie nr 676.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
PDF676.2024.pdf (185,08KB)

 

Zarządzenie nr 675.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF675.2024.pdf (75,66KB)

 

Zarządzenie nr 674.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 kwietnia 2024 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 r
PDF674.2024.pdf (175,24KB)
 

 

Zarządzenie nr 673.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF673.2024.pdf (90,30KB)

 

Zarządzenie nr 672.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF672.2024.pdf (77,72KB)

 

Zarządzenie nr 671.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF671.2024.pdf (107,64KB)

 

Zarządzenie nr 670.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF670.2024.pdf (93,58KB)

 

Zarządzenie nr 669.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komprachcicach
PDF669.2024.pdf (260,99KB)

 

Zarządzenie nr 668.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 marca 2024 r.
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Komprachcice
PDF668.2024.pdf (312,39KB)

 

Zarządzenie nr 667.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF667.2024.pdf (95,41KB)

 

Zarządzenie nr 666.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF666.2024.pdf (100,69KB)

 

Zarządzenie nr 665.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF665.2024.pdf (89,33KB)

 

Zarządzenie nr 664.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 marca 2024 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 r
PDF664.2024.pdf (67,65KB)
 

 

Zarządzenie nr 663.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDF663.2024.pdf (174,24KB)

 

Zarządzenie nr 662.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
PDF662.2024.pdf (345,51KB)
 

 

Zarządzenie nr 661.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF661.2024.pdf (539,05KB)

 

Zarządzenie nr 660.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie pożyczki organizacjom pozarządowym
PDF660.2024.pdf (282,61KB)

 

Zarządzenie nr 659.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 r
PDF659.2024.pdf (169,92KB)
 

 

Zarządzenie nr 658.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF658.2024.pdf (91,49KB)

 

Zarządzenie Nr 657.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15.02.2024 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Gminie Komprachcice
PDF657.2024.pdf (227,95KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do instrukcji WZÓR POWIADOMIENIA KOORDYNATORA.docx (16,79KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do instrukcji WZÓR POWIADOMIENIA GIIF.docx (17,37KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do instrukcji rejestr powiadomień GIIF.docx (15,96KB)
 

 

Zarządzenie nr 656.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lutego 2024 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w  wyborach do Rady Gminy Komprachcice, Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego oraz wyborach Wójta Gminy Komprachcice zrządzonych na dzien 7 kwietnia 2024 r
PDF656.2024.pdf (66,87KB)

 

Zarządzenie nr 655.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lutego 2024 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF655.2024.pdf (49,48KB)

 

Zarządzenie nr 654.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDF654.2024.pdf (168,86KB)

 

Zarządzenie nr 651.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF651.2024.pdf (90,47KB)

 

Zarządzenie nr 650.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF650.2024.pdf (91,47KB)

 

Zarządzenie nr 649.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF649.2024.pdf (93,10KB)

 

Zarządzenie nr 648.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2024
PDF648.2024.pdf (136,88KB)

 

Zarządzenie nr 647.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF647.2024.pdf (91,44KB)
 

 

Zarządzenie nr 646.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2024/2025
PDF646.2024.pdf (113,88KB)

 

Zarządzenie nr 645.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2024/2025
PDF645.2024.pdf (118,22KB)

 

Zarządzenie nr 644.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r
PDF644.2024.pdf (89,13KB)

 

Zarządzenie Nr 643.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia procedury wprowadzania nowych i korygowania istniejących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice
PDF643.2024.pdf (200,88KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia 643.2024 Wniosek.docx (13,19KB)
XLSXZałącznik nr 2 do Zarządzenia 643.2024 Wniosek cd. wykaz zmian przedsięwzieć.xlsx (14,27KB)
DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia 643.2024 wykaz umów wynikajacych z ciągłości działania.docx (21,62KB)
 

 

Zarządzenie nr 642.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 r.
PDF642.2024.pdf (104,91KB)
 

 

Zarządzenie nr 641.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2024 rok
PDF641.2024.pdf (164,32KB)

 

Zarządzenie nr 640.2024 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDF640.2024.pdf (168,86KB)

 

Zarządzenie nr 639.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF639.2023.pdf (89,31KB)

 

Zarządzenie nr 638.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF638.2023.pdf (100,14KB)

 

Zarządzenie nr 637.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF637.2023.pdf (103,24KB)

 

Zarządzenie nr 636.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2023
PDF636.2023.pdf (118,03KB)

 

Zarządzenie nr 635.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF635.2023.pdf (133,64KB)
 

 

Zarządzenie nr 634.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF634.2023.pdf (93,27KB)

 

Zarządzenie nr 633.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF633.2023.pdf (91,73KB)

 

Zarządzenie nr 632.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2023 r.
w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Komprachcice na kadencję 2024 - 2029
PDF632.2023.pdf (59,79KB)

 

Zarządzenie nr 631.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF631.2023.pdf (108,79KB)

 

Zarządzenie nr 630.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF630.2023.pdf (108,28KB)

 

Zarządzenie nr 629.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2023
PDF629.2023.pdf (124,36KB)

 

Zarządzenie nr 628.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF628.2023.pdf (131,37KB)

 

Zarządzenie nr 627.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF627.2023.pdf (161,85KB)

 

Zarządzenie nr 626.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do  opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
PDF626.2023.pdf (570,40KB)
 

 

Zarządzenie nr 625.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu, na rzecz którego w 2024 roku skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne.
PDF625.2023.pdf (219,16KB)

 

Zarządzenie nr 624.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF624.2023.pdf (97,81KB)
 

 

Zarządzenie nr 623.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF623.2023.pdf (88,99KB)

 

Zarządzenie nr 622.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczające progi unijne
PDF622.2023.pdf (484,85KB)

 

Zarządzenie nr 621.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 listopada 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF621.2023.pdf (122,47KB)
 

 

Zarządzenie nr 620.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF620.2023.pdf (98,05KB)

 

Zarządzenie nr 620a.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF620a.2023.pdf (116,75KB)
 

 

Zarządzenie nr 619.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2023 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego na pomieszczenie tymczasowe
PDF619.2023.pdf (34,58KB)

 

Zarządzenie nr 618.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2023 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu komunalnego na lokal socjalny
PDF618.2023.pdf (34,94KB)

 

Zarządzenie nr 617.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF617.2023.pdf (93,62KB)

 

Zarządzenie nr 616.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF616.2023.pdf (91,43KB)

 

Zarządzenie nr 615.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF615.2023.pdf (96,73KB)

 

Zarządzenie nr 614.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego
PDF614.2023.pdf (821,89KB)

 

Zarządzenie nr 613.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego
PDF613.2023.pdf (832,35KB)

 

Zarządzenie nr 612.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego
PDF612.2023.pdf (838,89KB)

 

Zarządzenie nr 611.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz podpisywania umów w imieniu organu prowadzącego
PDF611.2023.pdf (830,18KB)

 

Zarządzenie nr 609.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF609.2023.pdf (100,38KB)
 

Zarządzenie nr 608.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 października 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF608.2023.pdf (123,87KB)
 

 

Zarządzenie nr 607.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF607.2023.pdf (89,00KB)

 

Zarządzenie nr 606.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF606.2023.pdf (272,39KB)

 

Zarządzenie nr 605.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących uchwalenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Komprachcice
PDF605.2023.pdf (458,01KB)

 

Zarządzenie nr 604.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zmiany planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2023
PDF604.2023.pdf (125,04KB)

 

Zarządzenie nr 603.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF603.2023.pdf (217,29KB)

 

Zarządzenie nr 602.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF602.2023.pdf (272,05KB)

 

Zarządzenie nr 601.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie pożyczki organizacjom pozarządowym
PDF601.2023.pdf (35,86KB)
 

 

Zarządzenie nr 600.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF600.2023.pdf (92,74KB)

 

Zarządzenie nr 599.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 września 2023 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Komprachcice
PDF599.2023.pdf (446,06KB)

 

Zarządzenie nr 598.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r
PDF598.2023.pdf (469,96KB)

 

Zarządzenie nr 597.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 września 2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowe Wsi podczas jego nieobecności
PDF597.2023.pdf (217,53KB)

 

Zarządzenie nr 596.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 września 2023 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komprachcicach
PDF596.2023.pdf (548,58KB)

 

Zarządzenie nr 595.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 września 2023 r.
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Komprachcice
PDF595.2023.pdf (317,98KB)

 

Zarządzenie nr 594.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 5 września 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r
PDF594.2023.pdf (144,57KB)

 

Zarządzenie nr 594a.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice
PDF594a.2023.pdf (209,03KB)

 

Zarządzenie nr 593.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2023 r
PDF593.2023.pdf (134,17KB)

 

Zarządzenie nr 592.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF592.2023.pdf (431,14KB)

 

Zarządzenie nr 591.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF591.2023.pdf (377,75KB)

 

Zarządzenie nr 590.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF590.2023.pdf (466,38KB)

 

Zarządzenie nr 589.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 sierpnia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF589.2023.pdf (273,69KB)

 

Zarządzenie nr 588.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF588.2023.pdf (711,60KB)

 

Zarządzenie nr 587.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 sierpnia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF587.2023.pdf (116,10KB)

 

Zarządzenie nr 586.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF586.2023.pdf (87,55KB)

 

Zarządzenie nr 585.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym
PDF585.2023.pdf (7,59MB)
 

 

Zarządzenie nr 584.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF584.2023.pdf (95,00KB)

 

Zarządzenie nr 583.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF583.2023.pdf (91,49KB)

 

Zarządzenie nr 582.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lipca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF582.2023.pdf (115,70KB)

 

Zarządzenie nr 581.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF581.2023.pdf (84,44KB)

 

Zarządzenie nr 580.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 lipca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF580.2023.pdf (117,30KB)

 

Zarządzenie nr 579.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF579.2023.pdf (91,76KB)

 

Zarządzenie nr 578.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Komprachcice
PDF578.2023.pdf (342,66KB)
 

 

Zarządzenie nr 577.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela mianowanego
PDF577.2023.pdf (278,44KB)

 

Zarządzenie nr 576.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF576.2023.pdf (325,84KB)

 

Zarządzenie nr 575.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF575.2023.pdf (196,97KB)
 

 

 

Zarządzenie nr 574.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF574.2023.pdf (556,20KB)

 

Zarządzenie nr 573.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym Nieograniczonym
PDF573.2023.pdf (186,90KB)

 

Zarządzenie nr 572.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF572.2023.pdf (96,74KB)

 

Zarządzenie nr 571.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF571.2023.pdf (87,57KB)

 

Zarządzenie nr 570.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF570.2023.pdf (165,89KB)

 

Zarządzenie nr 569.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF569.2023.pdf (103,05KB)

 

Zarządzenie nr 568.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach

PDF568.2023 GBP.pdf (476,86KB)
PDF568.2023.pdf (441,14KB)
 

 

 

Zarządzenie nr 567.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach

PDF567.2023.pdf (439,12KB)
PDF567.2023 SOK.pdf (763,84KB)
 

 

Zarządzenie nr 566.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF566.2023.pdf (90,05KB)

 

Zarządzenie nr 565.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 czerwca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF565.2023.pdf (96,56KB)

 

Zarządzenie nr 564.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2022
PDF564.2023.pdf (362,37KB)

PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 R.pdf (19,80MB)
 

 

Zarządzenie nr 563.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF563.2023.pdf (98,39KB)
 

 

Zarządzenie nr 562.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF562.2023.pdf (99,49KB)

 

Zarządzenie nr 561.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF561.2023.pdf (90,54KB)

 

Zarządzenie nr 560.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF560.2023.pdf (86,87KB)

 

Zarządzenie nr 559.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF559.2023.pdf (82,62KB)
 

 

Zarządzenie nr 558.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF558.2023.pdf (98,92KB)

 

Zarządzenie nr 557.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF557.2023.pdf (95,24KB)

 

Zarządzenie nr 556.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF556.2023.pdf (85,96KB)

 

Zarządzenie nr 555.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF555.2023.pdf (82,25KB)

 

Zarządzenie nr 554.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
PDF554.2023.pdf (70,12KB)

 

Zarządzenie nr 553.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF553.2023.pdf (82,08KB)

 

Zarządzenie nr 552.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych
PDF552.2023.pdf (38,54KB)

 

Zarządzenie nr 551.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF551.2023.pdf (98,37KB)

 

Zarządzenie nr 550.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego komunalnych lokali użytkowych znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Komprachcicach
PDF550.2023.pdf (36,12KB)
 

 

Zarządzenie nr 549.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF549.2023.pdf (84,28KB)

 

Zarządzenie nr 548.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF548.2023.pdf (85,36KB)

 

Zarządzenie nr 547.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF547.2023.pdf (84,51KB)
 

 

Zarządzenie nr 546.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF546.2023.pdf (93,92KB)

 

Zarządzenie nr 545.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF545.2023.pdf (82,33KB)

 

Zarządzenie nr 544.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminiie Komprachcice
PDF544.2023.pdf (299,77KB)
 

 

Zarządzenie nr 543.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF543.2023.pdf (100,20KB)

 

Zarządzenie nr 542.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komprachcice
PDF542.2023.pdf (476,96KB)

 

Zarządzenie nr 541.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF541.2023.pdf (99,90KB)

 

Zarządzenie nr 540.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF540.2023.pdf (85,55KB)

 

Zarządzenie nr 539.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 marca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania pism, wydawania postanowień i zaświadczeń
PDF539.2023.pdf (174,62KB)

 

Zarządzenie nr 538.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF538.2023.pdf (85,11KB)

 

Zarządzenie nr 537.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF537.2023.pdf (84,92KB)

 

Zarządzenie nr 536.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komprachcice
PDF536.2023.pdf (530,10KB)
 

 

Zarządzenie nr 535.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF535.2023.pdf (84,66KB)

 

Zarządzenie nr 534.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2024 r
PDF534.2023.pdf (242,71KB)

 

Zarządzenie nr 533.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 lutego 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF533.2023.pdf (93,32KB)
 

 

Zarządzenie nr 532.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF532.2023.pdf (69,16KB)

 

Zarządzenie nr 531.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lutego 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF531.2023.pdf (94,16KB)

 

Zarządzenie nr 530.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF530.2023.pdf (92,21KB)
 

 

Zarządzenie nr 529.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia
PDF529.2023.pdf (43,53KB)

 

Zarządzenie nr 528.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF528.2023.pdf (114,15KB)

 

Zarządzenie nr 527.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF527.2023.pdf (71,05KB)

 

Zarządzenie nr 526.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF526.2023.pdf (95,55KB)
 

 

Zarządzenie nr 525.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 lutego 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF525.2023.pdf (93,43KB)

 

Zarządzenie nr 524.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF524.2023.pdf (69,54KB)

 

Zarządzenie nr 523.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF523.2023.pdf (100,53KB)

 

Zarządzenie nr 522.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF522.2023.pdf (68,33KB)

 

Zarządzenie nr 521.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF521.2023.pdf (68,65KB)

 

Zarządzenie nr 520.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF520.2023.pdf (68,85KB)

 

Zarządzenie nr 519.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2023
PDF519.2023.pdf (274,63KB)
 

 

Zarządzenie nr 518.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2023/2024
PDF518.2023.pdf (465,86KB)

 

Zarządzenie nr 517.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tymterminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2023/2024
PDF517.2023.pdf (469,45KB)

 

Zarządzenie nr 516.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF516.2023.pdf (80,23KB)

 

Zarządzenie nr 515.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF515.2023.pdf (68,88KB)

 

Zarządzenie nr 514.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF514.2023.pdf (72,10KB)

 

Zarządzenie nr 513.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF531.2023.pdf (94,16KB)

 

Zarządzenie nr 512.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF512.2023.pdf (83,99KB)

 

Zarządzenie nr 511.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach
PDF511.2023.pdf (63,26KB)

 

Zarządzenie nr 510.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF510.2023.pdf (93,66KB)

 

Zarządzenie nr 509.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
PDF509.2022.pdf (68,45KB)

 

Zarządzenie nr 508.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2022 rok
PDF508.2022.pdf (143,38KB)

 

Zarządzenie nr 507.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.
PDF507.2023.pdf (83,25KB)

 

Zarządzenie nr 506.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF506.2023.pdf (130,04KB)

 

Zarządzenie nr 505.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF505.2022.pdf (66,18KB)

 

Zarządzenie nr 504.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF504.2022.pdf (66,90KB)

 

Zarządzenie nr 503.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF503.2022.pdf (103,59KB)

 

Zarządzenie nr 502.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF502.2022.pdf (97,27KB)

 

Zarządzenie nr 501.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF501.2022.pdf (66,91KB)

 

Zarządzenie nr 500.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF500.2022.pdf (92,02KB)

 

Zarządzenie nr 499.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF499.2022.pdf (67,21KB)

 

Zarządzenie nr 498.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF498.2022.pdf (71,81KB)

 

Zarządzenie nr 497.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF497.2022.pdf (304,23KB)

 

Zarządzenie nr 496.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 Grudnia  2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
PDF496.2022.pdf (570,37KB)

 

Zarządzenie nr 495.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF495.2022.pdf (67,94KB)

 

Zarządzenie nr 494.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF494.2022.pdf (101,07KB)

 

Zarządzenie nr 493.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF493.2022.pdf (122,41KB)
 

 

Zarządzenie nr 492.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF492.2022.pdf (67,58KB)

 

Zarządzenie nr 491.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF491.2022.pdf (96,13KB)

 

Zarządzenie nr 490.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF490.2022.pdf (92,82KB)

 

Zarządzenie nr 489.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 Grudnia  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF489.2022.pdf (111,23KB)

 

Zarządzenie nr 488.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF488.2022.pdf (67,72KB)

 

Zarządzenie nr 487.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 Grudnia  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF487.2022.pdf (67,88KB)

 

Zarządzenie nr 486.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF486.2022.pdf (95,02KB)

 

Zarządzenie nr 485.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF485.2022.pdf (92,41KB)
 

 

Zarządzenie nr 484.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 Listopada  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF484.2022.pdf (67,78KB)

 

Zarządzenie nr 483.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF483.2022.pdf (121,55KB)

 

Zarządzenie nr 482.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF482.2022.pdf (97,97KB)

 

Zarządzenie nr 481.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 Listopada  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF481.2022.pdf (69,89KB)

 

Zarządzenie nr 480.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF480.2022.pdf (67,24KB)

 

Zarządzenie nr 479.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 Listopada  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF479.2022.pdf (67,14KB)

 

Zarządzenie nr 478.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF478.2022.pdf (119,14KB)

 

Zarządzenie nr 477.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF477.2022.pdf (97,83KB)

 

Zarządzenie nr 476.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 Listopada  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF476.2022.pdf (67,42KB)

 

Zarządzenie nr 475.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF475.2022.pdf (74,82KB)

 

Zarządzenie nr 474.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 Listopada  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF474.2022.pdf (92,17KB)

 

Zarządzenie nr 473.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 Listopada  2022 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Nowej Wsi składników majątku ruchomego
PDF473.2022.pdf (293,53KB)

 

Zarządzenie nr 472.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 Listopada  2022 r.
w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ochodzach składników majątku ruchomego
PDF472.2022.pdf (293,50KB)

 

Zarządzenie nr 471.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF471.2022.pdf (67,97KB)

 

Zarządzenie nr 470.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF470.2022.pdf (67,71KB)

 

Zarządzenie nr 469.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF469.2022.pdf (94,63KB)

 

Zarządzenie nr 468.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 października  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF468.2022.pdf (73,30KB)
 

 

Zarządzenie nr 467.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF467.2022.pdf (68,62KB)

 

Zarządzenie nr 466.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 października  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF466.2022.pdf (88,54KB)

 

Zarządzenie nr 465.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 października  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF465.2022.pdf (105,65KB)

 

Zarządzenie nr 464.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 października  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF464.2022.pdf (85,20KB)

 

Zarządzenie nr 463.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 października  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF463.2022.pdf (423,80KB)


Zarządzenie nr 462.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 października  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF462.2022.pdf (130,10KB)

 

Zarządzenie nr 461.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF461.2022.pdf (321,56KB)

 

Zarządzenie nr 460.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF460.2022.pdf (457,54KB)

 

Zarządzenie nr 459.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF459.2022.pdf (1,19MB)

 

Zarządzenie nr 458.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF458.2022.pdf (462,42KB)

 

Zarządzenie nr 457.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF457.2022.pdf (188,87KB)

 

Zarządzenie nr 456.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF456.2022.pdf (962,79KB)

 

Zarządzenie nr 455.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF455.2022.pdf (329,55KB)

 

Zarządzenie nr 454.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 września  2022 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu, na rzecz którego w 2023 roku skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne
PDF454.2022.pdf (209,85KB)

 

Zarządzenie Nr 453A.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2022
PDF453a.2022.pdf (106,83KB)
 


Zarządzenie nr 453.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września  2022 r.
w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielania pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDF453.2022.pdf (431,05KB)

 

Zarządzenie nr 452.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF452.2022.pdf (379,56KB)

 

Zarządzenie nr 451.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF451.2022.pdf (552,17KB)

 

Zarządzenie nr 450.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF450.2022.pdf (362,85KB)

 

Zarządzenie nr 449.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 września  2022 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym
PDF449.2022.pdf (185,42KB)

 

Zarządzenie nr 448.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 września  2022 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym
PDF448.2022.pdf (185,59KB)

 

Zarządzenie nr 447.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września  2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
PDF447.2022.pdf (186,33KB)

 

Zarządzenie nr 446.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września  2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
PDF446.2022.pdf (186,35KB)

 

Zarządzenie nr 445.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF445.2022.pdf (510,67KB)

 

Zarządzenie nr 444.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF444.2022.pdf (317,04KB)

 

Zarządzenie nr 443.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 września  2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF443.2022.pdf (453,49KB)

 

Zarządzenie nr 442.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF442.2022.pdf (309,45KB)

 

Zarządzenie nr 441.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 września  2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF441.2022.pdf (273,56KB)

 

Zarządzenie nr 440a.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września  2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Jolancie Tracz– dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF440a.2022.pdf (112,63KB)


Zarządzenie nr 440.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września  2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Zofii Kotońskiej - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
PDF440.2022.pdf (176,71KB)

 

Zarządzenie nr 439.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF439.2022.pdf (442,22KB)

 

Zarządzenie nr 438.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF438.2022.pdf (356,72KB)
 

 

Zarządzenie nr 437.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF437.2022.pdf (411,92KB)

 

Zarządzenie nr 436.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF436.2022.pdf (334,97KB)

 

Zarządzenie nr 435.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF435.2022.pdf (296,55KB)

 

Zarządzenie nr 434.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF434.2022.pdf (309,93KB)

 

Zarządzenie nr 433.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF433.2022.pdf (380,99KB)

 

Zarządzenie nr 432.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF432.2022.pdf (378,26KB)

 

Zarządzenie nr 431.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF431.2022.pdf (91,08KB)

 

Zarządzenie nr 430.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF430.2022.pdf (352,84KB)

 

Zarządzenie nr 429.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia
PDF429.2022.pdf (145,84KB)

 

Zarządzenie nr 428.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF428.2022.pdf (501,45KB)

 

Zarządzenie nr 427.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF427.2022.pdf (313,46KB)

 

Zarządzenie nr 426.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF426.2022.pdf (310,46KB)

 

Zarządzenie nr 425.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF425.2022.pdf (724,09KB)
 

 

Zarządzenie nr 424.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF424.2022.pdf (258,44KB)

 

Zarządzenie nr 423.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF423.2022.pdf (414,83KB)

 

Zarządzenie nr 422.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF422.2022.pdf (418,52KB)

 

Zarządzenie nr 421.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF421.2022.pdf (515,13KB)

 

Zarządzenie nr 420.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF420.2022.pdf (686,04KB)

 

Zarządzenie nr 419.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF419.2022.pdf (305,62KB)
 

 

Zarządzenie nr 418.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
PDF418.2023.pdf (101,78KB)
 

 

Zarządzenie nr 417.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF417.2022.pdf (245,68KB)

 

Zarządzenie nr 416.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF416.2022.pdf (370,41KB)

 

Zarządzenie nr 415.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.
PDF415.2022.pdf (90,11KB)

 

Zarządzenie nr 414.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
PDF414.2022.pdf (189,50KB)

 

Zarządzenie nr 413.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowe Wsi
PDF413.2022.pdf (193,74KB)

 

Zarządzenie nr 412.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF412.2022.pdf (191,82KB)

 

Zarządzenie nr 411.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
PDF411.2022.pdf (189,62KB)

 

Zarządzenie nr 410.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi
PDF410.2022.pdf (188,33KB)

 

Zarządzenie nr 409.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach
PDF409.2022.pdf (188,87KB)

 

Zarządzenie nr 408.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
PDF408.2022.pdf (188,39KB)

 

Zarządzenie nr 407.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF407.2022.pdf (423,70KB)

 

Zarządzenie nr 406.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF406.2022.pdf (269,87KB)

 

Zarządzenie nr 405.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF405.2022.pdf (466,50KB)

 

Zarządzenie nr 404.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
PDF404.2022.pdf (418,35KB)

 

Zarządzenie nr 403.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
PDF403.2022.pdf (425,41KB)

 

Zarządzenie nr 402.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF402.2022.pdf (420,54KB)

 

Zarządzenie nr 401.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
PDF401.2022.pdf (418,32KB)

 

Zarządzenie nr 400.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi
PDF400.2022.pdf (417,52KB)

 

Zarządzenie nr 399.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach
PDF399.2022.pdf (421,21KB)

 

Zarządzenie nr 398.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
PDF398.2022.pdf (421,88KB)

 

Zarządzenie nr 397.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF397.2022.pdf (359,50KB)

 

Zarządzenie nr 396.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF396.2022.pdf (288,33KB)

 

Zarządzenie nr 395.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF395.2022.pdf (427,55KB)

 

Zarządzenie nr 394.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF394.2022.pdf (309,42KB)

 

Zarządzenie nr 393.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF393.2022.pdf (428,91KB)

 

Zarządzenie nr 392.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF392.2022.pdf (95,87KB)

 

Zarządzenie nr 391.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2021
PDF391.2022.pdf (360,05KB)  PDFRaport.pdf (6,04MB)
 

 

Zarządzenie nr 390.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
PDF390.2022.pdf (196,01KB)

 

Zarządzenie nr 389.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
PDF389.2022.pdf (197,58KB)
 

 

Zarządzenie nr 388.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks.Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF388.2022.pdf (198,39KB)

 

Zarządzenie nr 387.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
PDF387.2022.pdf (196,92KB)
 

 

Zarządzenie nr 386.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi
PDF386.2022.pdf (196,99KB)

 

Zarządzenie nr 385.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach
PDF385.2022.pdf (197,83KB)

 

Zarządzenie nr 384.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
PDF384.2022.pdf (197,82KB)

 

Zarządzenie nr 383.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF383.2022.pdf (315,89KB)

 

Zarządzenie nr 382.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF382.2022.pdf (308,33KB)
 

 

 

Zarządzenie nr 381.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF381.2022.pdf (1,72MB)
 

 

Zarządzenie nr 380.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF380.2022.pdf (394,04KB)
 

 

Zarządzenie nr 379.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF379.2022.pdf (502,16KB)

 

Zarządzenie nr 378.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF378.2022.pdf (370,04KB)

 

Zarządzenie nr 377.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF377.2022.pdf (259,87KB)

 

Zarządzenie nr 376.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF376.2022.pdf (287,28KB)


Zarządzenie nr 375.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF375.2022.pdf (280,93KB)

 

Zarządzenie nr 374.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF374.2022.pdf (263,30KB)

 

Zarządzenie nr 373.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
PDF373.2022.pdf (207,28KB)

 

Zarządzenie nr 372.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
PDF372.2022.pdf (208,61KB)

 

Zarządzenie nr 371.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF371.2022.pdf (207,88KB)

 

Zarządzenie nr 370.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku
PDF370.2022.pdf (207,76KB)

 

Zarządzenie nr 369.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi
PDF369.2022.pdf (207,00KB)

 

Zarządzenie nr 368.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach
PDF368.2022.pdf (206,23KB)

 

Zarządzenie nr 367.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 maja  2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
PDF367.2022.pdf (206,19KB)

 

Zarządzenie nr 366.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 r
PDF366.2022.pdf (306,30KB)
 

 

Zarządzenie nr 365.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF365.2022.pdf (366,21KB)

 

Zarządzenie nr 363.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice
PDF363.2022.pdf (177,62KB)

 

Zarządzenie nr 362.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF362.2022.pdf (530,00KB)

 

Zarządzenie nr 361.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF361.2022.pdf (436,95KB)

 

Zarządzenie nr 360.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF360.2022.pdf (292,07KB)

 

Zarządzenie nr 359.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF359.2022.pdf (336,63KB)

 

Zarządzenie nr 358.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF358.2022.pdf (342,00KB)
 

 

Zarządzenie nr 357.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
PDF357.2022.pdf (315,21KB)

 

Zarządzenie nr 356.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Joannie Słodkowskiej - Mędreckiej - Zastępcy Wójta Gminy Komprachcice
PDF356.2022.pdf (196,40KB)

 

Zarządzenie nr 355.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planufinansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2022 rok
PDF355.2022.pdf (1,49MB)
 

 

Zarządzenie nr 354.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Komprachcice
PDF354.2022.pdf (343,45KB)

 

Zarządzenie nr 353.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Komprachcice
PDF353.2022.pdf (343,42KB)

 

 

Zarządzenie nr 352.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF352.2022.pdf (561,23KB)
 

 

Zarządzenie nr 351.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu  Ludowy Zespół Sportowy Gazownik
PDF351.2022.pdf (645,69KB)

 

Zarządzenie nr 350.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego komunalnych lokali użytkowych znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Komprachcicach
PDF350.2022.pdf (487,42KB)

 

Zarządzenie nr 349.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych
PDF349.2022.pdf (556,85KB)

 

Zarządzenie nr 348.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF348.2022.pdf (351,22KB)

 

Zarządzenie nr 348a.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF348a.pdf (464,58KB)
 

 

Zarządzenie nr 347.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF347.2022.pdf (642,87KB)

 

Zarządzenie nr 346.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF346.2022.pdf (407,63KB)

 

Zarządzenie nr 345.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF345.2022.pdf (224,42KB)

 

Zarządzenie nr 344.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF344.2022.pdf (341,86KB)

 

Zarządzenie nr 343.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 marca 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF343.2022.pdf (223,29KB)

 

Zarządzenie nr 342.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 Luty 2022 r.
w sprawie określenia wzoru dokumentów o przystąpienie do programu "Teleopieka dla potrzebujących"
PDF342.2022.pdf (1,64MB)
 

 

Zarządzenie nr 341.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 Luty 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF341.2022.pdf (290,84KB)

 

Zarządzenie nr 340.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
PDF340.2022.pdf (567,67KB)

 

Zarządzenie nr 339.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie planudofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2022
PDF339.2022.pdf (273,94KB)
 

 

Zarządzenie nr 338.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
PDF338.2022.pdf (173,43KB)

 

 

Zarządzenie nr 337.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r
PDF337.2022.pdf (367,01KB)

 

 

Zarządzenie nr 336.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r
PDF336.2022.pdf (283,91KB)

 

Zarządzenie nr 335.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urządnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy w Komprachcicach oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
PDF335.2022.pdf (740,13KB)

 

Zarządzenie nr 334.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych w Gminie Komprachice
PDF334.2022.pdf (105,68KB)

 

Zarządzenie nr 333.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2022/2023
PDF333.2022.pdf (465,50KB)

 

Zarządzenie nr 332.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2022/2023
PDF332.2022.pdf (469,35KB)

 

Zarządzenie nr 331.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej,która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 r.
PDF331.2022.pdf (243,79KB)

 

Zarządzenie nr 330.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2022 r.
PDF330.2022.pdf (1,87MB)
 

 

Zarządzenie nr 329.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania upoważnienia dlapracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji
PDF329.2022.pdf (425,04KB)
 

 

 

Zarządzenie nr 328.2022 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF328.2022.pdf (185,76KB)

 

Zarządzenie nr 327.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF327.2022.pdf (1,08MB)
 

 

Zarządzenie nr 326.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF326.2021.pdf (198,09KB)

 

Zarządzenie nr 325.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
PDF325.2021.pdf (248,83KB)

 

Zarządzenie nr 324.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF324.2021.pdf (287,74KB)
 

 

Zarządzenie nr 323.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF323.2021.pdf (214,83KB)

 

Zarządzenie nr 322.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu w Komprachcicach na kadencję na lata 2022-2026
PDF322.2021.pdf (432,18KB)
 

 

Zarządzenie nr 321.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF321.2021.pdf (337,14KB)

 

Zarządzenie nr 320.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF320.2021.pdf (267,71KB)

 

Zarządzenie nr 319.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF319.2021.pdf (202,23KB)

 

Zarządzenie nr 318.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF318.2021.pdf (527,97KB)

 

Zarządzenie nr 317.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF317.2021.pdf (81,24KB)

 

Zarządzenie nr 316.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF316.2021.pdf (366,56KB)

 

Zarządzenie nr 315.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF315.2021.pdf (276,79KB)

 

Zarządzenie nr 314.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF314.2021.pdf (950,54KB)

 

Zarządzenie nr 313.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF313.2021.pdf (104,01KB)

 

Zarządzenie nr 312.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF312.2021.pdf (218,35KB)

 

Zarządzenie nr 311.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF311.2021.pdf (596,28KB)

 

Zarządzenie nr 310.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18  listopada 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF310.2021.pdf (495,61KB)

 

Zarządzenie nr 309.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
PDF309.2021.pdf (450,25KB)

 

Zarządzenie nr 308.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 listopada 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF308.2021.pdf (93,04KB)

 

Zarządzenie nr 307.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 2 listopada  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF307.2021.pdf (398,90KB)

 

Zarządzenie nr 306.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF306.2021.pdf (272,33KB)

 

Zarządzenie nr 305.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 października  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF305.2021.pdf (374,47KB)

 

Zarządzenie nr 304.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 października  2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF304.2021.pdf (264,38KB)

 

Zarządzenie nr 303.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 października  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF303.2021.pdf (366,58KB)

 

Zarządzenie nr 302.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 października  2021 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu, na rzecz którego w 2022 roku skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne.
PDF302.2021.pdf (219,78KB)

 

Zarządzenie nr 301.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF301.2021.pdf (355,40KB)

 

Zarządzenie nr 300.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF300.2021.pdf (503,08KB)

 

Zarządzenie nr 299.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF299.2021.pdf (562,77KB)

 

Zarządzenie nr 298.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 października  2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF298.2021.pdf (263,67KB)

 

Zarządzenie nr 297.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 października  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF297.2021.pdf (389,33KB)

 

Zarządzenie nr 296.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
PDF296.2021.pdf (104,00KB)

 

Zarządzenie nr 295.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF295.2021.pdf (248,36KB)

 

Zarządzenie nr 294.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 października  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF294.2021.pdf (481,59KB)

 

Zarządzenie nr 293.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 października 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF293.2021.pdf (192,16KB)

 

Zarządzenie nr 292.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 października 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF292.2021.pdf (257,36KB)

 

Zarządzenie nr 291.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF291.2021.pdf (631,73KB)

 

Zarządzenie nr 290.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 września  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF290.2021.pdf (771,72KB)

 

Zarządzenie nr 289.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 września  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF289.2021.pdf (368,46KB)

 

Zarządzenie nr 288.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF288.2021.pdf (248,95KB)

 

Zarządzenie nr 287.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF287.2021.pdf (474,67KB)

 

Zarządzenie nr 286.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF286.2021.pdf (255,51KB)

 

Zarządzenie nr 285.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF285.2021.pdf (1,03MB)

 

Zarządzenie nr 284.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF284.2021.pdf (198,09KB)

 

Zarządzenie nr 283.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF283.2021.pdf (199,16KB)

 

Zarządzenie nr 282.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 września  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF282.2021.pdf (201,67KB)

 

Zarządzenie nr 281.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 sierpnia  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF281.2021.pdf (427,35KB)

 

Zarządzenie nr 280.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 sierpnia  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF280.2021.pdf (229,69KB)

 

Zarządzenie nr 279.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 sierpnia  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF279.2021.pdf (197,37KB)

 

Zarządzenie nr 278.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 sierpnia  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF278.2021.pdf (199,09KB)

 

Zarządzenie nr 277.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 sierpnia  2021 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF277.2021.pdf (366,21KB)

 

Zarządzenie nr 276.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 sierpnia  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF276.2021.pdf (193,77KB)

 

Zarządzenie nr 275.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 sierpnia  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF275.2021.pdf (453,07KB)

 

Zarządzenie nr 274.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 lipca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF274.2021.pdf (327,14KB)

 

Zarządzenie nr 273.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 lipca  2021 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
PDF273.2021.pdf (173,62KB)

 

Zarządzenie nr 272.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lipca  2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF272.2021.pdf (393,46KB)

 

Zarządzenie nr 271.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF271.2021.pdf (225,07KB)

 

Zarządzenie nr 270.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 lipca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF270.2021.pdf (270,63KB)

 

Zarządzenie nr 269.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca  2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela Kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF269.2021.pdf (266,43KB)

 

Zarządzenie nr 268.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF268.2021.pdf (261,45KB)

 

Zarządzenie nr 267.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF267.2021.pdf (693,57KB)

 

Zarządzenie nr 266.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 lipca  2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDF266.2021.pdf (362,90KB)

 

 

Zarządzenie nr 265.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF265.2021.pdf (302,02KB)
 

 

Zarządzenie nr 264.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF264.2021.pdf (336,93KB)

 

Zarządzenie nr 263.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lipca  2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF263.2021.pdf (369,83KB)

 

Zarządzenie nr 262.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca  2021 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia  "Za życiem", świadczenia  " Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF262.2021.pdf (287,31KB)

 

Zarządzenie nr 261.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF261.2021.pdf (310,74KB)

 

Zarządzenie nr 260.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca  2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urządu Gminy Komprachcice
PDF260.2021.pdf (433,99KB)

 

Zarządzenie nr 259.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 czerwca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF259.2021.pdf (271,16KB)

 

Zarządzenie nr 258.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 czerwca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF258.2021.pdf (263,64KB)

 

Zarządzenie nr 257.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF257.2021.pdf (357,80KB)

 

Zarządzenie nr 256.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 czerwca  2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF256.2021.pdf (215,68KB)

 

Zarządzenie nr 255.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF255.2021.pdf (476,50KB)

 

Zarządzenie nr 254.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o Stanie Gminy Komprachcice za rok 2020
PDF254.2021 raport.pdf (49,48MB)
PDF254.2021.pdf (271,78KB)

 

Zarządzenie nr 253.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF253.2021.pdf (392,85KB)

 

Zarządzenie nr 252.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF252.2021.pdf (414,97KB)

 

Zarządzenie nr 251.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF251.2021.pdf (419,40KB)

 

Zarządzenie nr 250.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF250.2021.pdf (81,90KB)

 

Zarządzenie nr 249.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 maja 2021 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 679/65 km 3 położone w odrębie Wawelno
PDF249.2021.pdf (192,26KB)

 

Zarządzenie nr 248.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF248.2021.pdf (194,12KB)
 

 

Zarządzenie nr 247.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF247.2021.pdf (371,64KB)

 

Zarządzenie nr 246.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF246.2021.pdf (265,61KB)

 

Zarządzenie nr 245.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF245.2021.pdf (579,01KB)

 

Zarządzenie nr 244.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF244.2021.pdf (232,49KB)
 

 

Zarządzenie nr 243.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF243.2021.pdf (376,36KB)

 

Zarządzenie nr 242.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF242.2021.pdf (71,53KB)

 

Zarządzenie nr 241.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
PDF241.2021.pdf (708,42KB)
 

 

Zarządzenie nr 240.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF240.2021.pdf (87,67KB)

 

Zarządzenie nr 239.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF239.2021.pdf (78,71KB)

 

Zarządzenie nr 238.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF238.2021.pdf (72,33KB)

 

Zarządzenie nr 237.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF237.2021.pdf (82,63KB)

 

Zarządzenie nr 236.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF236.2021.pdf (75,07KB)

 

Zarządzenie nr 235.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF235.2021.pdf (78,86KB)

 

Zarządzenie nr 234.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF234.2021.pdf (74,50KB)

 

Zarządzenie nr 233.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF233.2021.pdf (85,62KB)

 

Zarządzenie nr 232.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 marca 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF232.2021.pdf (78,20KB)

 

Zarządzenie nr 231.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF231.2021.pdf (78,99KB)

 

Zarządzenie nr 230.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF230.2021.pdf (80,27KB)

 

Zarządzenie nr 229.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF229.2021.pdf (73,87KB)

 

Zarządzenie nr 228.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Ochodzach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDF228.2021.pdf (70,84KB)

 

Zarządzenie nr 227.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II  ustnym przetargu nieograniczonym
PDF227.2021.pdf (50,92KB)

 

Zarządzenie nr 226.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym
PDF226.2021.pdf (51,43KB)

 

 

Zarządzenie nr 225.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II  ustnym przetargu nieograniczonym
PDF225.2021.pdf (51,11KB)

 

Zarządzenie nr 224.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym
PDF224.2021.pdf (51,47KB)

 

Zarządzenie nr 223.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
PDF223.2021.pdf (51,28KB)

 

Zarządzenie nr 222.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF222.2021.pdf (90,08KB)

 

Zarządzenie nr 221.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
PDF221.2021.pdf (38,93KB)

 

Zarządzenie nr 220.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 r.
PDF220.2021.pdf (37,75KB)

 

Zarządzenie nr 219.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2021
PDF219.2021.pdf (60,56KB)
 

 

Zarządzenie nr 218.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organemprowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2021/2022
PDF218.2021.pdf (95,58KB)

 

Zarządzenie nr 217.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
PDF217.2021.pdf (73,33KB)

 

Zarządzenie nr 216.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r
PDF216.2021.pdf (73,77KB)
 

 

Zarządzenie nr 215.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2021/2022
PDF215.2021.pdf (96,85KB)

 

Zarządzenie nr 214.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie nabycia gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 503/3 km 5 położone w obrębie Polska Nowa Wieś
PDF214.2021.pdf (53,45KB)

 

Zarządzenie nr 213.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF213.2021.pdf (42,00KB)

 

Zarządzenie nr 212.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami  na 2021 r
PDF212.2021 z 07.01.2021.pdf (211,34KB)

 

Zarządzenie nr 211.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 stycznia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF211.2021.pdf (79,80KB)

 

Zarządzenie nr 210.2021 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 stycznia 2021 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r
PDF210.2021.pdf (80,40KB)

 

Zarządzenie nr 209.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Komprachcice
PDF209.2020a.pdf (707,98KB)
PDF209. 2020.pdf (61,53KB)

 

Zarządzenie nr 208.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF208.2020.pdf (79,98KB)

 

Zarządzenie nr 207.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach wykonania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego
PDF207.2020.pdf (61,54KB)
 

 

Zarządzenie nr 206.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF206.2020.pdf (87,74KB)

 

Zarządzenie nr 205.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF205.2020.pdf (92,97KB)

 

Zarządzenie nr 204.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 grudnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF204.2020.pdf (118,12KB)

 

Zarządzenie nr 203.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF203.2020.pdf (80,10KB)

 

Zarządzenie nr 202.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF202.2020.pdf (79,15KB)

 

Zarządzenie nr 201.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF201.2020.pdf (81,88KB)

 

Zarządzenie nr 200.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF200.2020.pdf (73,88KB)

 

Zarządzenie nr 199.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2020 rok
PDF199.2020.pdf (74,41KB)
 

 

Zarządzenie nr 198.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF198.2020.pdf (73,34KB)

 

Zarządzenie nr 197.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF197.2020.pdf (124,29KB)

 

Zarządzenie nr 196.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF196.2020.pdf (81,71KB)

 

Zarządzenie nr 195.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi podczas jego nieobecności
PDF195.2020.pdf (70,32KB)
 

 

Zarządzenie nr 194.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF194.2020.pdf (56,90KB)

 

Zarządzenie nr 193.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF193.2020.pdf (79,48KB)

 

Zarządzenie nr 192.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 09 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Komprachcice
PDF192.2020.pdf (82,85KB)

 

Zarządzenie nr 191.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi podczas jego nieobecności
PDF191.2020.pdf (70,51KB)
 

 

Zarządzenie nr 190.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF190.2020.pdf (74,74KB)

 

Zarządzenie nr 189.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDF189.2020.pdf (69,98KB)

 

Zarządzenie nr 188.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF188.2020.pdf (73,66KB)

 

Zarządzenie nr 187.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstw domowych
PDF187.2020.pdf (63,03KB)

 

Zarządzenie nr 186.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu, na rzecz którego w 2021 rokuskazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie prace na cele społeczne
PDF186.2020.pdf (37,07KB)
 

 

Zarządzenie nr 185.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF185.2020.pdf (94,03KB)

 

Zarządzenie nr 184.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF184.2020.pdf (83,21KB)

 

Zarządzenie nr 183.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF183.2020.pdf (76,99KB)

 

Zarządzenie nr 182.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF182.2020.pdf (84,29KB)

 

Zarządzenie nr 181.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF181.2020.pdf (80,71KB)

 

Zarządzenie nr 180.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF180.2020.pdf (77,98KB)

 

Zarządzenie nr 179.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF179.2020.pdf (91,11KB)

 

Zarządzenie nr 178.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF178.2020.pdf (75,11KB)

 

Zarządzenie nr 177.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF177.2020.pdf (76,62KB)

 

Zarządzenie nr 176.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF176.2020.pdf (83,24KB)

 

Zarządzenie nr 175.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF175.2020.pdf (107,65KB)

 

Zarządzenie nr 174.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF174.2020.pdf (74,18KB)

 

Zarządzenie nr 173.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
PDF173.2020.pdf (472,67KB)

 

Zarządzenie nr 172.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF172.2020.pdf (80,80KB)
 

 

Zarządzenie nr 171.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF171.2020.pdf (74,09KB)

 

Zarządzenie nr 170.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF170.2020.pdf (73,43KB)

 

Zarządzenie nr 169.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń Rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia " Za życiem" świadczenia " Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF169.2020.pdf (87,15KB)

 

Zarządzenie nr 168.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF168.2020.pdf (74,65KB)

 

Zarządzenie nr 167.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Jolancie Tracz - p.o dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF167.2020.pdf (34,19KB)

 

Zarządzenie nr 166.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF166.2020.pdf (68,50KB)

 

Zarządzenie nr 165.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF165.2020.pdf (102,60KB)

 

Zarządzenie nr 164.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF164.2020.pdf (75,13KB)

 

Zarządzenie nr 163.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF163.2020.pdf (51,13KB)
 

 

Zarządzenie nr 162.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF162.2020.pdf (51,02KB)

 

Zarządzenie nr 161.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF161.2020.pdf (51,01KB)

 

Zarządzenie nr 160.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF160.2020.pdf (51,36KB)

 

Zarządzenie nr 159.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF159.2020.pdf (51,39KB)

 

Zarządzenie nr 158.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF158.2020.pdf (51,52KB)

 

Zarządzenie nr 157.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF157.2020.pdf (80,34KB)

 

Zarządzenie nr 156.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF156.2020.pdf (74,51KB)

 

Zarządzenie nr 155.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF155.2020.pdf (79,12KB)

 

Zarządzenie nr 154.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF154.2020.pdf (74,11KB)

 

Zarządzenie nr 153.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF153.2020.pdf (73,27KB)

 

Zarządzenie nr 152.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF152.2020.pdf (58,08KB)

 

Zarządzenie nr 151.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF151.2020.pdf (79,52KB)

 

Zarządzenie nr 150.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
PDF150.2020.pdf (51,23KB)

 

Zarządzenie nr 149.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF149.2020.pdf (74,51KB)

 

Zarządzenie nr 148.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF148.2020.pdf (76,98KB)

 

Zarządzenie nr 147.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF147.2020.pdf (74,48KB)

 

Zarządzenie nr 146.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF146.2020.pdf (79,75KB)

 

Zarządzenie nr 145.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF145.2020.pdf (79,80KB)

 

Zarządzenie nr 144.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF144.2020.pdf (74,64KB)

 

Zarządzenie nr 143.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF143.2020.pdf (80,87KB)

 

Zarządzenie nr 142.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
PDF142.2020.pdf (73,21KB)

 

Zarządzenie nr 141.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF141.2020.pdf (74,99KB)

 

Zarządzenie nr 140.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF140.2020.pdf (87,83KB)
 

 

Zarządzenie nr 139.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Komprachcicach
PDF139.2020.pdf (38,86KB)

 

Zarządzenie nr 138.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ,świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Za życiem", świadczenia "Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF138.2020.pdf (128,58KB)

 

Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF137.2020.pdf (84,11KB)

 

Zarządzenie nr 136.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF136.2020.pdf (73,79KB)

 

Zarządzenie nr 135.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF135.2020.pdf (92,25KB)

 

Zarządzenie nr 134.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF134.2020.pdf (74,35KB)

 

Zarządzenie nr 133.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2019
PDF133.2020.pdf (58,33KB)
PDFRaport o stanie Gminy Komprachcice za 2019 r. - zał. do Zarządzenia Nr 133.2020.pdf (1,50MB)
 

 

Zarządzenie nr 132.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF132.2020.pdf (122,27KB)

 

Zarządzenie nr 131.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF131.2020.pdf (121,23KB)

 

Zarządzenie nr 130.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDF130.2020.pdf (52,18KB)

 

Zarządzenie nr 129.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDF129.2020.pdf (55,23KB)

 

Zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF128.2020.pdf (117,39KB)

 

Zarządzenie nr 127.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF127.2020.pdf (175,86KB)

 

Zarządzenie nr 126.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF126.2020.pdf (119,85KB)

 

Zarządzenie nr 125.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF125.2020.pdf (120,12KB)

 

Zarządzenie nr 124.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF124.2020.pdf (120,54KB)

 

Zarządzenie nr 123.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF123.2020.pdf (63,14KB)

 

 

Zarządzenie nr 122.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF122.2020.pdf (178,32KB)

 

Zarządzenie nr 121.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF121.2020.pdf (116,14KB)
 

 

Zarządzenie nr 120.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF120.2020.pdf (128,60KB)

 

Zarządzenie nr 119.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 lutego 2020 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych
PDF119.2020.pdf (63,05KB)

 

Zarządzenie nr 118.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF118.2020.pdf (172,37KB)
 

Zarządzenie nr 116.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF116.2020.pdf (120,95KB)
 

 

Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020
PDF115.2020.pdf (60,36KB)
 

Zarządzenie nr 114.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2020/2021
PDF114.2020.pdf (95,08KB)

 

Zarządzenie nr 113.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2020/2021
PDF113.2020.pdf (95,48KB)

 

Zarządzenie nr 112.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF112.2020.pdf (120,16KB)

 

Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF111.2020.pdf (124,80KB)

 

Zarządzenie nr 110.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF110.2020.pdf (42,83KB)

 

Zarządzenie nr 109.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice na 2020 rok
PDF109.2020.pdf (260,48KB)
 

 

Zarządzenie nr 108.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF108.2019 z 2019.12.18.pdf (117,82KB)

 

Zarządzenie nr 107.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF107.2019 z 2019.12.18.pdf (127,45KB)

 

Zarządzenie nr 106.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF106.2019.pdf (123,97KB)

 

Zarządzenie nr 105.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF105.2019.pdf (120,65KB)

 

Zarządzenie nr 104.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF104.2019.pdf (126,72KB)

 

Zarządzenie nr 103.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF103.2019.pdf (120,04KB)
 

 

Zarządzenie nr 102.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF102.2019.pdf (159,98KB)

 

Zarządzenie nr 101.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF101.2019 z 2019.11.29.pdf (119,92KB)

 

Zarządzenie nr 100.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF100.2019.pdf (119,13KB)

 

Zarządzenie nr 99.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF99.2019.pdf (124,13KB)

 

Zarządzenie nr 98.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF98.2019.pdf (126,08KB)

 

Zarządzenie nr 97.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
PDF97.2019.pdf (51,29KB)

 

Zarządzenie nr 96.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizacją zadań publicznych.
PDF96.2019.pdf (72,50KB)

 

Zarządzenie nr 95.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komprachcice
PDF95.2019.pdf (76,63KB)
 

 

Zarządzenie nr 94.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF94.2019.pdf (122,40KB)

 

Zarządzenie nr 93.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
PDF93.2019.pdf (129,63KB)
 

 

Zarządzenie nr 92.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF92.2019.pdf (117,95KB)

 

Zarządzenie nr 91.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF91.2019.pdf (157,04KB)

 

Zarządzenie nr 90.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF90.2019.pdf (122,74KB)

 

 

Zarządzenie nr 89.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczenia miejsc stanowiących tzw. "mapę zagrożeń" potrzebną do rozbudowy istniejącego monitoringu gminnego w sołectwach Gminy Komprachcice
PDF89.2019.pdf (38,89KB)

 

Zarządzenie nr 88.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF88.2019.pdf (117,56KB)

 

Zarządzenie nr 87.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF87.2019.pdf (117,92KB)

 

Zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF86.2019.pdf (131,28KB)

 

Zarządzenie nr 85.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF85.2019.pdf (120,49KB)

 

Zarządzenie nr 84.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF84.2019.pdf (130,79KB)

 

Zarządzenie nr 83.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji
PDF83.2019.pdf (62,84KB)

 

Zarządzenie nr 82.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF82.2019.pdf (142,34KB)
 

 

Zarządzenie nr 81.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF81.2019.pdf (116,81KB)

 

Zarządzenie nr 80.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF80.2019.pdf (117,69KB)

 

Zarządzenie nr 79.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF79.2019.pdf (120,42KB)

 

Zarządzenie nr 78.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF78.2019.pdf (74,47KB)

 

Zarządzenie nr 77.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r
PDF77.2019.pdf (131,03KB)
 

 

 

Zarządzenie nr 76.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDF76.2019.pdf (50,76KB)

 

Zarządzenie nr 75.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF75.2019.pdf (105,16KB)

 

Zarządzenie nr 74.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF74.2019.pdf (42,08KB)

 

Zarządzenie nr 73.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF73.2019.pdf (118,77KB)

 

Zarządzenie nr 72.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF72.2019.pdf (120,54KB)
 

Zarządzenie nr 71.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF71.2019.pdf (121,07KB)
 

Zarządzenie nr 70.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF70.2019.pdf (73,86KB)
 

Zarządzenie nr 69.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF69.2019.pdf (119,53KB)
 

Zarządzenie nr 68.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF68.2019.pdf (82,51KB)

 

Zarządzenie nr 67.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF67.2019.pdf (118,75KB)

 

Zarządzenie nr 66.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lipca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF66.2019.pdf (74,58KB)

 

Zarządzenie nr 65.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 lipca  2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF65.2019.pdf (27,13KB)

 

Zarządzenie nr 64.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF64.2019.pdf (69,85KB)

 

Zarządzenie nr 63.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF63.2019.pdf (70,65KB)

 

Zarządzenie nr 62.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 czerwca  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF62.2019.pdf (83,27KB)

 

Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 czerwca  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF61.2019.pdf (74,18KB)

 

Zarządzenie nr 60.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF60.2019.pdf (70,06KB)

 

Zarządzenie nr 59.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca  2019 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 1180/1  km 6 położone w odrębie Komprachcice
PDF59.2019.pdf (25,64KB)

 

Zarządzenie nr 58.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca  2019 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek 643/5 i 636/5 km 1 położone w odrębie Dziekaństwo
PDF58.2019.pdf (26,87KB)

 

Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 czerwca  2019 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Komprachcicach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDF57.2019.pdf (30,50KB)

 

Zarządzenie nr 56.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r
PDF56.2019.pdf (70,87KB)

 

Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca  2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Za życiem", świadczenia "Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF55.2019.pdf (39,86KB)
 

 

Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r
PDF54.2019.pdf (77,75KB)

 

Zarządzenie nr 53.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r
PDF53.2019.pdf (75,15KB)

 

Zarządzenie nr 52.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja  2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF52.2019.pdf (20,79KB)

 

Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 maja  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF51.2019.pdf (77,20KB)

 

Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF50.2019.pdf (69,89KB)

 

Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF49.2019.pdf (69,00KB)

 

Zarządzenie nr 48.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 maja  2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2018
PDF48.2019.pdf (34,07KB)

PDF48.2019 raport.pdf (416,03KB)
 

 

Zarządzenie nr 47.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF47.2019.pdf (69,46KB)

 

Zarządzenie nr 46.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 maja  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF46.2019.pdf (124,08KB)
 

 

Zarządzenie nr 45.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF45.2019.pdf (76,87KB)

 

Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF44.2019.pdf (69,51KB)

 

Zarządzenie nr 43.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia  2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF43.2019.pdf (46,32KB)

 

 

Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia  2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF42.2019.pdf (16,00KB)
 

 

Zarządzenie nr 41.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia  2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutów Sołectw Gminy Komprachcice
PDF41.2019.pdf (54,52KB)

 

 

Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF40.2019.pdf (69,58KB)
 

 

Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej
PDF39.2019.pdf (26,32KB)
PDF39a.2019.pdf (43,05KB)

 

Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF38.2019.pdf (24,21KB)

 

Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF37.2019.pdf (99,49KB)
 

 

Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF36.2019.pdf (69,98KB)

 

Zarządzenie nr 35.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF35.2019.pdf (70,50KB)

 

Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF34.2019.pdf (70,09KB)

 

Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF33.2019.pdf (77,77KB)

 

Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 marca  2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komprachcice
PDF32.2019.pdf (76,51KB)

 

Zarządzenie nr 31.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 marca  2019 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF31.2019.pdf (24,49KB)

 

Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 marca  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF30.2019.pdf (72,85KB)

 

Zarządzenie nr 29.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF29.2019.pdf (73,22KB)

 

Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF28.2019.pdf (74,55KB)

 

Zarządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 lutego  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF27.2019.pdf (72,53KB)
 

 

Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF26.2019.pdf (75,83KB)

 

Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF25.2019.pdf (74,97KB)

 

Zarządzenie nr 24.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF24.2019.pdf (114,88KB)

 

Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia  2019 r.
w sprawie zmiany  budżetu Gminy na 2019 r.
PDF23.2019.pdf (69,37KB)

 

Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF22.2019.pdf (75,37KB)

 

Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia  2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2019/2020
PDF21.2019.pdf (40,74KB)

 

Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia  2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2019/2020
PDF20.2019.pdf (305,37KB)

 

Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 stycznia  2019 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Komprachcice w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
PDF19.2019.pdf (637,91KB)

 

Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok
PDF18.2019.pdf (78,27KB)
 

 

Zarządzenie nr 17.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia  2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF17.2019.pdf (21,02KB)

 

Zarządzenie nr 16.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia  2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia zawodów  gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF16.2019.pdf (19,17KB)

 

Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia  2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2019 rok
PDF15.2019.pdf (153,89KB)
 

 

Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia  2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Karty „Opolska Rodzina”, wzoru Karty „Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina” lub wydania duplikatu Karty „Opolska Rodzina”, Regulaminu Karty „Opolski Senior”, wzoru Karty „Opolski Senior”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolski Senior”  lub wydania duplikatu Karty „Opolski Senior”, wzoru upoważnienia do odbioru Karty „Opolska Rodzina” lub Karty „Opolski Senior”
PDF14.2018.pdf (39,70KB)
PDFZałącznik 1.pdf (109,13KB)
PDFZałącznik 2.pdf (292,95KB)
PDFZałącznik 3.pdf (425,89KB)
PDFZałącznik 4.pdf (101,41KB)
PDFZałącznik 5.pdf (144,69KB)
PDFZałącznik 6.pdf (404,63KB)
PDFZałącznik 7.pdf (129,52KB)

 

Zarządzenie nr 13.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia  2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
PDF13.2018.pdf (15,34KB)

 

Zarządzenie nr 12.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF12,.2018.pdf (72,24KB)

 

Zarządzenie nr 11.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia  2018 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Komprachcice na 2018 r.
PDF11.2018.pdf (72,32KB)

 

Zarządzenie nr 10.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia  2018 r.
w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Komprachcice dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Komprachcice
PDF10.2019.pdf (303,98KB)
 

 

Zarządzenie nr 9.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia  2018 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF9.2018.pdf (23,12KB)

 

Zarządzenie nr 8.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF8.2018.pdf (69,91KB)

 

Zarządzenie nr 7.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 grudnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF7.2018.pdf (99,49KB)

 

Zarządzenie nr 6.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF6.2018.pdf (70,62KB)

 

Zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF5.2018.pdf (74,82KB)

 

Zarządzenie nr 4.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada  2018 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu,na rzecz którego w 2019 roku skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie pracę na cele społeczne
PDF4.2018.pdf (23,63KB)

 

Zarządzenie nr 3.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF3.2018.pdf (71,61KB)

 

Zarządzenie nr 2.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF2.2018.pdf (78,86KB)

 

Zarządzenie nr 1.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF1.2018.pdf (85,58KB)