Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta (2018-2023)

Zarządzenie nr 174.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF174.2020 .pdf
 

 

Zarządzenie nr 173.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
PDF173.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 172.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF172.2020 .pdf
 

 

Zarządzenie nr 171.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF171.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 170.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF170.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 169.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń Rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia " Za życiem" świadczenia " Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF169.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 168.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF168.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 167.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych Pani Jolancie Tracz - p.o dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF167.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 166.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDF166.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 165.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF165.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 164.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF164.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 163.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF163.2020.pdf
 

 

Zarządzenie nr 162.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF162.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 161.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF161.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 160.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF160.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 159.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF159.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 158.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF158.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 157.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF157.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 156.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF156.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 155.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF155.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 154.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF154.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 153.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF153.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 152.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF152.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 151.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF151.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 150.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
PDF150.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 149.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF149.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 148.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF148.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 147.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF147.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 146.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF146.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 145.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF145.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 144.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF144.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 143.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF143.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 142.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
PDF142.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 141.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF141.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 140.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF140.2020 .pdf
 

 

Zarządzenie nr 139.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Komprachcicach
PDF139.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 138.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ,świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Za życiem", świadczenia "Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF138.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF137.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 136.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF136.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 135.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF135.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 134.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF134.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 133.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2019
PDF133.2020.pdf
PDFRaport o stanie Gminy Komprachcice za 2019 r. - zał. do Zarządzenia Nr 133.2020.pdf
 

 

Zarządzenie nr 132.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF132.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 131.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 maja 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF131.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 130.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDF130.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 129.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDF129.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF128.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 127.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF127.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 126.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF126.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 125.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r.
PDF125.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 124.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF124.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 123.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF123.2020.pdf

 

 

Zarządzenie nr 122.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF122.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 121.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF121.2020.pdf
 

 

Zarządzenie nr 120.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF120.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 119.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 lutego 2020 r.
w sprawie stawek czynszu podstawowego lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych
PDF119.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 118.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF118.2020.pdf
 

Zarządzenie nr 116.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r
PDF116.2020 .pdf
 

 

Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020
PDF115.2020.pdf
 

Zarządzenie nr 114.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2020/2021
PDF114.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 113.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2020/2021
PDF113.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 112.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF112.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.
PDF111.2020 .pdf

 

Zarządzenie nr 110.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF110.2020.pdf

 

Zarządzenie nr 109.2020 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice na 2020 rok
PDF109.2020.pdf
 

 

Zarządzenie nr 108.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF108.2019 z 2019.12.18.pdf

 

Zarządzenie nr 107.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF107.2019 z 2019.12.18.pdf

 

Zarządzenie nr 106.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF106.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 105.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 06 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF105.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 104.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF104.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 103.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF103.2019 .pdf
 

 

Zarządzenie nr 102.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF102.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 101.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF101.2019 z 2019.11.29.pdf

 

Zarządzenie nr 100.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF100.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 99.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF99.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 98.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF98.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 97.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
PDF97.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 96.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizacją zadań publicznych.
PDF96.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 95.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komprachcice
PDF95.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 94.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF94.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 93.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
PDF93.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 92.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF92.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 91.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF91.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 90.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF90.2019 .pdf

 

 

Zarządzenie nr 89.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczenia miejsc stanowiących tzw. "mapę zagrożeń" potrzebną do rozbudowy istniejącego monitoringu gminnego w sołectwach Gminy Komprachcice
PDF89.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 88.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF88.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 87.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF87.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF86.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 85.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 października 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF85.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 84.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 07 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF84.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 83.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji
PDF83.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 82.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF82.2019 .pdf
 

 

Zarządzenie nr 81.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF81.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 80.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF80.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 79.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF79.2019 .pdf

 

Zarządzenie nr 78.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF78.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 77.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r
PDF77.2019 .pdf
 

 

 

Zarządzenie nr 76.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDF76.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 75.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF75.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 74.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF74.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 73.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF73.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 72.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF72.2019.pdf
 

Zarządzenie nr 71.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF71.2019.pdf
 

Zarządzenie nr 70.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF70.2019.pdf
 

Zarządzenie nr 69.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF69.2019.pdf
 

Zarządzenie nr 68.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF68.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 67.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF67.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 66.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 lipca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF66.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 65.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 lipca  2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF65.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 64.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF64.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 63.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF63.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 62.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 czerwca  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF62.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 czerwca  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF61.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 60.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF60.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 59.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca  2019 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 1180/1  km 6 położone w odrębie Komprachcice
PDF59.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 58.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 czerwca  2019 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek 643/5 i 636/5 km 1 położone w odrębie Dziekaństwo
PDF58.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 czerwca  2019 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Komprachcicach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDF57.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 56.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 czerwca  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r
PDF56.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 czerwca  2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Za życiem", świadczenia "Dobry start" oraz dodatku mieszkaniowego
PDF55.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 maja  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r
PDF54.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 53.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r
PDF53.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 52.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 maja  2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF52.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 maja  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF51.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF50.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF49.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 48.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 14 maja  2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Komprachcice Raportu o stanie Gminy Komprachcice za rok 2018
PDF48.2019.pdf

PDF48.2019 raport.pdf
 

 

Zarządzenie nr 47.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 maja  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF47.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 46.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 maja  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF46.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 45.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF45.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF44.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 43.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia  2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
PDF43.2019.pdf

 

 

Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 kwietnia  2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF42.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 41.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia  2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutów Sołectw Gminy Komprachcice
PDF41.2019.pdf

 

 

Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF40.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej
PDF39.2019.pdf
PDF39a.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w I ustnym przetargu nieograniczonym
PDF38.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF37.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 11 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF36.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 35.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF35.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF34.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 kwietnia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF33.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 marca  2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komprachcice
PDF32.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 31.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 08 marca  2019 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym
PDF31.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 marca  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF30.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 29.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF29.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF28.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 lutego  2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
PDF27.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 15 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF26.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 01 lutego  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF25.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 24.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF24.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia  2019 r.
w sprawie zmiany  budżetu Gminy na 2019 r.
PDF23.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.
PDF22.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia  2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2019/2020
PDF21.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia  2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny 2019/2020
PDF20.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 stycznia  2019 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Komprachcice w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
PDF19.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 03 stycznia  2019 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok
PDF18.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 17.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia  2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice
PDF17.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 16.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia  2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia zawodów  gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF16.2019.pdf

 

Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 02 stycznia  2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Komprachcice ustawami na 2019 rok
PDF15.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 grudnia  2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Karty „Opolska Rodzina”, wzoru Karty „Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina” lub wydania duplikatu Karty „Opolska Rodzina”, Regulaminu Karty „Opolski Senior”, wzoru Karty „Opolski Senior”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolski Senior”  lub wydania duplikatu Karty „Opolski Senior”, wzoru upoważnienia do odbioru Karty „Opolska Rodzina” lub Karty „Opolski Senior”
PDF14.2018.pdf
PDFZałącznik 1.pdf
PDFZałącznik 2.pdf
PDFZałącznik 3.pdf
PDFZałącznik 4.pdf
PDFZałącznik 5.pdf
PDFZałącznik 6.pdf
PDFZałącznik 7.pdf

 

Zarządzenie nr 13.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 grudnia  2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
PDF13.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 12.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 grudnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF12,.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 11.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia  2018 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Komprachcice na 2018 r.
PDF11.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 10.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 20 grudnia  2018 r.
w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Komprachcice dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Komprachcice
PDF10.2019.pdf
 

 

Zarządzenie nr 9.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia  2018 r.
w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Komprachcice
PDF9.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 8.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 grudnia  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF8.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 7.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 04 grudnia  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF7.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 6.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada  2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
PDF6.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF5.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 4.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada  2018 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu,na rzecz którego w 2019 roku skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie pracę na cele społeczne
PDF4.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 3.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF3.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 2.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 26 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF2.2018.pdf

 

Zarządzenie nr 1.2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 listopada  2018 r.
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.
PDF1.2018.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  29-11-2018 13:47
  przez: Wojciech Pawlik
 • zmodyfikowano:
  25-09-2020 08:34
  przez: Regina Labusga
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 3775
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl