Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku

Numer wpisu                                                               

172/2016

Zakres przedmiotowy wniosku                               

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku

Znak sprawy

BGR.6131.194.2016.RJ

Data złożenia

23.09.2016 r.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Wyłączenie jawności informacji  

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Komprachcice

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja

Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji

Brak

Metryczka
 • wytworzono:
  02-03-2017
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  02-03-2017 12:30
  przez: Wojciech Pawlik
 • zmodyfikowano:
  02-03-2017 12:31
  przez: Wojciech Pawlik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 1680
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl