Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach

Numer wpisu                                                               

158/2016

Zakres przedmiotowy wniosku                             

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach

Znak sprawy

BGR.6131.179.2016.RJ

Data złożenia

31.08.2016 r.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Wyłączenie jawności informacji  

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Komprachcice

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja

Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji

Brak