Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

USC-09

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą" wraz z pisemnym zapewnieniem przedślubnym (wniosek można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego

2. Dokument tożsamości do wglądu.

3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

O wydanie zaświadczenia przez konsula może wystąpić obywatel polski przebywający za granicą, który przedkłada konsulowi dokumenty :

• dokument tożsamości do wglądu,

• zapewnienie,

• dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

• odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieważności, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

II. OPŁATY:

  • za wydane zaświadczenia - 38 zł,

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Sądu Rejonowego w Opolu Wydział Rodzinny i Nieletnich w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o odmowie wydania zaświadczenia.

VI. UWAGI:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest sześć miesięcy od daty jego sporządzenia.

VII. ZAŁĄCZNIKI:

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.doc (26,00KB)