Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTRACJA ZGONU

USC-05

Podstawa prawna: art. 92 - 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1741 z zm.)

Aby pochować osobę, która zmarła — należy zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC) właściwym dla miejsca zgonu. Należy to uczynić w ciągu 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej — tylko w ciągu 24 godzin od momentu zgonu.

 

I. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Kto może zgłosić zgon

  • współmałżonek osoby, która zmarła,
  • pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
  • pełnomocnik jednej z powyższych osób.

 Kiedy zgłosić zgon

  • do 3 dni od wystawienia karty zgonu przez lekarza,
  • do 24 godzin od chwili zgonu — jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej.

Gdzie zgłosić zgon

W USC właściwym dla miejsca zgonu. Przykład: jeśli osoba zmarła w Opolu —zgon należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego w Opolu.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. karta zgonu wydana przez lekarza, zakład służby zdrowia lub osobę uprawnioną do stwierdzenia zgonu

2. dokument tożsamości osoby zmarłej – dowód osobisty

3. do wglądu:

• dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

• dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.

III. OPŁATY:

• sporządzenie aktu zgonu oraz 1 odpis skrócony po sporządzeniu aktu zgonu – zwolnione z opłaty skarbowej,

• 17 zł za pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI:

1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

• pozostały małżonek (ka);

• krewni zstępni;

• krewni wstępni;

• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić

pełnomocnictwa innej osobie.

3. Pozostałe informacje można uzyskać pod adresem strony: https://obywatel.gov.pl/