Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2017

1. Podatek od nieruchomości: na 2017 r. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 716  z późn. zm.).

Stawki określa uchwała nr XIX.118.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
PDFUchwała XIX.118.2016.pdf (95,70KB)

Druki określa uchwała nr X.53.2015 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
PDFUchwała X.53.2015.pdf (119,56KB)
PDFZałącznik nr 1 - DN-1 2017 r..pdf (235,74KB)
PDFZałącznik nr 2 - IN-1.pdf (57,40KB)
PDFZałącznik nr 3 - ZN-1A.pdf (58,43KB)
PDFZałącznik nr 4 - ZN-1B.pdf (58,24KB)

DOCuchwala nr x-57-07.doc (25,00KB)


2. Podatek rolny na 2017 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.)

Średnia cena skupu żyta  na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł.
PDFM2016000099301.pdf (685,54KB)
 

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 52,44 zł = 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 52,44 zł = 262,20 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr X.54.2015 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
PDFUchwała X.54.2015.pdf (118,90KB)
PDFZałącznik nr 1 - DR -1 2017 r..pdf (286,58KB)
PDFZałącznik nr 2 - IR-1.pdf (51,45KB)
PDFzałącznik nr 3 - ZR-1A.pdf (34,46KB)
PDFZałacznik nr 4 - ZR-1B.pdf (42,80KB)

3. Podatek leśny na 2017 r.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r poz. 374 wraz z późn. zm.) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
- 191,01 zł na 1 m3
PDFM2016000099601.pdf (242,71KB)
 

Druki określa uchwała nr X.55.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała X.55.2015.pdf (119,76KB)
PDFZałącznik nr 1 -DL-1 2017 r..pdf (191,10KB)
PDFzałącznik nr 2 - IL-1.pdf (42,98KB)
PDFZałącznik nr 3 -ZL-1A.pdf (35,22KB)
PDFZałącznik nr 4 -ZL-1B.pdf (37,53KB)

4. Podatek od środków transportowych na 2017 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

Stawki od środków transportowych  określa uchwała nr XIX.119.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
PDFUchwała XIX.119.2016.pdf (99,34KB)


Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
PDFD2015000202501.pdf (991,81KB)