Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czyste powietrze

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W dniu 31 maja 2021r. zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach tego Porozumienia od 31 maja czynny jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3

Tel. 77 4031700

GODZINY PRACY PUNKTU:

poniedziałek 12:00 - 17:00

środa 8:00 - 10:00

czwartek 8:00 - 11:00

W punkcie można zarówno skonsultować, jak i uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku.

 

Dane liczbowe punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze stan na dzień 30.09.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 273

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 226

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 138

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł] – 1 997 203,49

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

"Czyste powietrze", to program rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną, termomodernizację domu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa czy też dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). Możliwość uzyskania pomocy finansowej uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów.

Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem Punktu niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów oraz informacji:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej, na której znajduje się budynek,
 • Nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (szacowany),
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu lub najwyższego poziomu dofinansowania,
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • Zakres planowanej inwestycji,
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie),
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę),
 • Stolarka drzwiowa i okienna winny spełniać odpowiednie warunki,
 • Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną,
 • Drzwi zewnętrzne muszą spełniać parametr: 1,30 [W/(m2·K)],
 • Okna muszą spełniać parametr:  0,9 W/(m2K),
 • Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem poniższych zasad „ciepłego montażu”, o ile istnieją możliwości techniczne, m.in. poprzez:
 • osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia,
 • uszczelnienie z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze