Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach

Numer wpisu                                                               

153/2016

Zakres przedmiotowy wniosku                             

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach

Znak sprawy

BGR.6131.174.2016.RJ

Data złożenia

19.08.2016

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

-  

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Komprachcice

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja