Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

2016

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu

UKS1691WZE1

420.10.2016

z 30.03.2016 r.

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmująca część oświatową subwencji ogólnej, w tym wyk. obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2012 r. 20.04.2016 r. 23.05.2016 r.

Wojewoda Opolski

Halina Małolepsza

Zbigniew Gola-starszy inspektor

Ewa Jarne

Katarzyna Leśniewska

FBC.V.057.19.2016 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2015r. na realizację zadań w ramach resortowego programu "Maluch"- Edycja 2015 oraz zadania inwestycyjnego dofinansowanego z rezerwy ogólnej budżetu państwa 30.05.2016 r. 17.06.2016 r.
Starosta Opolski

OR.RP 0114 - 19/04

20.02.2016

Realizacja zadań powierzonych Gminie Komprachcice porozumieniem nr.2/03 z dn. 16.04.2003 r. w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spół kami wodnymi 09.11.2016 r. 09.11.2016 r.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu

 

DOP-421-5/16-z dnia24.06.2016 r. Kontrola Rejestru Wyborców 20.11.2016 r. 25.11.2016 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2016
  przez: Regina Labusga
 • opublikowano:
  27-07-2016 09:16
  przez: Regina Labusga
 • zmodyfikowano:
  14-11-2017 10:29
  przez: Regina Labusga
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 2987
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl