Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach

Numer wpisu                                                         

133/2015

Zakres przedmiotowy wniosku                         

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach

Znak sprawy

BGR.6131.151.2015.RJ

Data złożenia

17.08.2015

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Gmina Komprachcice  

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Komprachcice

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja