Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Archiwum Państwowe w Opolu Nr.3/15 z 27.02.2015 r. Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego 27.02.2015 r. 27.02.2015 r.
Archiwum Państwowe w Opolu Nr 3/15 z 27.02.2015 r. Kontrola ogólan archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Komprachcicach 24.03.2015 r. 24.03.2015 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Sławomir Deko 24/2015

Jarosław Fiedor 25/2015

Anna Mastalerz 26/2015

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2014 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2013 25.03.2015 r. 18.06.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dep.PROW

2/2015

6/2015

Kontrola projektu " Rozbudowa kompleksu rekreacyjno sportowego w Polskiej Nowej Wsi - etap I, budowa dwóch kortów tenisowych z ogrodzeniem." 07.04.2015 r. 07.04.2015 r.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa MF-DO-WPR 120/2015 z 26.03.2015 r. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach EFRROW, projekt UM08-6930-UM0830008/13-rekontrola 19.08.2015 r. 19.08.2015 r.
Starosta Opolski OR.RP 0114-19/04 z 20.02.2014 Realizacja zadań powierzonych Gminie Komprachcice Porozumieniem nr 2/03 z 16.04.2003 r. w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu uadzoru nad melioracją szczegółową i spółkami wodnymi. 13.10.2015 r. 13.10.2015 r.