Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Rok 2015

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

 

IV.15.2015
10.02.2015

określenia rodzaju dodatkowych usług  świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

poz. 336
z dnia 13.02.2015

 

 

IV.16.2015
10.02.2015

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego     sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 337
z dnia 13.02.2015

 

 

IV.17.2015
10.02.2015

określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

poz. 338
z dnia 13.02.2015

 

 

IV.18.2015
10.02.2015

nadania  nazwy nowej  ulicy w miejscowości Komprachcice

poz. 361
z dnia 17.02.2015

 

 

IV.19.2015 10.02.2015

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

poz. 339
z dnia 13.02.2015

 

 

V.20.2015
25.03.2015

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2015 rok

poz. 783
z dnia 1.04.2015

 

 

VI.28.2015
20.05.2015

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

poz. 1290
z dnia 27.05.2015

 

 

VI.30.2015
20.05.2015

zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości Chmielowice

poz. 1291
z dnia 27.05.2015

 

 

VIII.39.2015
14.09.2015

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 1977
z dnia 18.09.2015

 

 

VIII.43.2015
14.09.2015

utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu

poz. 1978
z dnia 18.09.2015

 

 

VIII.44.2015
14.09.2015

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi

poz. 1979
z dnia 18.09.2015

 

 

VIII.46.2015
14.09.2015

nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Chmielowice

poz. 1980
z dnia 18.09.2015

 

 

X.51.2015
25.11.2015

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

poz. 2823
z dnia 8.12.2015

 

 

X.52.2015
25.11.2015

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

poz. 2824
z dnia 8.12.2015

 

 

X.53.2015
25.11.2015

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

poz. 2825
z dnia 8.12.2015

 

 

X.54.2015
25.11.2015

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

poz. 2826
z dnia 8.12.2015

 

 

X.55.2015
25.11.2015

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego

poz. 2827
z dnia 8.12.2015

 

 

X.57.2015
25.11.2015

nadania nazwy ulicy w miejscowości Domecko

poz. 2828
z dnia 8.12.2015

 

 

XI.64.2015
16.12.2015

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania    Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2016-2020

poz. 3143
z dnia 22.12.2015

 

 

XI.65.2015
16.12.2015

uchwalenia Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Komprachcice

poz. 3144
z dnia 22.12.2015