Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2016

1. Podatek od nieruchomości: na 2016 r. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 849  z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr X.51.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
PDFUchwała X.51.2015.pdf (184,59KB)


Druki określa uchwała nr X.53.2015 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
PDFUchwała X.53.2015.pdf (119,56KB)
PDFZałącznik nr 1 - DN-1.pdf (64,75KB)
PDFZałącznik nr 2 - IN-1.pdf (57,40KB)
PDFZałącznik nr 3 - ZN-1A.pdf (58,43KB)
PDFZałącznik nr 4 - ZN-1B.pdf (58,24KB)

DOCuchwala nr x-57-07.doc (25,00KB)


2. Podatek rolny na 2016 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

Średnia cena skupu żyta  na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł.
PDFM2015000102501.pdf (754,23KB)

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 53,75 zł = 134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 53,75 zł = 268,75 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr X.54.2015 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
PDFUchwała X.54.2015.pdf (118,90KB)
PDFZałącznik nr 1 - DR -1.pdf (61,62KB)
PDFZałącznik nr 2 - IR-1.pdf (51,45KB)
PDFzałącznik nr 3 - ZR-1A.pdf (34,46KB)
PDFZałacznik nr 4 - ZR-1B.pdf (42,80KB)
 

3. Podatek leśny na 2016 r.

Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465 wraz z późn. zm.) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 22 pażdziernika 2015 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
- 191,77 zł na 1 m3
PDFM2015000102801.pdf (754,71KB)
 

Druki określa uchwała nr X.55.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała X.55.2015.pdf (119,76KB)
PDFZałącznik nr 1 -DL-1.pdf (47,88KB)
PDFzałącznik nr 2 - IL-1.pdf (42,98KB)
PDFZałącznik nr 3 -ZL-1A.pdf (35,22KB)
PDFZałącznik nr 4 -ZL-1B.pdf (37,53KB)
 

4. Podatek od środków transportowych na 2016 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późń. zm.).

Stawki od środków transportowych  określa uchwała nr X.52.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
PDFUchwała X.52.2015.pdf (155,26KB)

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
PDFD2015000202501.pdf (991,81KB)