Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną przez ePUAP lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Dowód osobisty albo paszport.
 • Wypełniony formularz;

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika :

 • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
 • Dowód osobisty albo paszport;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1397)

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2015
  przez: Iwona Bartos
 • opublikowano:
  05-03-2015 10:43
  przez: Iwona Bartos
 • zmodyfikowano:
  16-01-2020 09:39
  przez: Iwona Bartos
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 4312
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl