Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego : DOCXWniosek_o_wydanie_dowodu.DOCX
 

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo.

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi posiadać dowód osobisty. Dowód może posiadać też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
Z dowodem można podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo e-dowód można zawiesić, jeśli zostanie zagubiony. I cofnąć jego zawieszenie — gdy się odnajdzie.
Dowód osobisty to dokument, który:

 • Potwierdza tożsamość (na przykład można potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra. 

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód) zawiera następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona swoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • kto go wydał,
 • numer CAN.

CAN

— numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
 • certyfikaty, które pozwalają:
  • uwierzytelnić w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
  • potwierdzić obecność,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczamy granice państwa. 

Certyfikaty w e-dowodzie są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód.

Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Dowód posiada certyfikaty:

 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
  Ma go tylko osoba, która:
  • skończyła 13 lat lub
  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty

— zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Na certyfikat należy się zdecydować w momencie składania wniosku o dowód osobisty.
Osoby uprawnione do posiadania certyfikatów:

 • osoba pełnoletnia,
 • osoba, która skończyła 13 lat (o taki certyfikat wnioskuje rodzic), z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebny jest 6-cyfrowy kod PIN 2.

 • certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujemy żadnego kodu PIN.

 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. 
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie e-dowód zostanie unieważniony.

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane, co w e-dowodzie.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
NIE znajdzie się jedynie numeru CAN, który wykorzystywany jest, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

Dowód wydany do 28 lutego 2015 roku

W dowodzie osobistym znajdują się te same dane , co w e-dowodzie.

A dodatkowo następujące informacje:

 • wzrost, 
 • kolor oczu, 
 • wzór podpisu, 
 • adres zameldowania. 

Chociaż adres zameldowania jest na dowodzie osobistym, to nie potwierdza on zameldowania. 
Dlatego, jeśli się przeprowadzamy, nie musimy wymieniać dokumentu.

WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO:

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku

 • 10 lat — dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat — dla osób w wieku do 5 lat.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność dowodu osobistego. Można wymienić wcześniej na e-dowód, należy tylko złożyć o niego wniosek.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

 • 10 lat — dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat — dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku

 • 10 lat — dla osób pełnoletnich,
 • 5 lat — dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,  
 • bezterminowo — dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH:

Wniosek : PDFWSO_Wniosek_przekazanie_danych_kontaktowych_RDK_styczen2020.pdf
W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

 

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:

 1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;

Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:

 • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

 

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019r. poz.653)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.01.2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawaniu i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020r. poz.31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (dz.U. z 2019r., poz.400)
 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 2294)