Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo.

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi posiadać dowód osobisty. Dowód może posiadać też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
Z dowodem można podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo e-dowód można zawiesić, jeśli zostanie zagubiony. I cofnąć jego zawieszenie — gdy się odnajdzie.
Dowód osobisty to dokument, który:

 • Potwierdza tożsamość (na przykład można potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra. 

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

CAN

— numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
 • certyfikaty, które pozwalają:
  • uwierzytelnić w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
  • potwierdzić obecność,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczamy granice państwa. 

Certyfikaty w e-dowodzie są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód.

Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Dowód posiada certyfikaty:

 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
  Ma go tylko osoba, która:
  • skończyła 13 lat lub
  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty

— zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Na certyfikat należy się zdecydować w momencie składania wniosku o dowód osobisty.
Osoby uprawnione do posiadania certyfikatów:

 • osoba pełnoletnia,
 • osoba, która skończyła 13 lat (o taki certyfikat wnioskuje rodzic), z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebny jest 6-cyfrowy kod PIN 2.

 • certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujemy żadnego kodu PIN.

 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. 
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie e-dowód zostanie unieważniony.

 

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane, co w e-dowodzie.
NIE znajdzie się jedynie numeru CAN, który wykorzystywany jest, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH:

Wniosek : PDFWSO_Wniosek_przekazanie_danych_kontaktowych_RDK_styczen2020.pdf (907,59KB)
W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

 

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:

 1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;