Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta RP 2015

Wybory_Prezydenta_2015.jpeg

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odbędą się w dniu 10 maja 2015 r.

 

W dniu 4 lutego 2015 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na dzień 10 maja 2015 r.

Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.

Strona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca tych wyborów: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

PDFZarządzenie nr 54.2015 Wójta Gminy Komprachcice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (142,84KB)

PDFObwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf (103,15KB)

PDFZarządzenie nr 32.2015.pdf (103,89KB)

DOCUdział czynny i bierny w wyborach.doc (26,50KB)

DOCWarunki udziału w wyborach.doc (54,00KB)

DOCUprawnienia dla niepełnosprawnych.doc (42,50KB)

Apel PKW PDFApel PKW dot. spisu wyborców.pdf (462,31KB)

 

Wójt Gminy w Komprachcicach informuje, że

do dnia 14.05.2015r.

można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.

DOCWniosek do głos.korespondencyjego.doc (28,00KB)
 

Do dnia 15.05.2015r.

można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc (69,50KB)
DOCWniosek o pełnomocnictwo.doc (77,00KB)
 

Do dnia 19.05.2015r.

wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców sporządzonych do wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem przebywania oraz wyborcy niepełnosprawni mogą składać wniosek o dopisanie do obwodu przystosowanego dla  osób niepełnosprawnych czyli do obwodu nr 1 i nr 8 w Komprachcicach lub nr 7 w Osinach.

DOCWniosek do dopisanie do spisu w obwodzie dla niepełnosprawnych.doc (28,00KB)
DOCWniosek o dopisanie do spisu(czas).doc (27,00KB)
 

Do dnia  22.05.2015r.

w godzinach pracy urzędu wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania w I i II turze w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem albo przez osobę upoważnioną pisemnie, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.

Zaświadczenia można odebrać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.

DOCUpoważnienie do odb.zaświadczenie I i II tura.doc (22,00KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc (31,50KB)
 

 

Do dnia  18.05.2015r.

udostępniany będzie do wglądu spis wyborców do wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie.

DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW.doc (29,50KB)

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul.Kolejowa 3 w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.