Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2015

1. Podatek od nieruchomości: na 2015 r. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 849  z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XXXIII/216/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
PDFUchwała XXXIII.216.2014.pdf (97,62KB)

Druki określa uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
PDFUchwała IX.52.2011.pdf (490,86KB)
PDFUchwała IX.52.2011.pdf (490,86KB)
PDF52. Załącznik Nr 1.pdf (80,92KB)
PDF52. Załącznik Nr 2.pdf (70,55KB)
PDF52. Załącznik Nr 3a.pdf (59,11KB)
PDF52. Załącznik Nr 3b.pdf (68,00KB)

DOCuchwala nr x-57-07.doc (25,00KB)


2. Podatek rolny na 2015 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

Średnia cena skupu żyta  na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł.PDFM20140935.pdf (211,05KB)
 

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 61,37 zł = 153,425 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 61,37 zł = 306,85 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego

PDFUchwała IX.53.2011.pdf (490,68KB)
PDF53. Załącznik Nr 1.pdf (86,32KB)
PDF53 Załącznik Nr 2.pdf (70,52KB)
PDF53. Załącznik Nr 3a.pdf (54,51KB)
PDF53. Załącznik Nr 3b.pdf (53,66KB)


3. Podatek leśny na 2015 r.

Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465 ) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 pażdziernika 2014 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.  PDFM20140955.pdf (198,47KB)
- 188,85 zł na 1 m3

Druki określa uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego

PDFUchwała IX.54.2011.pdf (490,89KB)
PDF54. Załącznik Nr 1.pdf (62,92KB)
PDF54. Załącznik Nr 2.pdf (61,03KB)
PDF54.Załącznik Nr 3a.pdf (42,85KB)
PDF54. Załącznik Nr 3b.pdf (45,76KB)


4. Podatek od środków transportowych na 2015 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późń. zm.).

Stawki od środków transportowych  określa uchwała nr XXXIII/217/14  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
PDFUchwała XXXIII.217.2014.pdf (101,57KB)
 

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych PDFD20111731.pdf (207,69KB)