Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2015

1. Podatek od nieruchomości: na 2015 r. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 849  z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XXXIII/216/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
PDFUchwała XXXIII.216.2014.pdf

Druki określa uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
PDFUchwała IX.52.2011.pdf
PDFUchwała IX.52.2011.pdf
PDF52. Załącznik Nr 1.pdf
PDF52. Załącznik Nr 2.pdf
PDF52. Załącznik Nr 3a.pdf
PDF52. Załącznik Nr 3b.pdf

DOCuchwala nr x-57-07.doc


2. Podatek rolny na 2015 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

Średnia cena skupu żyta  na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł.PDFM20140935.pdf
 

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 61,37 zł = 153,425 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 61,37 zł = 306,85 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego

PDFUchwała IX.53.2011.pdf
PDF53. Załącznik Nr 1.pdf
PDF53 Załącznik Nr 2.pdf
PDF53. Załącznik Nr 3a.pdf
PDF53. Załącznik Nr 3b.pdf


3. Podatek leśny na 2015 r.

Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465 ) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 pażdziernika 2014 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.  PDFM20140955.pdf
- 188,85 zł na 1 m3

Druki określa uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego

PDFUchwała IX.54.2011.pdf
PDF54. Załącznik Nr 1.pdf
PDF54. Załącznik Nr 2.pdf
PDF54.Załącznik Nr 3a.pdf
PDF54. Załącznik Nr 3b.pdf


4. Podatek od środków transportowych na 2015 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późń. zm.).

Stawki od środków transportowych  określa uchwała nr XXXIII/217/14  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
PDFUchwała XXXIII.217.2014.pdf
 

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych PDFD20111731.pdf