Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018

Uchwała nr XLI.297.2018 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3196 z dnia 15.11.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.297.2018.pdf (144,41KB)

Uchwała nr XLI.296.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3211 z dnia 16.11.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.296.2018.pdf (97,35KB)

Uchwała nr XLI.295.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3210 z dnia 16.11.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.295.2018.pdf (94,34KB)

Uchwała nr XLI.294.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3254 z dnia 21.11.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.294.2018.pdf (431,57KB)

Uchwała nr XLI.293.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 - 2021
PDFUchwała XLI.293.2018.pdf (203,84KB)

Uchwała nr XL.292.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2875 z dnia 22.10.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XL.292.2018.pdf (91,29KB)

Uchwała nr XL.291.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018
PDFUchwała XL.291.2018.pdf (93,10KB)

Uchwała nr XL.290.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2916 z dnia 25.10.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XL.290.2018.pdf (603,70KB)

Uchwała nr XL.289.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021
PDFUchwała XL.289.2018.pdf (811,16KB)

Uchwała nr XL.288.2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w  Opolu
PDFUchwała XL.288.2018.pdf (94,01KB)

Uchwała nr XL.287.2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niemodlinie
PDFUchwała XL.287.2018.pdf (91,00KB)

Uchwała nr XL.286.2018 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
PDFUchwała XL.286.2018.pdf (206,51KB)

Uchwała nr XL.285.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3101 z dnia 7.11.2018 r. i jest dostępna tutaj
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.79.2018.MK
PDFUchwała XL.285.2018.pdf (24,94MB)

Uchwała nr XXXIX.284.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 -2021
PDFUchwała XXXIX.284.2018.pdf (4,50MB)

Uchwała nr XXXIX.283.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2543 z dnia 20.09.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.283.2018.pdf (560,59KB)

Uchwała nr XXXIX.282.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2501 z dnia 17.09.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.282.2018.pdf (90,41KB)

Uchwała nr XXXIX.281.2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niemodlinie
PDFUchwała XXXIX.281.2018.pdf (89,87KB)

Uchwała nr XXXIX.280.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2656 z dnia 1.10.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.280.2018.pdf (6,85MB)

Uchwała nr XXXIX.279.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2655 z dnia 1.10.2018 r. i jest dostępna tutaj
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.70.2018.AD
PDFUchwała XXXIX.279.2018.pdf (25,91MB)

Uchwała nr XXXIX.278.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2654 z dnia 1.10.2018 r. i jest dostępna tutaj
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.72.2018.AD
PDFUchwała XXXIX.278.2018.pdf (34,79MB)

Uchwała nr XXXIX.277.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
PDFUchwała XXXIX.277.2018.pdf (89,79KB)

Uchwała nr XXXIX.276.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
PDFUchwała XXXIX.276.2018.pdf (90,03KB)

Uchwała nr XXXIX.275.2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych
PDFUchwała XXXIX.275.2018.pdf (91,16KB)

Uchwała nr XXXIX.274.2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2500 z dnia 17.09.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.274.2018.pdf (301,90KB)

Uchwała nr XXXIX.273.2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2499 z dnia 17.09.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.273.2018.pdf (138,31KB)

Uchwała nr XXXVIII.272.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2241 z dnia 1.08.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVIII.272.2018.pdf (264,96KB)

Uchwała nr XXXVII.271.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2021
PDFUchwała XXXVII.271.2018.pdf (823,46KB)

Uchwała nr XXXVII.270.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1976 z dnia 5.07.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVII.270.2018.pdf (92,17KB)

Uchwała nr XXXVII.269.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2034 z dnia 9.07.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVII.269.2018.pdf (547,96KB)

Uchwała nr XXXVII.268.2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice”
PDFUchwała XXXVII.268.2018.pdf (206,18KB)

Uchwała nr XXXVII.267.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXVII.267.2018.pdf (90,32KB)

Uchwała nr XXXVII.266.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXVII.266.2018.pdf (86,88KB)

Uchwała nr XXXVII.265.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2017
PDFUchwała XXXVII.265.2018.pdf (89,33KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2017 rok.pdf (920,46KB)
jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2095 z dnia 10.07.2018 r. i jest dostępne tutaj

Uchwała nr XXXVI.264.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 -2021
PDFUchwała XXXVI.264.2018.pdf (206,55KB)

Uchwała nr XXXVI.263.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domecku
PDFUchwała XXXVI.263.2018.pdf (88,07KB)

Uchwała nr XXXVI.262.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1736 z dnia 11.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.262.2018.pdf (517,18KB)

Uchwała nr XXXVI.261.2018 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1699 z dnia 7.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.261.2018.pdf (186,09KB)

Uchwała nr XXXVI.260.2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1698 z dnia 7.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.260.2018.pdf (300,32KB)

Uchwała nr XXXVI.259.2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1697 z dnia 7.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.259.2018.pdf (137,95KB)

Uchwała nr XXXVI.258.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole
PDFUchwała XXXVI.258.2018.pdf (92,24KB)

Uchwała nr XXXVI.257.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018
PDFUchwała XXXVI.257.2018.pdf (93,82KB)

Uchwała nr XXXVI.256.2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1696 z dnia 7.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.256.2018.pdf (91,78KB)

Uchwała nr XXXVI.255.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1847 z dnia 26.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.53.2018.AD
PDFUchwała XXXVI.255.2018.pdf (11,78MB)

Uchwała nr XXXVI.254.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1846 z dnia 26.06.2018 r. i jest dostępna tutaj
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.52.2018.AD
PDFUchwała XXXVI.254.2018.pdf (16,03MB)

Uchwała nr XXXV.253.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021
PDFUchwała XXXV.253.2018.pdf (4,38MB)

Uchwała nr XXXV.252.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1539 z dnia 18.05.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXV.252.2018.pdf (344,27KB)

Uchwała nr XXXIV.251.2018 w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
PDFUchwała XXXIV.251.2018.pdf (88,70KB)

Uchwała nr XXXIV.250.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
PDFUchwała XXXIV.250.2018.pdf (92,46KB)

Uchwała nr XXXIV.249.2018 w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej
PDFUchwała XXXIV.249.2018.pdf (89,26KB)

Uchwała nr XXXIV.248.2018 w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej
PDFUchwała XXXIV.248.2018.pdf (88,26KB)

Uchwała nr XXXIV.247.2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy
PDFUchwała XXXIV.247.2018.pdf (611,12KB)

Uchwała nr XXXIV.246.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1182 z dnia 11.04.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.246.2018.pdf (522,44KB)

Uchwała nr XXXIV.245.2018 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 976 z dnia 4.04.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.245.2018.pdf (7,80MB)

Uchwała nr XXXIV.244.2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 975 z dnia 4.04.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.244.2018.pdf (189,03KB)

Uchwała nr XXXIV.243.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXIV.243.2018.pdf (954,17KB)

Uchwała nr XXXIV.242.2018 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 974 z dnia 4.04.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.242.2018.pdf (170,25KB)

Uchwała nr XXXIV.241.2018 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 973 z dnia 4.04.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.241.2018.pdf (179,64KB)

Uchwała nr XXXIII.240.2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018
PDFUchwała XXXIII.240.2018.pdf (178,95KB)

Uchwała nr XXXIII.239.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XXXIII.239.2018.pdf (88,95KB)

Uchwała nr XXXIII.238.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 636 z dnia 7.03.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.238.2018.pdf (351,21KB)

Uchwała nr XXXIII.237.2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komprachcice na lata 2018 – 2028
PDFUchwała XXXIII.237.2018.pdf (513,65KB)

Uchwała nr XXXIII.236.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Komprachcice
PDFUchwała XXXIII.236.2018.pdf (87,20KB)

Uchwała nr XXXII.235.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXXII.235.2018.pdf (90,37KB)

Uchwała nr XXXII.234.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 395 z dnia 8.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.234.2018.pdf (259,86KB)

Uchwała nr XXXII.233.2018 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 339 z dnia 5.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.233.2018.pdf (88,78KB)

Uchwała nr XXXII.232.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2018
PDFUchwała XXXII.232.2018.pdf (177,96KB)

Uchwała nr XXXII.231.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 338 z dnia 5.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.231.2018.pdf (417,73KB)

Uchwała nr XXXII.230.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych  prowadzonych przez  Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 337 z dnia 5.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.230.2018.pdf (93,98KB)

Uchwała nr XXXII.229.2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 336 z dnia 5.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.229.2018.pdf (90,49KB)

Uchwała nr XXXII.228.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego  w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 335 z dnia 5.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.228.2018.pdf (90,92KB)

Uchwała nr XXXII.227.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 334 z dnia 5.02.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.227.2018.pdf (93,21KB)

Uchwała nr XXXI.226.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3314 z dnia 28.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.226.2017.pdf (1,00MB)
PDFUchwała RIO 740.2017.pdf (420,12KB)
PDFUchwała RIO 699.2017.pdf (381,31KB)

Uchwała nr XXXI.225.2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 - 2021
PDFUchwała XXXI.225.2017.pdf (6,95MB)

Uchwała nr XXXI.224.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3259 z dnia 21.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.224.2017.pdf (92,87KB)

Uchwała nr XXXI.223.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
PDFUchwała XXXI.223.2017.pdf (312,02KB)

Uchwała nr XXXI.222.2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
PDFUchwała XXXI.222.2017.pdf (197,06KB)

Uchwała nr XXXI.221.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3291 z dnia 27.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.221.2017.pdf (366,42KB)

Uchwała nr XXXI.220.2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 46 z dnia 4.01.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.220.2017.pdf (622,46KB)

Uchwała nr XXXI.219.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej
PDFUchwała XXXI.219.2017.pdf (89,30KB)

Uchwała nr XXX.218.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3210 z dnia 14.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.218.2017.pdf (562,77KB)

Uchwała nr XXX.217.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową w Wawelnie
PDFUchwała XXX.217.2017.pdf (88,51KB)

Uchwała nr XXX.216.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
PDFUchwała XXX.216.2017.pdf (89,40KB)

Uchwała nr XXX.215.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDFUchwała XXX.215.2017.pdf (90,05KB)

Uchwała nr XXX.214.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Domecku
PDFUchwała XXX.214.2017.pdf (88,72KB)

Uchwała nr XXX.213.2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3070 z dnia 8.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.213.2017.pdf (97,16KB)

Uchwała nr XXX.212.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3069 z dnia 8.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.212.2017.pdf (100,04KB)

Uchwała nr XXX.211.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3068 z dnia 8.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.211.2017.pdf (96,77KB)

Uchwała nr XXX.210.2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectw Polska Nowa Wieś i Osiny
PDFUchwała XXX.210.2017.pdf (221,87KB)

Uchwała nr XXX.209.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3067 z dnia 8.12.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.209.2017.pdf (170,06KB)

Uchwała nr XXX.208.2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
PDFUchwała XXX.208.2017.pdf (204,28KB)

Uchwała nr XXIX.207.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
PDFUchwała XXIX.207.2017.pdf (89,26KB)

Uchwała nr XXIX.206.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2631 z dnia 31.10.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.206.2017.pdf (642,28KB)

Uchwała nr XXIX.205.2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XXIX.205.2017.pdf (91,40KB)

Uchwała nr XXIX.204.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
PDFUchwała XXIX.204.2017.pdf (166,12KB)

Uchwała nr XXIX.203.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2788 z dnia 10.11.2017 r. i jest dostępna tutaj 
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.102.2017.AD
PDFUchwała XXIX.203.2017.pdf (39,07MB)

Uchwała nr XXIX.202.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Hibnera" w miejscowości Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2606 z dnia 25.10.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.202.2017.pdf (323,51KB)

Uchwała nr XXIX.201.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2605 z dnia 25.10.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.201.2017.pdf (94,78KB)

Uchwał nr XXIX.200.2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktyki wad postawy u dzieci w Gminie Komprachcice na lata 2018-2019"
PDFUchwała XXIX.200.2017.pdf (211,55KB)

Uchwała nr XXIX.199.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
PDFUchwała XXIX.199.2017.pdf (195,79KB)

Uchwała nr XXIX.198.2017 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Komprachcice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFUchwała XXIX.198.2017.pdf (87,35KB)

Uchwała nr XXVIII.197.2017 w sprawie przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
PDFUchwała XXVIII.197.2017.pdf (91,81KB)

Uchwała nr XXVIII.196.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2345 z dnia 27.09.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.196.2017.pdf (21,48MB)

Uchwała nr XXVIII.195.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole mienia Gminy Komprachcice w związku ze zmianą granic gmin, w drodze porozumienia zainteresowanych Gmin
PDFUchwała XXVIII.195.2017.pdf (276,02KB)

Uchwała nr XXVIII.194.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice instrumentem płatniczym jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2249 z dnia 11.09.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.194.2017.pdf (87,92KB)

Uchwała nr XXVIII.193.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2281 z dnia 14.09.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.193.2017.pdf (556,71KB)

Uchwała nr XXVIII.192.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017 - 2020
PDFUchwała XXVIII.192.2017.pdf (223,87KB)

Uchwała nr XXVIII.191.2017 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017 - 2020
PDFUchwała XXVIII.191.2017.pdf (1,36MB)

Uchwała nr XXVIII.190.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XIX.120.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXVIII.190.2017.pdf (92,93KB)

Uchwała nr XXVIII.189.2017 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXVIII.189.2017.pdf (160,19KB)

Uchwała nr XXVIII.188.2017 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXVIII.188.2017.pdf (153,33KB)

Uchwała nr XXVII.187.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1938 z dnia 12.07.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVII.187.2017.pdf (296,44KB)

Uchwała nr XXVII.186.2017.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2020
PDFUchwała XXVII.186.2017.pdf (216,63KB)

Uchwała nr XXVII.185.2017 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXVII.185.2017.pdf (153,21KB)

Uchwała nr XXVII.184.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XXVII.184.2017.pdf (1,90MB)

Uchwała nr XXVII.183.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
PDFUchwała XXVII.183.2017.pdf (1,03MB)

Uchwała nr XXVII.182.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "22Lipca" w miejscowości Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1834 z dnia 5.07.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVII.182.2017.pdf (337,82KB)

Uchwała nr XXVII.181.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXVII.181.2017.pdf (87,56KB)

Uchwała nr XXVII.180.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2016
PDFUchwała XXVII.180.2017.pdf (89,14KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016.pdf (989,17KB)
jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1956 z dnia 12.07.2017 r. i jest dostępne tutaj

Uchwała nr XXVI.179.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1620 z dnia 8.06.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVI.179.2017.pdf (543,01KB)

Uchwała nr XXVI.178.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017 – 2020
PDFUchwała XXVI.178.2017.pdf (1,64MB)

Uchwała nr XXVI.177.2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Komprachcicach
PDFUchwała XXVI.177.2017.pdf (91,09KB)

Uchwała nr XXVI.176.2017 w sprawie ustanowenia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice i Zasłużony dla Gminy Komprachcice oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1559 z dnia 5.06.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVI.176.2017.pdf (333,29KB)

Uchwała nr XXV.175.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXV.175.2017.pdf (911,83KB)

Uchwała nr XXIV.174.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXIV.174.2017.pdf (429,97KB)

Uchwała nr XXIV.173.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXIV.173.2017.pdf (92,08KB)

Uchwała nr XXIV.172.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1070 z dnia 6.04.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.172.2017.pdf (218,37KB)

Uchwała nr XXIV.171.2017 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1069 z dnia 6.04.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.171.2017.pdf (98,19KB)

Uchwała nr XXIV.170.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1012 z dnia 4.04.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.170.2017.pdf (273,12KB)

Uchwała nr XXIV.169.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
PDFUchwała XXIV.169.2017.pdf (91,00KB)

Uchwała nr XXIV.168.2017 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1068 z dnia 6.04.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.168.2017.pdf (93,72KB)

Uchwała nr XXIV.167.2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na rok 2017  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1067 z dnia 6.04.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.167.2017.pdf (196,10KB)

Uchwała nr XXIV.166.2017 w sprawie Statutu Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1165 z dnia 11.04.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.166.2017.pdf (904,88KB)

Uchwała nr XXIII.165.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice i Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXIII.165.2017.pdf (1,96MB)

Uchwała nr XXIII.164.2017 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała XXIII.164.2017.pdf (89,54KB)

Uchwała nr XXIII.163.2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie
PDFUchwała XXIII.163.2017.pdf (89,53KB)

Uchwała nr XXIII.162.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 750 z dnia 10.03.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIII.162.2017.pdf (643,81KB)

Uchwała nr XXIII.161.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFUchwała XXIII.161.2017.pdf (360,26KB)

Uchwała nr XXIII.160.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 635 z dnia 3.03.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIII.160.2017.pdf (96,68KB)

Uchwała nr XXIII.159.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 634 z dnia 3.03.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIII.159.2017.pdf (96,73KB)

Uchwała nr XXIII.158.2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
PDFUchwała XXIII.158.2017.pdf (91,96KB)

Uchwała nr XXIII.157.2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2017
PDFUchwała XXIII.157.2017.pdf (183,44KB)

Uchwała nr XXII.156.2017 w sprawie wyrażenia przez Gminę Komprachcice sprzeciwu wobec uchwały Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie
PDFUchwała XXII.156.2017.pdf (192,31KB)

Uchwała nr XXII.155.2017 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 322 z dnia 27.01.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.155.2017.pdf (93,53KB)

Uchwała nr XXII.154.2017 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 321 z dnia 27.01.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.154.2017.pdf (262,60KB)

Uchwała nr XXII.153.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XXII.153.2017.pdf (412,09KB)

Uchwała nr XXII.152.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXII.152.2017.pdf (1,04MB)

Uchwała nr XXII.151.2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 424 z dnia 7.02.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.151.2017.pdf (373,89KB)

Uchwała nr XXII.150.2017 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XXII.150.2017.pdf (192,25KB)

Uchwała nr XX.149.2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Dziekaństwo
PDFUchwała XXII.149.2017.pdf (202,80KB)

Uchwała nr XXII.148.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie
PDFUchwała XXII.148.2017.pdf (90,53KB)

Uchwała nr XXII.147.2017 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego
PDFUchwała XXII.147.2017.pdf (184,65KB)

Uchwała nr XXII.146.2017 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXII.146.2017.pdf (86,37KB)

Uchwała nr XXI.145.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2787 z dnia 20.12.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.145.2016.pdf (91,31KB)

Uchwała nr XXI.144.2016 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2786 z dnia 20.12.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.144.2016.pdf (102,48KB)

Uchwała nr XXI.143.2016 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXI.143.2016.pdf (120,45KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (1,80MB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (10,57MB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (16,05MB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (118,54KB)
PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (1,53MB)
PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (10,68MB)
PDFZałącznik Nr 7 do Uchwały XXI.143.2016.pdf (22,61MB)

Uchwała nr XXI.142.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 41 z dnia 3.01.2017 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.142.2016.pdf (25,08MB)

Uchwała nr XXI.141.2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komprachcice, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2785 z dnia 20.12.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.141.2016.pdf (92,97KB)

Uchwała nr XXI.140.2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectw Polska Nowa Wieś i Osiny
PDFUchwała XXI.140.2016.pdf (217,44KB)

Uchwała nr XXI.139.2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała XXI.139.2016.pdf (209,67KB)

Uchwała nr XXI.138.2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
PDFUchwała XXI.138.2016.pdf (204,91KB)

Uchwała nr XXI.137.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2905 z dnia 30.12.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.137.2016.pdf (1,03MB)

Uchwała nr XXI.136.2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017 - 2020
PDFUchwała XXI.136.2016.pdf (198,66KB)

Uchwała nr XXI.135.2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XXI.135.2016.pdf (89,88KB)

Uchwała nr XX.134.2016 w sprawie zmiany granic Gminy Komprachcice jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji
PDFUchwała XX.134.2016.pdf (91,71KB)

Uchwała nr XIX.133.2016 w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
PDFUchwała XIX.133.2016.pdf (162,77KB)

Uchwała nr XIX.132.2016 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
PDFUchwała XIX.132.2016.pdf (90,38KB)

Uchwała nr XIX.131.2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Domecko na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025
PDFUchwała XIX.131.2016.pdf (6,97MB)

Uchwała nr XIX.130.2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wawelno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025
PDFUchwała XIX.130.2016.pdf (190,11KB)

Uchwała nr XIX.129.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
PDFUchwała XIX.129.2016.pdf (91,82KB)

Uchwała nr XIX.128.2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski"
PDFUchwała XIX.128.2016.pdf (95,19KB)

Uchwała nr XIX.127.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XIX.127.2016.pdf (91,50KB)

Uchwała nr XIX.126.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2019
PDFUchwała XIX.126.2016.pdf (218,31KB)

Uchwała nr XIX.125.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2447 z dnia 21.11.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.125.2016.pdf (644,23KB)

Uchwała nr XIX.124.2016 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XIX.124.2016.pdf (199,57KB)

Uchwała nr XIX.123.2016 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Komprachcice
PDFUchwała XIX.123.2016.pdf (5,33MB)

Uchwała nr XIX.122.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
PDFUchwała XIX.122.2016.pdf (88,25KB)

Uchwała nr XIX.121.2016 w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
PDFUchwała XIX.121.2016.pdf (189,85KB)

Uchwała nr XIX.120.2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice
PDFUchwała XIX.120.2016.pdf (92,85KB)

Uchwała nr XIX.119.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2383 z dnia 14.11.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.119.2016.pdf (99,34KB)

Uchwała nr XIX.118.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2382 z dnia 14.11.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.118.2016.pdf (95,70KB)

Uchwała nr XIX.117.2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
PDFUchwała XIX.117.2016.pdf (216,65KB)

Uchwała nr XVIII.116.2016 zmieniająca uchwałę nr V.22.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice
PDFUchwała XVIII.116.2016.pdf (371,50KB)

Uchwała nr XVIII.115.2016 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1959 z dnia 28.09.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.115.2016.pdf (98,27KB)

Uchwała nr XVIII.114.2016 w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025"
PDFUchwała XVIII.114.2016.pdf (2,65MB)

Uchwała nr XVIII.113.2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1958 z dnia 28.09.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.113.2016.pdf (113,52KB)

Uchwała nr XVIII.112.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1985 z dnia 3.10.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.112.2016.pdf (568,85KB)

Uchwała nr XVIII.111.2016 zmieniająca uchwałę nr XXII/142/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice zmienioną uchwałą nr XXVII/173/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013r.
PDFUchwała XVIII.111.2016.pdf (811,84KB)

Uchwała nr XVIII.110.2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1957 z dnia 28.09.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.110.2016.pdf (93,68KB)

Uchwała nr XVII.109.2016 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu
PDFUchwała XVII.109.2016.pdf (17,33MB)

Uchwała nr XVII.108.2016 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XVII.108.2016.pdf (69,15KB)

Uchwała nr XVII.107.2016 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020
PDFUchwała XVII.107.2016.pdf (115,33KB)

Uchwała nr XVII.106.2016 w sprawie zmiany uchwały nr  XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1764 z dnia 22.08.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.106.2016.pdf (96,90KB)

Uchwała nr XVII.105.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
PDFUchwała XVII.105.2016.pdf (173,38KB)

Uchwała nr XVII.104.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
PDFUchwała XVII.104.2016.pdf (90,19KB)

Uchwała nr XVII.103.2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
PDFUchwała XVII.103.2016.pdf (49,89MB)

Uchwała nr XVI.102.2016 w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Komprachcice zadania z zakresu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała XVI.102.2016.pdf (88,60KB)

Uchwała nr XVI.101.2016 w sprawie wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1460 z dnia 5.07.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.101.2016.pdf (104,67KB)

Uchwała nr XVI.100.2016 w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice
PDFUchwała XVI.100.2016.pdf (192,18KB)

Uchwała nr XVI.99.2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka w Komprachcicach
PDFUchwała XVI.99.2016.pdf (97,52KB)

Uchwała nr XVI.98.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1598 z dnia 13.07.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.98.2016.pdf (376,30KB)

Uchwała nr XVI.97.2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marcina w Ochodzach
PDFUchwała XVI.97.2016.pdf (97,14KB)

Uchwała nr XVI.96.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zmian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1459 z dnia 5.07.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.96.2016.pdf (306,48KB)

Uchwała nr XVI.95.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1458 z dnia 5.07.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.95.2016.pdf (327,53KB)

Uchwała nr XVI.94.2016 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1457 z dnia 5.07.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.94.2016.pdf (151,73KB)

Uchwała nr XVI.93.2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała XVI.93.2016.pdf (87,93KB)

Uchwała nr XVI.92.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawodania z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1592 z dnia 12.07.2016 r. i jest dostępne tutaj
PDFUchwała XVI.92.2016.pdf (90,90KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2015 rok.pdf (615,61KB)

Uchwała nr XV.91.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XV.91.2016.pdf (93,73KB)

Uchwała nr XV.90.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1143 z dnia 23.05.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.90.2016.pdf (465,70KB)

Uchwała nr XV.89.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1086 z dnia 13.05.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.89.2016.pdf (243,24KB)

Uchwała nr XV.88.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XV.88.2016.pdf (110,59KB)

Uchwała nr XV.87.2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XV.87.2016.pdf (931,53KB)

Uchwała nr XIV.86.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 859 z dnia 11.04.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIV.86.2016.pdf (544,54KB)

Uchwała nr XIV.85.2016 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
PDFUchwała XIV.85.2016.pdf (91,76KB)

Uchwała nr XIV.84.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała XIV.84.2016.pdf (97,96KB)

Uchwała nr XIV.83.2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
PDFUchwała XIV.83.2016.pdf (1,06MB)

Uchwała nr XIV.82.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 795 z dnia 6.04.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIV.82.2016.pdf (104,49KB)

Uchwała nr XIV.81.2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 794 z dnia 6.04.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIV.81.2016.pdf (196,12KB)

Uchwała nr XIV.80.2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała XIV.80.2016.pdf (92,81KB)

Uchwała nr XIII.79.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 580 z dnia 8.03.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.79.2016.pdf (479,40KB)

Uchwała nr XIII.78.2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2016
PDFUchwała XIII.78.2016.pdf (183,44KB)

Uchwała nr XIII.77.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice z granic Gminy Komprachcice i włączenia ich do granic Miasta Opola
PDFUchwała XIII.77.2016.pdf (256,03KB)

Uchwała nr XIII.76.2016 w sprawie powołania skarbnika Gminy Komprachcice
PDFUchwała XIII.76.2016.pdf (89,95KB)

Uchwała nr XIII.75.2016 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Komprachcice
PDFUchwała XIII.75.2016.pdf (93,53KB)

Uchwała nr XII.74.2016 w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 244 z dnia 29.01.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.74.2016.pdf (94,65KB)

Uchwała nr XII.73.2016 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 243 z dnia 29.01.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.73.2016.pdf (99,50KB)

Uchwała nr XII.72.2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 242 z dnia 29.01.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.72.2016.pdf (96,45KB)

Uchwała nr XII.71.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 308 z dnia 3.02.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.71.2016.pdf (281,77KB)

Uchwała nr XII.70.2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komprachcice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 241 z dnia 29.01.2016 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.70.2016.pdf (98,45KB)

Uchwała nr XII.69.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice w przedmiocie wyłączenia z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączenia ich do granic Miasta Opola
PDFUchwała XII.69.2016.pdf (96,27KB)

Uchwała nr XII.68.2016 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała XII.68.2016.pdf (98,13KB)

Uchwała nr XI.67.2015 w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice
PDFUchwała XI.67.2015.pdf (91,29KB)

Uchwała nr XI.66.2015 określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy Komprachcice
PDFUchwała XI.66.2015.pdf (92,78KB)

Uchwała nr XI.65.2015 w sprawie uchwalenia Zasad Wynajmowania Lokali Wchodzących w Skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3144 z dnia 22.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.65.2015.pdf (239,12KB)

Uchwała nr XI.64.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2016-2020  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3143 z dnia 22.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.64.2015.pdf (221,30KB)

Uchwała nr XI.63.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
PDFUchwała XI.63.2015.pdf (206,08KB)

Uchwała nr XI.62.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3185 z dnia 24.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.62.2015.pdf (453,39KB)

Uchwała nr XI.61.2015 w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
PDFUchwała XI.61.2015.pdf (91,34KB)

Uchwała nr XI.60.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2019
PDFUchwała XI.60.2015.pdf (3,28MB)

Uchwała nr XI.59.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3184 z dnia 24.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.59.2015.pdf (1,00MB)

Uchwała nr X.58.2015 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025" 
PDFUchwała X.58.2015.pdf (2,54MB)

Uchwała nr X.57.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2828 z dnia 8.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.57.2015.pdf (378,47KB)

Uchwała nr X.56.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3044 z dnia 14.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.56.2015.pdf (487,73KB)

Uchwała nr X.55.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2827 z dnia 8.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.55.2015.pdf (349,24KB)

Uchwała nr X.54.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2826 z dnia 8.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.54.2015.pdf (375,48KB)

Uchwała nr X.53.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2825 z dnia 8.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.53.2015.pdf (419,57KB)

Uchwała nr X.52.2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2824 z dnia 8.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.52.2015.pdf (154,99KB)

Uchwała nr X.51.2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2823 z dnia 8.12.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.51.2015.pdf (184,90KB)

Uchwała nr IX.50.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2306 z dnia 2.11.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.50.2015.pdf (576,62KB)

Uchwała nr IX.49.2015 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
PDFUchwała IX.49.2015.pdf (236,63KB)

Uchwała nr IX.48.2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję od 2016 roku do 2019 roku
PDFUchwała IX.48.2015.pdf (91,58KB)

Uchwała nr IX.47.2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
PDFUchwała IX.47.2015.pdf (251,98KB)

Uchwała nr VIII.46.2015 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1980 z dnia 18.09.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.46.2015.pdf (463,50KB)

Uchwała nr VIII.45.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
PDFUchwała VIII.45.2015.pdf (100,80KB)

Uchwała nr VIII.44.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1979 z dnia 18.09.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.44.2015.pdf (96,16KB)

Uchwała nr VIII.43.2015 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1978 z dnia 18.09.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.43.2015.pdf (190,45KB)

Uchwała nr VIII.42.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2000 z dnia 21.09.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.42.2015.pdf (556,77KB)

Uchwała nr VIII.41.2015 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała.VIII.41.2015.pdf (131,31KB)

Uchwała nr VIII.40.2015 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała.VIII.40.2015.pdf (184,03KB)

Uchwała nr VIII.39.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1977 z dnia 18.09.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.39.2015.pdf (201,47KB)

Uchwała nr VIII.38.2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała VIII.38.2015.pdf (209,93KB)

Uchwała nr VIII.37.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
PDFUchwała VIII.37.2015.pdf (93,76KB)

Uchwała nr VIII.36.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
PDFUchwała VIII.36.2015.pdf (91,86KB)

Uchwała nr VII.35.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała VII.35.2015.pdf (94,62KB)

Uchwała nr VII.34.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1647 z dnia 7.07.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.34.2015.pdf (544,03KB)

Uchwała nr VII.33.2015 w sprawie dowozu dzieci pięcioletnich i uczniów do szkół wobec których Gmina Komprachcice nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
PDFUchwała VII.33.2015.pdf (93,52KB)

Uchwała nr VII.32.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała VII.32.2015.pdf (87,64KB)

Uchwała nr VII.31.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014. Sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1710 z dnia 13.07.2015 r. i jest dostępne tutaj
PDFUchwała VII.31.2015.pdf (89,38KB)
PDFSprawozdanie.pdf (583,87KB)

Uchwała nr VI.30.2015 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1291 z dnia 27.05.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.30.2015.pdf (619,38KB)

Uchwała nr VI.29.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1296 z dnia 28.05.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.29.2015.pdf (645,38KB)

Uchwała nr VI.28.2015 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1290 z dnia 27.05.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.28.2015.pdf (581,40KB)

Uchwała nr V.27.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2019
PDFUchwała V.27.2015.pdf (819,84KB)

Uchwała nr V.26.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 870 z dnia 7.04.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała V.26.2015.pdf (567,81KB)

Uchwała nr V.25.2015 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
PDFUchwała V.25.2015.pdf (128,86KB)

Uchwała nr V.24.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
PDFUchwała V.24.2015.pdf (241,99KB)

Uchwała nr V.23.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała V.23.2015.pdf (92,17KB)

Uchwała nr V.22.2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice
PDFUchwała V.22.2015.pdf (391,69KB)

Uchwała nr V.21.2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała V.21.2015.pdf (32,04KB)
PDFzałącznik do uchwały V.21.2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (1,05MB)
PDFprognoza Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (816,88KB)

Uchwała nr V.20.2015 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 783 z dnia 1.04.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała V.20.2015.pdf (195,72KB)

Uchwała nr IV.19.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 339 z dnia 13.02.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.19.2015.pdf (94,16KB)

Uchwała nr IV.18.2015 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 361 z dnia 17.02.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.18.2015.pdf (385,30KB)

Uchwała nr IV.17.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 338 z dnia 13.02.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.17.2015.pdf (97,67KB)

Uchwała nr IV.16.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 337 z dnia 13.02.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.16.2015.pdf (261,56KB)

Uchwała nr IV.15.2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 336 z dnia 13.02.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.15.2015.pdf (331,90KB)

Uchwała nr IV.14.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 348 z dnia 16.02.2015 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.14.2015.pdf (488,78KB)

Uchwała nr IV.13.2015 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała IV.13.2015.pdf (539,73KB)

Uchwała nr IV.12.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
PDFUchwała IV.12.2015.pdf (162,93KB)

Uchwała nr IV.11.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok
PDFUchwała IV.11.2015.pdf (175,87KB)

Uchwała nr III.10.2014 zmianiająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i esploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
PDFUchwała III.10.2014.pdf (188,04KB)

Uchwała nr III.9.2014 zmieniajaca uchwałę w sprawie przystapienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała III.9.2014.pdf (643,74KB)

Uchwała nr III.8.2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2018
PDFUchwała III.8.2014.pdf (208,91KB)
PDFUchwała RIO nr 594.2014.pdf (99,67KB)
PDFUchwała RIO nr 650.2014.pdf (92,18KB)

Uchwała nr III.7.2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2844 z dnia 30.12.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała nr III.7.2014.pdf (922,54KB)

Uchwała nr II.6.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
PDFUchwała II.6.2014.pdf (129,66KB)

Uchwała nr II.5.2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
PDFUchwała II.5.2014.pdf (131,62KB)

Uchwała nr II.4.2014 w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
PDFUchwała II.4.2014.pdf (130,49KB)

Uchwała nr II.3.2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego
PDFUchwała II.3.2014.pdf (145,87KB)

Uchwała nr I.2.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.2.2014.pdf (126,22KB)

Uchwała nr I.1.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.1.2014.pdf (124,94KB)