Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenia do złożenia ofert

Zadanie: Wykonanie strategicznych dokumentów: strategii i programu rewitalizacji

PDFWYJAŚNIENIE 2.pdf (147,85KB)
PDFrozeznanie cenowe - aktualizacja kryteriów.pdf (896,71KB)
PDFaktualizacja rozdzialu III - część 2.pdf (3,89MB)
PDFrozeznanie cenowe- rewitalizacja strategia.pdf (1 022,38KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (30,08KB)
DOCXZał. nr 6 - Wykaz wykonanych usług.docx (18,19KB)
PDFwyjaśnienie 1.pdf (51,52KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (88,48KB)
 

Zadanie: Zakup kontenera KP7 otwartego do PSZOK Komprachcice

PDFzapytanie ofertowe - zakup kontenera KP7 otwartego do PSZOK Komprachcice.pdf (2,17MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (29,59KB)
PDFprojekt umowy.pdf (119,32KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (249,83KB)
 

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: „Modernizacja przedszkoli publicznych w gminie Komprachcice” oraz w okresie gwarancji i rękojmi

PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,96MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (28,41KB)
DOCwykaz osób.doc (35,00KB)
DOCXWykaz wykonanych usług.docx (18,01KB)
PDFprojekt umowy.pdf (199,07KB)
PDFwyjasnienie 1.pdf (201,49KB)
PDFwyjasnienie 2.pdf (175,53KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (366,13KB)
 

Zadanie: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2023 r.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,84MB)
PDFprojekt umowy.pdf (136,05KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (28,87KB)
DOCXZał. nr 6 - Wykaz wykonanych usług.docx (17,94KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (175,06KB)
 

Zadanie: Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 6 punktów na terenie Gminy Komprachcice w 2023 r.
PDFzaproszenie obiady 2023.pdf (639,84KB)
DOCXedytowalne załączniki.docx (33,47KB)
PDFumowa.pdf (280,38KB)
 

Zadanie: Wykonanie kalendarza ekologicznego na rok 2023 w ramach promocji punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste Powietrze"

PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,32MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (76,01KB)
DOCXprojekt umowy.docx (79,32KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (48,21KB)
 

Zadanie: Realizacja teatrzyku plenerowego podczas pikniku ekologicznego w ramach projektu pn.: „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym.”

PDFrozeznanie cenowe.pdf (587,00KB)
PDFprojekt umowy.pdf (725,00KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami — kopia.docx (28,86KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (42,86KB)
 

Zadanie: System nagłośnienia obrad Rady Gminy Komprachcice
PDFzapytanie.pdf (2,63MB)
PDFProjekt umowy.pdf (648,69KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (31,36KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (161,02KB)Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - ,,Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice’’

PDFrozeznanie cenowe.pdf (716,73KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami — kopia.docx (29,18KB)
PDFProjekt umowy.pdf (246,36KB)
PDFinformacja z otwarcia.docx.pdf (196,87KB)
 

Zadanie: Wykonanie i dostawa trzech sztuk tablic edukacyjnych  dotyczących gospodarki odpadami

PDFzapytanie - Wykonanie i dostawa trzech sztuk tablic edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami.pdf (656,58KB)
PDFprojekt umowy.pdf (561,08KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami — kopia.docx (27,08KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (218,78KB)
 

Zadanie: Wykonanie i dostawa namiotu z daszkiem
PDFzapytanie.pdf (623,51KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,97KB)
DOCXprojekt umowy.docx (40,61KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (193,15KB)

Zadanie: REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE - powtórzenie

PDFzapytanie ofertowe.pdf (621,45KB)
PDFprojekt umowy.pdf (462,63KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,02KB)
PDFOpis przedmiotu zamówienia_Gmina_Komprachcice_2022_N.pdf (238,39KB)
PDFST_Remonty_Gmina_Komprachcie_2022.pdf (841,53KB)
XLSXZałącznik 1 a.xlsx (16,76KB)
XLSXKopia Przedmiar Robót Komprachcice 2022.xlsx (16,73KB)
PDFinformacja z otwarcia i unieważnienie postępowania.docx.pdf (279,92KB)
 

Rozeznanie cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Komprachcicach, także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadanie

PDFrozeznanie cenowe.pdf (687,65KB)
PDFprojekt umowy.pdf (503,91KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,95KB)
DOCXWykaz usług - zał. 5.docx (16,18KB)
DOCWykaz osób - zał. 6.doc (73,00KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert 20.07.2022.pdf (59,53KB)
 

 

Zadanie: REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

PDFzapytanie ofertowe.pdf (611,42KB)
PDFOpis przedmiotu zamówienia_Gmina_Komprachcice_2022_N.pdf (238,39KB)
PDFST_Remonty_Gmina_Komprachcie_2022.pdf (841,53KB)
XLSXKopia Przedmiar Robót Komprachcice 2022.xlsx (16,73KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,02KB)
XLSXZałącznik 1 a.xlsx (16,76KB)
PDFprojekt umowy.pdf (462,63KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (44,59KB)
 

Zadanie: Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarka odpadami w ramach planowanego pikniku ekologicznego skierowanego do dzieci szkół podstawowych Gminy Komprachcice

PDFZapytanie.pdf (635,84KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (29,08KB)
PDFumowa pinik.docx.pdf (392,63KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (49,74KB)
 

 

Zadanie: Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarka odpadami w ramach planowanego pikniku ekologicznego skierowanego do dzieci szkół podstawowych Gminy Komprachcice - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe.pdf (3,70MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (29,08KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (39,45KB)
PDFunieważnienie.pdf (466,30KB)
 

 

Zadanie: EKOLOGICZNE KOŁO FORTUNY  - powtórzenie

PDFzapytanie ofertowe - powtórzenie.pdf (723,21KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,65KB)
PDFprojekt umowy.pdf (798,04KB)
PDFinformacja z otwarcia.pdf (275,53KB)
 

Zadanie: Świadczenie usługi w formie schronienia
PDFZapytanie ofertowe - Świadczenie usługi w formie schronienia.pdf (4,71MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (29,56KB)
 

Zadanie: EKOLOGICZNE KOŁO FORTUNY 

PDFzapytanie ofertowe - aktualizacja terminu realizacji.pdf (676,62KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (648,08KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,98KB)
PDFprojekt umowy.pdf (848,53KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (164,58KB)

Zadanie: Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
PDFzapytanie ofertowe.pdf (653,39KB)
PDFprojekt umowy.pdf (683,88KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,10KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (246,43KB)
 

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I, także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadanie

PDFzapytanie.pdf (752,08KB)
PDFprojekt umowy.pdf (494,41KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,20KB)
DOCXwykaz usług.docx (16,32KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (254,68KB)
 

 

Rozeznanie cenowe: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2022 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
w roku 2022, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFRozeznanie cenowe - AZBEST.pdf (1,06MB)
PDFprojekt umowy- azbest.pdf (229,63KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (29,28KB)
DOCXwykaz usług.docx (15,99KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (54,28KB)
 

Zadanie: Zakup i montaż lamp solarnych fotowoltaicznych przy obiekcie pumptrack ul. Rolnicza na terenie gminy Komprachcice

PDFzapytanie ofertowe LAMPY.pdf (586,13KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,99KB)
PDFwzór umowy.pdf (243,91KB)
PDFinformacja z otwarcia.pdf (194,21KB)
 

 

Zadanie: Rozeznanie cenowe rynku w zakresie zbierania, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag z terenu Gminy Komprachcice

PDFrozeznanie cenowe.pdf (649,86KB)
DOCXformularz oferty.docx (21,27KB)
DOCXUMOWA folie.docx (20,45KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (46,04KB)
 

 

Zadanie dot.: Audyt bezpieczeństwa

UWAGA - zmiana formularza ofertowego: DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,85KB)
PDFzapytanie - Audyt bezpieczeństwa.pdf (1,01MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,99KB)
XLSXZałacznik_nr_8_Arkusz_do_oceny_JST_w_konkursie_Cyfrowa_Gmina.xlsx (32,55KB)
PDFUmowa - Audyt.pdf (245,93KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (245,44KB)
 

 

Zadanie dot.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Komprachcice
 i jednostek organizacyjnych gminy w okresie 01.01.2022 – 31.12.2024

PDFzapytanie.pdf (1,07MB)
XLSXzał. nr 1 - zestawienie podmiotów.xlsx (12,43KB)
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx (29,22KB)
PDFWyjaśnienie 1.pdf (460,00KB)
PDFWyjaśnienie 2.pdf (274,62KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (278,27KB)
 

Zadanie dot.: Zakupu rozdrabniacza spalinowego
PDFzakup rozdrabniacza.pdf (591,77KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,26KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (197,25KB)
 

Zadanie dot.: Zakupu zamiatarki

UWAGA - aktualizacja zapytania -  PDFaktualizacja zapytania.pdf (2,47MB)
PDFzakup zamiatarki.pdf (574,45KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,16KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (204,58KB)
 

Zadanie dot.: Zakupu dmuchawy z funkcją odkurzania, z dyszą wydmuchową i dyszą okrągłą
PDFzakup dmuchawy.pdf (581,99KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,20KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (228,32KB)
 

Zadanie dot.: Zakupu kosy spalinowej
PDFzapytanie kosa spalinowa.pdf (587,16KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,15KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (223,11KB)
 

Zadanie dot.: Budowa rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (Etap I) - powtórzenie

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (529,68KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (3,95MB)
PDFprojekt umowy.pdf (244,67KB)
PDFmetryka.pdf (129,72KB)
PDFOpis techniczny.pdf (1,81MB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 1.pdf (222,52KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 2.pdf (112,31KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 3.pdf (98,00KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 4.pdf (131,51KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 5.pdf (55,05KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 6.pdf (43,50KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 7.pdf (40,20KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 8.pdf (40,32KB)
PDFprzedmiar Pumptrack.pdf (440,41KB)

 

 

 

Zadanie dot.: Budowa rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK (Etap I)

PDFzapytanie.pdf (3,95MB)
PDFprojekt umowy.pdf (244,67KB)
PDFmetryka.pdf (129,72KB)
PDFOpis techniczny.pdf (1,81MB)
PDFZawartość opracowania.pdf (107,29KB)
PDFzgłoszenie Pumptrack.pdf (490,67KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 1.pdf (222,52KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 2.pdf (112,31KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 3.pdf (98,00KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 4.pdf (131,51KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 5.pdf (55,05KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 6.pdf (43,50KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 7.pdf (40,20KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 8.pdf (40,32KB)
PDFPUMPTRACK - ETAP I_rys. 9.pdf (47,95KB)
PDFprzedmiar Pumptrack.pdf (440,41KB)
DOCXedytowalne załączniki.docx (242,79KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (147,13KB)
 

Zadanie dot.: Zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe zakrętki - powtórzenie

DOCXzapytanie - powtórzenie.docx (572,12KB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (26,98KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert 23.07.2021r..pdf (200,63KB)
 

Zadanie dot.: Utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Komprachcice

PDFzaproszenie do złożenia ofert.pdf (857,58KB)
PDFprojekt umowy.pdf (638,50KB)
DOCXedytowalny formularz oferty.docx (74,60KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (149,39KB)
 

Zadanie dot.: Zakup rębaka
PDFzapytanie 16.06.2021.pdf (2,63MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,01KB)
 

Zadanie dot.: Zakup rębaka - unieważnienie
PDFzapytanie.pdf (2,57MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,01KB)
PDFunieważnienie.pdf (169,58KB)
 

Zadanie dot.: Zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe zakrętki
PDFZapytanie.pdf (1,02MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (27,04KB)
PDFWyjaśnienie 1.pdf (365,17KB)
PDFuniewaznienie.pdf (109,41KB)
 

Zadanie dot.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Komprachcice i jednostek organizacyjnych gminy
w okresie 01.07.2021 – 30.06.2024 - powtórzenie

PDFZapytanie 07.05.2021.pdf (3,18MB)
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx (30,70KB)
XLSXKopia zał. nr 1.xlsx (16,90KB)
PDFWyjaśnienie 1.pdf (197,80KB)
PDFwyjaśnienie 2.pdf (372,04KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (205,45KB)
 

Zadanie dot.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Komprachcice i jednostek organizacyjnych gminy

w okresie 01.07.2021 – 30.06.2024

PDFzapytanie.pdf (4,49MB)
XLSXKopia zał. nr 1.xlsx (16,90KB)
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx (31,48KB)
PDFInformacja.pdf (122,02KB)
 

Zadanie dot.:  Zakup i montaż lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie gminy Komprachcice

PDFzapytanie.pdf (13,16MB)
DOCXedytowalny formularz oferty wraz z oświadczeniami.docx (28,87KB)
PDFprojekt umowy.pdf (244,63KB)
PDFWyjasnienie 1.pdf (165,81KB)
PDFWyjaśnienie 2.pdf (150,23KB)
PDFWyjaśnienie 3.pdf (197,02KB)
PDFWyjasnienie 4.pdf (196,34KB)
PDFWyjaśnienie 5.pdf (169,42KB)
PDFWyjasnienie 6.pdf (221,78KB)
PDFWyjaśnienie 7.pdf (410,40KB)
PDFWyjaśnienie 8.pdf (200,97KB)
PDFWyjaśnienie 9.pdf (225,87KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (179,59KB)
 

Zadanie dot.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie”, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie

PDFzapytanie - aktualizacja kryteria oceny.pdf (704,46KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (5,14MB)
DOCXFormularz oferty wraz z oswiadczeniami.docx (69,71KB)
DOCXprojekt umowy.docx (81,52KB)
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (272,82KB)
 

Zadanie dot.: Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Komprachcice

DOCXZaproszenie do złożenia ofert.docx (36,81KB)
PDFprojekt umowy.pdf (110,73KB)
PDFWymagania_dla_WiFi.pdf (368,29KB)
DOCXedytowalny formularz ofertowy.docx (22,93KB)
PDFWyjaśnienie 1.pdf (212,71KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (386,21KB)
PDFwniosek w spr. wydłużenia terminu związania ofertą II.pdf (326,56KB)
PDFunieważnienie.pdf (25,56KB)
 

Zadanie dot.: PUBLICZNY INTERNET W GMINIE KOMPRACHCICE
UWAGA AKTUALIZACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT

PDFUnieważnienie.pdf (125,82KB)
DOCXZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Publiczny internet w Gminie Komprachcice.docx (43,35KB)
PDFWymagania_dla_WiFi.pdf (368,29KB)
PDFprojekt umowy.pdf (110,73KB)
DOCXOpis przedmiotu zamówienia.docx (33,18KB)
DOCXedytowalny formularz ofertowy.docx (22,58KB)
 

Zadanie dot.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  DO WYSOKOŚCI 2.000.000,00 zł

PDFInformacjz z przeprowadzonych negocjacji.pdf (175,63KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (177,70KB)
U W A G A: UCHWAŁY RIO OPOLE WS. KREDYTU
PDFuchwała 44 2021 Komprachcice-sig.pdf (390,67KB)
PDFuchwała 46 2021 Komprachcice-sig.pdf (388,67KB)
U W A G A :  Zmiana terminu uruchomienia środków

DOCzaproszenie-aktualizacja.doc (100,50KB)
DOCedytowalny formularz oferty.doc (52,00KB)
PDFWyjaśnienie 1.pdf (381,39KB)
PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf (2,14MB)
PDFOswiadczenie o braku zaleglosci do ZUS US.pdf (154,12KB)
PDFRb-27S - III kwartal 2020.pdf (836,32KB)
PDFRb-N - III kwartal 2020.pdf (263,27KB)
PDFRb-NDS - III kwartal 2020.pdf (159,88KB)
PDFuchwala XXX..162.2020 - WPF.pdf (6,26MB)
PDFuchwala XXX.163.2020 - budzet na 2021.pdf (3,17MB)
PDFuchwala XXXI.181.2021 - kredyt.pdf (138,25KB)
PDFUchwała 551 2020 Komprachcice-sig.pdf (278,91KB)
PDFUchwała 566 2020 Komprachcice-sig.pdf (276,48KB)
PDFUchwała 567 2020 Komprachcice-sig.pdf (279,91KB)
PDFUchwała 709 2020 Komprachcice-sig.pdf (261,97KB)
PDFUchwała 712 2020 Komprachcice-sig.pdf (281,48KB)
PDFRb-28S - III kwartal 2020.pdf (1,15MB)
PDFRb-Z - III kwartal 2020.pdf (100,50KB)
XLSXInformacja o zobowiązaniach na dzień 31-12-2020 r.xlsx (141,43KB)
DOCedytowalny formularz oferty.doc (52,50KB)