Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawowy zakres działalności:

 • inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Gminie Komprachcice,
 • motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu do zmiany sytuacji,
 • kierowanie osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji celem uzyskania pomocy,
 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o leczenie odwykowe i kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w przypadkach gdy nadużywanie alkoholu powoduje:
 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
   

Adresy i telefony placówek lecznictwa odwykowego i poradni.

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień
  ul. Głogowska 25b
  45-315 Opole
  tel. 77 455 25 35
  poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.00
  terapia 7.00 - 20.00
 1. ZOZ MSWiA Poradnia Leczenia Uzależnień
  ul. Krakowska 44
  47-075 Opole
  tel. 77 401 11 73
 1. Ośrodek Leczenia Odwykowego Poradnia Odwykowa
  Woskowice Małe 15
  46-100 Namysłów
  tel. 77 419 65 55
 1. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
  ul. Szpitalna 18
  48-140 Branice
  tel. 77 403 43 37
 1. Diecezjalna Poradnia Rodzinna
  ul. Katedralna 4
  tel. 77 442 55 50
  poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 15.30
 1. Poradnia ds. uzależnień
  ul. Sandomierska 4
  tel. 77 441 75 69
  poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
 2. Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej
  NZOZ TAM Sp. z o.o.
  ul. Oleska 45
  tel. 509 714 846,77 453 01 63
  poniedziałek - piątek w godz. 14.30 - 19.00
 3. Poradnia Monar
  ul. Armii Krajowej 9 of. 1
  tel. 77 456 40 44
  poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 18.00
Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2014
  przez: Anna Koszyk
 • opublikowano:
  04-06-2014 13:23
  przez: Anna Koszyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 10870
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl