Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014

 

 

 

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2014

1. Podatek od nieruchomości:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XXVI/163/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
PDFUchwała. XXVI.163.13.pdf

Druki określa uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
PDFUchwała IX.52.2011.pdf
PDF52 Załącznik Nr 1.pdf
PDF52 Załącznik Nr 2.pdf
PDF52 Załącznik Nr 3a.pdf
PDF52 Załącznik Nr 3b.pdf

 

2. Podatek rolny:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)

Średnia cena skupu żyta  na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł. (MP.2013 poz. 814)
 

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 69,28 zł = 173,20 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 69,28 zł = 346,40 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
PDFUchwała IX.53.2011.pdf
PDF53 Załącznik Nr 1.pdf
PDF53 Załącznik Nr 2.pdf
PDF53 Załącznik Nr 3a.pdf
PDF53 Załącznik Nr 3b.pdf

 

3. Podatek leśny:

Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465 ) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 pażdziernika 2013 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. 2013  poz. 828)  - 171,05 zł na 1 m3

Druki określa uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała IX.54.2011.pdf
PDF54 Załącznik Nr 1.pdf
PDF54 Załącznik Nr 2.pdf
PDF54 Załącznik Nr 3a.pdf
PDF54 Załącznik Nr 3b.pdf

 

4. Podatek od środków transportowych:

Stawki od środków transportowych na 2014 nie zostały zmienione i obowiązują stawki z roku 2013.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XVII/101/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
PDFUchwała.XVII.101.2012.pdf

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych PDFDz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1731.pdf