Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Instytucji Kultury

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych


Informacje o rejestrze

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. Nr 189) z dniem 21.05.2012 r. organizator instytucji kultury - Gmina Komprachcice – została zobowiązana do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru instytucji kultury w formie elektronicznej.

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest dla następujących instytucji kultury:

1. Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach.

Zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej, można sporządzać z niego wydruki. Wykaz wszystkich danych i informacji zawartych w rejestrze określa § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa składająca się z czterech działów: dział I - Oznaczenie instytucji kultury, dział II - Organizacja instytucji kultury, dział III - Mienie instytucji kultury, dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury.

Informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury.

Rejestr instytucji kultury zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach w zakładce Menu podmiotowe – Rejestry, ewidencje i archiwa – Rejestr Instytucji Kultury.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru instytucji kultury albo księgi rejestrowej zgodnie z § 11 w/w rozporządzenia.

Udostępnianie danych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się bezpłatnie.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Komprachcice


Pliki do pobrania:
DOCXWniosek o wydanie odpisau z rejestru instytucji kultury.docx (16,94KB)
DOCXWniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji.docx (13,52KB)