Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014

                                                                                                                                            Komprachcice;  13.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


     Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Gminy w 2014 roku:
1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
    1) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców  Gminy.

    2) Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu.

4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Na realizację powyższych zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2014 następujące kwoty dotacji:
1. Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy kwotę 60.000 zł,
2. Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy kwotę 60.000 zł,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu kwotę 165.000 zł,
4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej kwotę 20.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 07 stycznia 2014 r.

Załączniki:
PDFTreść ogłoszenia konkursowego.pdf
DOCoferta - wzór.doc

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  13-12-2013 13:54
  przez: Joanna Glombek
 • zmodyfikowano:
  13-12-2013 14:03
  przez: Joanna Glombek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 7117
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl