Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014

                                                                                                                                            Komprachcice;  13.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


     Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Gminy w 2014 roku:
1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
    1) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców  Gminy.

    2) Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu.

4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Na realizację powyższych zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2014 następujące kwoty dotacji:
1. Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy kwotę 60.000 zł,
2. Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy kwotę 60.000 zł,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu kwotę 165.000 zł,
4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej kwotę 20.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 07 stycznia 2014 r.

Załączniki:
PDFTreść ogłoszenia konkursowego.pdf (1,07MB)
DOCoferta - wzór.doc (124,50KB)