Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wydanej decyzji z dn. 01.04.2022r..pdf

Zawiadomienie-ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 01.04.2022 r.

PDFzawiadomienie - ogłoszenie.pdf

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 26.01.2022 r.

PDFobwieszczenie Starosty Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28.07.2021 r..pdf

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

PDFogłoszenie_o_wyłożeniu założeń KZP_2021.pdf

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 23.04.2021r.

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanym postanowieniu.pdf
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30.03.2021 r.

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf
PDFObwieszenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie inwestycji drogowej.pdf

PDFZawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z 13 listopada 2020.pdf

PDFZawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z 14 października 2020.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.7820.25.2020.AZ.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.746.33.2020.AB.pdf

PDFobwieszczenie GL.ZUZ.3.4210.148m.2020.BS.pdf

PDFGL.ZUZ.3.4210.148m.2020.BS - obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania.pdf

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
PDFObwieszczenie Zarządu Województwa o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego BOŚ.6740.1.3.2020.AO.pdf

PDFObwieszczenie - Nadleśnictwo Prószków.pdf

PDFObwieszczenie Startosty Opolskiego BOŚ.6740.1.3.2020.AO.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania - budowa ciągu pieszo-rowerowego Osiny.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - znak sprawy IN.I.746.2.2020.AZ.pdf

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
PDFobwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego.pdf

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska
PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf

Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
PDFInformacja o wszczęciu postępowania - dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji celu publicznego
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania
PDFzakończenie postepowania.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnień
PDFobwieszczenie Burmistrza Prószkowa.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa linii kablowej 15kV miedzy stacjami Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko jako powiązanie ciągów 15kV na działkach 745, 64/2, 93/1 km 8 obręb Ochodze , 114/12, 114/11, 114/4, 114/15, 114/13, 114/1, 114/17, 114/18, 115/2, 116/5, 133/4, 132/24, km 2, 781/200, 551/182, 783/182, 592/203, km 1 obręb Jaśkowice" 

PDFobwieszczenie Burmistrza Prószkowa.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - znak sprawy IN.I.7840.1.37.2017.AZ.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.56.2017.ZW - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DAB.1.6631.3.2017.MD.7 o decyzji DAB.1.6631.3.2017.MD.5.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - znak sprawy IN.I.7840.1.117.2016.MBA.pdf

PDFInformacja o wszczęciu postępowania ZO-7105-3.17.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania WOOŚ.4201.3.2016.MW.1.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania DOŚ-III.7322.51.2016.AK.pdf
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania DOŚ-III.7322.51.2016AK.pdf
PDFObwieszczenie o pozwoleniu wodnoprawnym DOŚ-III.7322.51.2016.AK.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania DOŚ-III.7322.49.2016.AK.pdf
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania DOŚ-III.7322.49.2016.AK.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf

PDFObwieszczenie DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf
PDFObwieszczenie DLI.I.6620.38.2015.17.AN.pdf