Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (346,28KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość.pdf (428,80KB)

Wody Polskie - wydana decyzja - inwestycja drogowa

PDFCO.ZUZ.4210.34.2024.SO - obw. o decyzji.pdf (861,56KB)

Wody Polskie

PDFCO.ZUZ.4210.34.2024.SO - obw. o wszczęciu.pdf (118,72KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (928,65KB)

PDFGL.ZUZ.3.4210.374.2023.RG - Obwieszczenie o wystąpieniu z wnioskiem w sprawie zawieszenia postępowania.pdf (141,49KB)

PDFDyrektor Zarządu Zlewni - wszczęcie postępowania.pdf (155,29KB)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - wszczęcie postępowania dot. inwestycji drogowej w m. Wawelno

PDFobwieszczenie-wszczęcie postępowania- inwestycja drogowa.pdf (913,17KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego ...pdf (85,55KB)
 

Wody Polskie

wydana decyzja PDFGL.ZUZ.3.4210.329.2023.RG - obwieszczenie.pdf (109,32KB)

Wody Polskie

wszczęcie postępowania - PDFGL.ZUZ.3.4210.332.2023.RG - BIP.pdf (92,94KB)

Wody Polskie

PDFwszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.pdf (67,49KB)


Wody Polskie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46-odcinek DW 435 w m. Wawelno do DK 46 w km 23+361,60 do 27+844,59"

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (3,66MB)

Wody Polskie

PDFInformacja o wszczęciu postępowania.pdf (153,14KB)

Wody Polskie
PDFObwieszczenie Zarządu Zlewni.pdf (391,59KB)

Wojewoda Opolski
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji.pdf (198,66KB)

Wody Polskie
PDFObwieszczenie Zarządu Zlewni w Opolu.pdf (397,01KB)

Wojewoda Opolski
PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania na terenie zamkniętym.pdf (226,86KB)

Wody Polskie
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu.pdf (306,96KB)

Starosta Opolski
PDFZawiadomienie Starosty Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (114,38KB)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
PDFKomunikat nr 3_2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.pdf (720,48KB)
PDFKomunikat nr 4_2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.pdf (826,51KB)

Starosta Opolski
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (247,25KB)

Wody Polskie
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu.pdf (91,31KB)

Wojewoda Opolski
PDFObwieszczenie Wojewody.pdf (225,07KB)

Wody Polskie
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (433,29KB)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

PDFInformacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.pdf (207,31KB)

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wydanej decyzji z dn. 01.04.2022r..pdf (799,90KB)

Zawiadomienie-ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 01.04.2022 r.

PDFzawiadomienie - ogłoszenie.pdf (393,66KB)

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 26.01.2022 r.

PDFobwieszczenie Starosty Opolskiego.pdf (824,34KB)

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28.07.2021 r..pdf (296,82KB)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

PDFogłoszenie_o_wyłożeniu założeń KZP_2021.pdf (197,71KB)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 23.04.2021r.

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanym postanowieniu.pdf (49,26KB)
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 30.03.2021 r.

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (207,44KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (207,44KB)
PDFObwieszenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie inwestycji drogowej.pdf (1,10MB)

PDFZawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z 13 listopada 2020.pdf (362,86KB)

PDFZawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z 14 października 2020.pdf (425,00KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.7820.25.2020.AZ.pdf (790,61KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (1,16MB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.746.33.2020.AB.pdf (228,84KB)

PDFobwieszczenie GL.ZUZ.3.4210.148m.2020.BS.pdf (651,95KB)

PDFGL.ZUZ.3.4210.148m.2020.BS - obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania.pdf (1,61MB)

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
PDFObwieszczenie Zarządu Województwa o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.pdf (105,06KB)

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego BOŚ.6740.1.3.2020.AO.pdf (630,29KB)

PDFObwieszczenie - Nadleśnictwo Prószków.pdf (70,50KB)

PDFObwieszczenie Startosty Opolskiego BOŚ.6740.1.3.2020.AO.pdf (555,87KB)

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania - budowa ciągu pieszo-rowerowego Osiny.pdf (824,29KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - znak sprawy IN.I.746.2.2020.AZ.pdf (234,96KB)

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
PDFobwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego.pdf (86,15KB)

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska
PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf (305,76KB)

Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
PDFInformacja o wszczęciu postępowania - dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu.pdf (197,33KB)

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji celu publicznego
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (50,89KB)

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania
PDFzakończenie postepowania.pdf (443,58KB)

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnień
PDFobwieszczenie Burmistrza Prószkowa.pdf (81,70KB)

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa linii kablowej 15kV miedzy stacjami Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko jako powiązanie ciągów 15kV na działkach 745, 64/2, 93/1 km 8 obręb Ochodze , 114/12, 114/11, 114/4, 114/15, 114/13, 114/1, 114/17, 114/18, 115/2, 116/5, 133/4, 132/24, km 2, 781/200, 551/182, 783/182, 592/203, km 1 obręb Jaśkowice" 

PDFobwieszczenie Burmistrza Prószkowa.pdf (543,78KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - znak sprawy IN.I.7840.1.37.2017.AZ.pdf (54,31KB)

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.pdf (389,71KB)

PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.56.2017.ZW - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (4,21MB)

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DAB.1.6631.3.2017.MD.7 o decyzji DAB.1.6631.3.2017.MD.5.pdf (731,15KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - znak sprawy IN.I.7840.1.117.2016.MBA.pdf (1,38MB)

PDFInformacja o wszczęciu postępowania ZO-7105-3.17.pdf (307,26KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania WOOŚ.4201.3.2016.MW.1.pdf (361,03KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania DOŚ-III.7322.51.2016.AK.pdf (125,64KB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania DOŚ-III.7322.51.2016AK.pdf (544,46KB)
PDFObwieszczenie o pozwoleniu wodnoprawnym DOŚ-III.7322.51.2016.AK.pdf (277,19KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania DOŚ-III.7322.49.2016.AK.pdf (262,16KB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania DOŚ-III.7322.49.2016.AK.pdf (1,13MB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf (1,49MB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf (6,84MB)

PDFObwieszczenie DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf (260,28KB)
PDFObwieszczenie DLI.I.6620.38.2015.17.AN.pdf (242,96KB)